Slika 2/3

ZNAKI PASIVNO AGRESIVNEGA VEDENJA

Znakov, ki vam bodo povedali, da se nekdo vede pasivno agresivno, je kar nekaj, vsi pa imajo skupno lastnost: nedirektno izražanje pristnih čustev, ne da bi o njih direktno in odkrito govorili. Oseba lahko to izraža verbalno ali neverbalno.

Primer VERBALNE PASIVNE AGRESIJE: oseba pripoveduje o dogodku iz preteklosti, vendar ne pove, kako se ob tem počuti. Lahko celo reče, da z dogodkom nima nobenih težav, ali da je situacija že rešena, vendar drži zamero in dogodek večkrat omeni.

Ostali znaki so še: sarkastične pripombe, navidezni komplimenti, ki v resnici prizadanejo čustva določene osebe, prekrita prijaznost, ki je v resnici kritika … Če npr. pasivno agresivna oseba odpove načrte zaradi druženja z vami, vam bo to cel dan omenjala in skušala doseči privilegije, da se boste za to odkupili.

NEVERBALNE ZNAKE pasivne agresije ste zagotovo že videli in kakšnega uporabili celo sami (priznate ali ne): vzdihovanje, zavijanje z očmi, jezni pogledi, odkimavanje, popačeno posnemanje določene osebe, prekinitev komunikacije z nekom … Tisti, ki izraža pasivno agresijo, ne bo povedal, da je nezadovoljen, ampak bo namesto tega npr. zamudil tja, kamor ne želi iti, odpovedal načrte ali se izogibal določeni osebi.

Profimedia