Kako zdravi smo Slovenci?

Zdravje je pomembna vrednota, pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja pa spada med temeljne pravice posameznika. Poglejmo si, kako zdravi smo Slovenci.

Kako zdravi smo Slovenci? - Foto: profimedia

Po evropskem strukturnem kazalniku Zdrava leta življenja, ki temelji na omejitvah posameznika pri običajnih aktivnostih in torej predstavlja pričakovano trajanje življenja brez oviranosti, v Sloveniji v povprečju preživimo zdravi 72 % življenja (ženske 69 %; moški 75 %), kar je manj kot v povprečju EU.

V EU v povprečju ljudje preživijo zdravi 78 % življenja (ženske 76 %; moški 80 %). Za vse države EU je za ta kazalnik značilna dokaj velika razlika med spoloma, kar je predvsem posledica manjšega števila let pričakovanega trajanja življenja moških.

Svoje splošno zdravstveno stanje sta v letu 2016 v sklopu ankete o življenjskih pogojih ocenili kot dobro ali zelo dobro dve tretjini oseb, starih 16 ali več let; 44 % dobro, 20 % zelo dobro; pri tem so moški svoje zdravstveno stanje ocenili nekoliko bolj optimistično.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza