Iz Elana: »Trajnost imamo v krvi!«

Iz Elana: »Trajnost imamo v krvi!« (foto: Elan Media) Elan Media
21. 4. 2022 Promocijsko sporočilo

V Elanu kot vrhunskemu proizvajalcu smuči, športne opreme, kompozitnih delov ter jadrnic, so že vseh 77 let usmerjeni k trajnostnemu razvoju. V ospredje postavljajo lokalno. So edino globalno proizvodno podjetje smuči, ki izdeluje izdelke ročno na eni lokaciji, na sončni strani Alp. 

Njihova proizvodnja je od začetka letošnjega leta gnana na 100 % obnovljivo električno energijo. Poudarek dajejo trajnosti oskrbne verige, saj kar 99 % vhodnih surovin za izdelavo smuči prihaja iz Evrope in jih izbirajo skladno z najvišjimi standardi. Tudi inovacije imajo trajnostno prihodnost. Razvili so in kot prvi uporabili tehnologijo digitalnega tiska, ki prispeva k znižanju hlapnih organskih snovi (HOS). Elan tesno sodeluje z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Z eno izmed pobud si želijo del lesa za prihajajoče potrebe pridobivati iz neposredne okolice podjetja. Ambiciozno pa sledijo tudi družbeno-odgovornim načrtom za naslednjih 8 let, vse do 2030.  

Elan je del tega planeta od leta 1945. So vrhunski proizvajalec smuči in športne opreme ter globalna znamka, ki je smučanje, kot ga poznate, v svoji preteklosti večkrat spremenila. 

S svojimi izdelki pišejo nepozabne trenutke za vse smučarje, ki prosti čas preživijo v hribih s prijatelji in družino. So del športa in kulture, a kot gospodarsko podjetje tudi industrijski akter, zato se zavedajo, da je skrb za naravo njihova odgovornost.

Naš planet se segreva prehitro in znanstvena stroka je složna, da lahko segrevanje omejimo le s takojšnjim, premišljenim naborom trajnostnih ukrepov. V Elanu želijo s svojim poslovanjem in delovanjem tudi v prihodnje še bolj prispevati k trajnejši prihodnosti ter še naprej svoje aktivnosti primerno prilagoditi na vseh pomembnih področjih.  

Ko zrejo predse, ne želijo snovati le smuči prihodnosti, temveč tudi prihodnost smučanja, in ob tem zaščititi svet, ki ga občudujemo.

Pot njihovega podjetja predstavlja sosledje inovacij in izzivanja statusa quo, saj stremijo k cilju, da so vedno korak pred drugimi. Včasih je rešitve ponudil preboj v tehnologiji, drugič revolucionarna zamisel o karvingu ali zložljivih smučeh. Za vsakega od izzivov pa so znali oblikovati rešitev, in ko zrejo predse, ne želijo snovati le smuči prihodnosti, temveč tudi prihodnost smučanja, in ob tem zaščititi svet, ki ga občudujejo. 

Svoje poslovanje bodo v obdobju do leta 2030 osredotočili na:

- dvig energijske učinkovitosti in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v lastnih procesih,

- znižanje hlapnih organskih spojin oziroma HOS (angl.: VOC volatile organic compound),

-  optimizacijo trajnosti nabavne verige, 

-  dvig deleža reciklatov v izdelkih in povečanje izkoristka uporabljenih materialov pri izdelavi izdelkov,

- povečanje deleža recikliranih odpadkov,

- zagotavljanje varnejšega, zdravega, prijetnega okolja, prijaznega do delavca.

Elan Media
Vodja razvojnega oddelka v podjetju Elan.

Lokalno znanje, regionalne surovine, globalen vzor

Vzdržno poslovanje je že desetletja del identitete družbe Elan in je zraslo iz vizionarske ideje ustanovitelja Rudija Finžgarja vse do obsega mednarodnega poslovanja. Vzdolž razvoja družbe je Elan v celoti ostal na svoji prvotni lokaciji, na kateri vertikalno potekajo vse proizvodne faze. So edino globalno proizvodno podjetje smuči, ki lahko trdi, da so njihovi izdelki ročno izdelani na eni lokaciji.

Inovacija dobi svojo obliko tam, kjer se spoprimejo s pravim izzivom – za Elan je to v gorah. Alpe se tukaj prvič poženejo nad 2.000 metrov in njihovo dvorišče je tudi njihov testni poligon. So podjetje, ponosno na svojo lokalno skupnost, s katero tudi aktivno sodelujemo.

Energija in toplogredni izpusti

Njihova proizvodnja je od začetka tega leta gnana na električno energijo, 100 % pridobljeno iz trajnostnih obnovljivih virov (OVE). S prehodom na čisto energijo so letno vrednost izpustov toplogrednih plinov v lastni produkciji znižali za 498 t CO2-eq, za kar bi bilo potrebnih 15.000 dreves, da bi jih lahko absorbirala. Približno 15 % energetskih potreb so že začeli od letos pridobivati z lastno sončno elektrarno, ta odstotek pa se bo v prihodnjih letih povečeval. 

Trajnost oskrbne verige

99 % vhodnih surovin, iz katerih nastajajo smuči Elan, prihaja iz Evrope in jih izbirajo skladno z visokimi standardi. Kar 68 % vseh materialov je izdelanih v radiju 400 kilometrov od sedeža družbe, 18 % pa neposredno iz Slovenije. Ves les, pridobljen za izdelavo smuči, je preverjenega porekla, sledljiv in trajnostnega izvora. 

Inoviranje za trajnostno prihodnost

Elan želi z inovativno uporabo tehnik in tehnologij ustvariti globalni trajnostni prispevek k smučarski industriji. V letu 2017 so razvili in kot prvi uporabili tehnologijo neposrednega digitalnega tiska na smuči, ki prispeva k znižanju HOS (hlapne organske snovi). 

Pod črto so njihove bilance zelene 

Trajnost in vzdržnost poslovanja pri Elanu izvajajo skladno z metodološkim okvirjem, imenovanim Triple bottom line oziroma trojne poslovne bilance. Poslovni izkaz je le eden od treh P-jev Elanove uspešnosti. Njihvo delovanje je predvsem in primarno usmerjeno k družbeni blaginji ljudi (People) in k vzdržnemu odtisu na planet (Planet).

Ljudje

Elan ima ugled družbeno odgovornega podjetja. Elan je okolje, prijazno do družine, in stavi na lokalno znanje in medgeneracijski prenos znanj. Vrsta njihovih zaposlenih ustvarja zgodbo znamke že drugo ali tretjo generacijo, kar jim zagotavlja skrbno upravljanje izročila in razvoj družbene identitete. 

So aktivni partner in deležnik širšega družbenega dialoga in pridruženi partner številnih družbeno odgovornih projektov v Sloveniji. Skrbijo za razvoj smučarske kulture in vzdrževanje uspešne smučarske tradicije v Sloveniji. 

Elan Media

Posebno mesto si zasluži tudi omemba Alpskega smučarskega muzeja Elan, ki je prvi tovrstni muzej med proizvajalci smuči in predstavlja temeljni del njihovega proizvodnega obrata v Begunjah. Spoštujejo svojo zgodovino in tradicijo, zgodbe pa ponosno prenašajo novim generacijam.

Planet

Za vzdržno poslovanje si prizadevajo z zagotavljanjem trajnostnih vhodnih virov, energentov iz obnovljivih virov in optimizacijo proizvodnih in poslovnih procesov vzdolž celotne vrednostne verige. 

Ob zavezanosti trajnostnemu poslovanju podpirajo slovenske naravovarstvene projekte. Verjamejo, da je transparentna, na dejstva oprta komunikacija del njihove okoljske odgovornosti. 

Elan tesno sodeluje z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Z eno izmed pobud si želijo del lesa za prihajajoče potrebe pridobivati iz neposredne okolice podjetja. 

Profit 

Trditev 100 % ročno izdelano v slovenskih Alpah je privilegij, a hkrati opravljanje industrijske dejavnosti v neposredni bližini gorskih habitatov, in prihaja z odgovornostjo. Elan odličnost poslovanja zagotavlja ob sočasnem spoštovanju ljudi, skupnosti in okolja. Podjetje je 100 % gnano na obnovljive vire električne energije, trajnost poslovnih procesov pa se z vse več rešitvami povezuje v strateško usmeritev poslovanja. Družba Elan si tako v zimski diviziji kot širšem poslovanju prizadeva za konstantno izboljševanje svojega okoljskega odtisa. 

»Ko postaviš trajnost v kontekst poslovne bilance in za temelj poslovnega etosa, postane dodatna priložnost za strateško usmeritev podjetja in uporabo njegovega inovativnega potenciala. Ekipa, ki trenutno sestavlja zimsko divizijo Elana, je v roke prejela podjetje s 77‑letno zgodovino, in ko gledamo na naslednjih 77 let, ne moremo mimo dejstva, da je pot do tja tesno prepletena z našim odnosom do okolja. Elan je del tega okolja, naši zaposleni so del te skupnosti, od samega začetka smo v tej alpski vasici in to, da znamo rasti v ravnovesju z naravo in vračati, kolikor vzamemo, je del Elanovega DNK-ja. Ko se tvoje delo tako močno prepleta z naravo, so meje med osebno zavzetostjo za prihodnost okolja in poslovno predanostjo za trajnostno rast zabrisane. A prav iz tega razloga smo trajnostni po naravi.« je povedal Leon Korošec, direktor zimske divizije družbe Elan.

Elan Media
Podpredsednik skupine in direktor zimske divizije Elan Leon Korošec in vodja Zavoda za gozdove iz območne enote Bled Andrej Avsenek.