Pomen ritma prehranjevanja

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je uravnotežena prehrana tisti del zdravega načina življenja, ki človeka krepi, preprečuje bolezni in vpliva na visoko delovno storilnost. Tuji in domači prehranski strokovnjaki so si enotni glede zdravju prijazne in uravnotežene prehrane, zastopanosti posameznih hranilnih snovi v živilih in jedeh. Vse več časa pa posvečajo tudi pomenu ritma prehranjevanja.

Pomen ritma prehranjevanja - Foto: profimedia

Znano je, da hranilne snovi in energija, ki jo dobimo s hrano, omogočajo boljše počutje, razpoloženje pa tudi zbranost pri delu. Oblikovanje zdravih prehranskih navad je zato nujno že v zgodnjem življenjskem obdobju.

Na prehrano naroda, družine in posameznika vplivajo številni dejavniki (družbeni, verski in osebni). Hrana mora po energijski in biološki vrednosti ustrezati priporočenim normativom za posamezno starostno obdobje.

Ne le kaj, ampak tudi kdaj

Hranilna in energijska vrednost živil, ki naj bi jo posameznih zaužil, je različna za različno starost, spol, zgradbo okostja, vrsto dela in način življenja. Hrana mora biti pravilno razporejena čez dan, saj energijo potrebujemo za delo, in ne za počitek. Priporoča se pet dnevnih obrokov. 

Parametri zdravja in vitalnosti

Na osebno zdravje vplivajo številni zunanji in notranji dejavniki. Celovitost znanja o prehrani izhaja iz celovitosti zdravja. Ponazorimo jo lahko s stilizirano sliko cvetice, kjer listi cveta predstavljajo različne vplive na zdravje. Ti so telesni, ki so povezani z delovanjem našega telesa,  duševni, ki so povezani s pridobivanjem in uporabo informacij, čustveni, ki odražajo naše čustvovanje, družbeni, ki so povezani z ljudmi okoli nas, in osebni, ki so odvisni od tega, kako doživljamo sebe kot osebnost.
Milena Suwa Stanojević, živilska tehnologinja

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza