Prostovoljstvo dviguje kakovost življenja celotne družbe

Si želite pomagati tistim, ki bodo vašo pomoč z veseljem sprejeli? Potem je vključitev v prostovoljno delo za vas prava rešitev. Prostovoljstvo je torej kakršno koli delo, ki ga posameznik opravlja po svoji svobodni volji, ne da bi pri tem pričakoval kakršnokoli materialno korist. Delo opravlja v dobro drugih in v splošno korist skupnosti.

Prostovoljstvo dviguje kakovost življenja celotne družbe - Foto: Profimedia

Prostovoljstvo je danes sestavni del vsake družbe. Njegovo področje delovanja je tako široko, da si normalno delovanje družbe brez prostovoljstva danes ne moremo predstavljati. Prostovoljstvo s svojim delovanjem dviguje kakovost življenja celotne družbe. Prostovoljci bogatijo svoje znanje, tisti, ki sprejemajo njihovo pomoč, pa zaradi tega bolje živijo. Prostovoljstvo ima velik pomen za našo prihodnost in socialni napredek. Največkrat deluje v interesu tistih, ki so najbolj prikrajšani ali celo postavljeni na rob družbe.

Vsakdo lahko postane dober prostovoljec

Pri nas prostovoljno delo nadzira Slovenska filantropija, v katero so vključene številne prostovoljne organizacije, ki delujejo na lokalnih ravneh. Le te predstavljajo formalen način prostovoljstva.

Gre za organizirano obliko, v katero se lahko vključi vsak posameznik. Tovrstne organizacije nudijo prostovoljcem začetno usposabljanje in tudi nadaljnje izobraževanje ter izpopolnjevanje. Vsak prostovoljec ima dodeljenega mentorja, ki mu pri samih začetkih pomaga in svetuje. V prostovoljne organizacije se lahko vključijo posamezniki različnih starosti, znanj, spola in izkušenj. Lahko ste laik ali strokovnjak, delo za vas se bo zagotovo našlo, če ste le dovolj odgovorni, zanesljivi in pripravljeni pomagati. Neformalen način prostovoljstva ste zagotovo nevede že kdaj opravljali. Pri tem gre za neorganizirano obliko pomoči, ki ste jo kdaj komu nudili.

Vsak posameznik ima različne razloge za vključevanje v prostovoljne organizacije. Nekateri si enostavno želijo pomagati, drugi pa v tem vidijo izjemno priložnost za nabiranje izkušenj, spretnosti in različnih znanj. Prostovoljstvo je tudi lepa priložnost, kjer se socializirajo in se lahko sklenejo vezi za vse življenje.

Delo z ljudmi je na prvem mestu

Prostovoljno delo z otroci oziroma mladostniki je danes eno izmed najbolj zaželenih. Pomoč pri učenju ali povpraševanje po različnih inštrukcijah eno izmed najbolj iskanih prostovoljnih del. Veliko družin namreč živi tudi na robu socialne družbe, zato inštrukcij enostavno ne morejo plačevati. Poleg učne pomoči je pri predšolskih in mlajših otrocih zaželeno tudi varstvo otrok, osebna pomoč ali spremstvo v šolo in domov.

Druga socialno odrinjena skupina v naši družbi so starostniki in osebe s posebnimi potrebami. Starostniki, ki večji del dneva preživijo sami, si najbolj želijo druženja in pogovora. Tukaj so prostovoljci zagotovo zelo pomemben člen, da ne izgubijo stika z okolico. Poleg druženja, jih prostovoljci peljejo tudi na sprehode, ali pa jim v sodelovanju z lokalno skupnostjo prinesejo kosilo. Nekateri starostniki sicer potrebujejo že bolj zahtevne oblike prostovoljstva, ki vključujejo tudi več strokovnega znanja in izkušenj. Podobno kot s starostniki je tudi z osebami s posebnimi potrebami, ki prav tako največkrat potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih opravilih ali spremstvo pri opravkih.

Druge oblike prostovoljnega dela so prav tako pomembne

Poleg prostovoljnega dela na področju socialno ogroženih skupin, pa prostovoljstvo zajema tudi številna druga področja, ki so prav tako pomembna. Ta področja so socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, kultura, medkulturno in mednarodno sodelovanje, šport, turizem, zdravje, trajnostni razvoj, okolje, rekreacija, medgeneracijska pomoč, zaščita in reševanje.

V tem smislu lahko zasledimo potrebe po prostovoljnem delu v vsaki lokalni skupnosti. Pri tem gre lahko za enkratne dogodke, kot so na primer prireditve, in se iščejo prostovoljci za pomoč pri organizaciji. Lahko pa so različni dolgotrajni projekti, ki zahtevajo prostovoljce za izvedbo določenih nalog (čiščenje, vzdrževanje, skrb za okolje). Da ne omenjamo tega, da ima vsaka lokalna skupnost že svoje prostovoljno gasilsko društvo, ki skrbi za naše varno bivanje.

V tujini je prostovoljno delo v bolnišnicah že zelo uveljavljena oblika dela, ker izboljšuje kakovost življenja bolnikov in zmanjšuje prezgodnje izgorevanje bolnišničnega osebja. Tudi pri nas že poznamo takšen način vključevanja prostovoljcev, ki se družijo z bolniki, spremljajo bolnike na preiskave, se z njimi pogovarjajo in hodijo na sprehode. Med zelo iskana prostovoljna dela so tudi različne oblike prevajanja, pomoč na letovanjih, ter pri organizaciji raznih športno rekreativnih prireditev.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza