Kako otroka naučiti nujnih veščin?

Kako otroka naučiti nujnih veščin? (foto: Profimedia) Profimedia
2. 3. 2017 Vir: Jana

Otroci se v današnjem času spopadajo s številnimi težavami na poti do odraslosti.

Ena večjih potreb današnjega časa je biti samostojen otrok z visokim duševnim zdravjem. Dosegati boljše rezultate na vseh področjih je tako postala potreba, in ne želja.

Da bi otroci lahko pridobili visoko duševno zdravje, morajo spoznati sami sebe, svoje potrebe in želje. Da pa bi postali samostojni, se morajo naučiti prevzemanja odgovornosti. Težava nastane, ko starši zaradi življenjskega ritma nimajo dovolj časa, da bi se z otroki ukvarjali, predvsem pa, da se ne ukvarjajo na pravi način, saj jim nihče ne da smernic, kako to storiti. Zato so vse bolj izgubljeni oboji, tako starši kot otroci. Že John Bowbly je napisal: »Otroška lakota po materini ljubezni in prisotnosti je tako velika kot njegova lakota po hrani.«

Posebne delavnice za otroke

V Zavodu Neva, ki je zavod za razvoj otrok, so tako pripravili program za otroke Ko bom velik-a. Enotedenske delavnice izvajajo specializanti različnih smeri fakultete za psihoterapevtsko znanost Sigmunda Freuda Ljubljana: InanSvenDuSwami, Marjeta Baričevič, Nastja Krajšek in Irena Kuntarič Žibert, ki je program napisala in bolj podrobno opisala: »Delujemo po različnih šolah po Ljubljani in v program je trenutno vključenih 50 otrok. Skupine ne presegajo več kot 12 otrok, delavnica običajno traja 60 minut. Program sem poskusno izvajala leto dni, saj sem raziskovala, kako otroci delujejo v skupini, predvsem pa, kako se na program odzivajo čustveno, kognitivno ter verbalno. Dokazala sem, da imajo otroci, ki obiskujejo program, izjemno sposobnost prepoznavanja čustev tako pri sebi kot zmožnost opazovanja dogajanja ter lažjega razumevanja drugih. Lažje se spoprijemajo s tremo in prepoznavajo strah na različne načine, so bolj samozavestni in si znajo postavljati ter strmeti k visokim in hkrati realnim ciljem. Največji kazalec pa so prav gotovo bile tudi boljše ocene v šoli.«

Nastja Krajšek, InanSvenDuSwami in Marjeta Baričevič. Ko bom velik-a.

Odpiranje različnih tem

Irena pojasni, da je ideja za ta program zrasla na fakulteti za psihoterapevtsko znanost  SFU Ljubljana, pri predmetu skupinska dinamika v psihoterapiji. Ker z otroki dela že nekaj let, jo je tema dinamika otrok in mladostnikov v skupinah takoj pritegnila. »Skupina je velika priložnost ter odgovornost do učenja, opazovanja ter spoznavanja otroka, tudi skozi kontratransfer sebe. Strokovnjakinja na slovenskih tleh, dr. Leonida Kobal, psihologinja in psihoterapevtka, nam je pri programu v veliko pomoč,« pojasnjuje.

V skupinah imajo otroci priložnost, da se pogovarjajo tudi o temah, ki jih doma s starši pogosto ne morejo odpirati. Pogovarjajo se o temah, ki so za otroke velikokrat težke: samomorilnost, žalovanje, moj poklic moja odločitev, puberteta – čas ustvarjalnosti, prekomerna telesna teža, vrstniki in nasilje, moje sanje so nenavadne, anoreksija, bulimija ipd.

Skozi teme in različne igre tako otroci raziskujejo svoja čustva, se igrajo z lutkami, rišejo, razvijajo kognitivne sposobnosti. Razvijajo psihološke in socialne veščine, kjer razvijajo močnejša in predvsem varna prijateljstva, vodstvene sposobnosti, sposobnosti obvladovanja konflikta, učiti se, kako biti del skupine – pripadnosti, razumeti in slediti socialnim pravilom.

Emocionalne veščine otrokom predvsem odpirajo okno v svet prepoznavanja, obvladovanja komunikacije, kjer uporabljajo različne emocije, tako pri sebi kot tudi pri prepoznavanju na drugih. Prav tako pa razvijajo empatijo, učijo se pozitivnih pohval, tako v dajanju kot v sprejemanju.

Sodelovanje s starši

»Za nas je sodelovanje s starši velikega, lahko rečem ključnega pomena, saj je otrok del družinskega sistema, ki mu pripada. To je pomembno! Današnji starši se v veliki meri ukvarjajo s svojimi otroki, to vsekakor drži. Je pa tudi res, da živimo 'hitro' in ni vedno časa za vse. Zato se mi zdi, da so delavnice z otroki in starši tako zelo pomembne,« pojasnjuje Irena.

Tako delavnice, na katere pridejo tako starši kot otroci, razdelijo na dva dela. Prvi del je namenjen prostoru, kjer otroci lahko skozi igro pokažejo, kaj so spoznali, kaj so se naučili. Velikokrat te igre potem zaigrajo tudi starši, tako se jim omogoči pogled v otroško perspektivo, in največkrat spoznajo, da so njihovi otroci izjemni. Drugi del pa je namenjen učenju v smislu skupinskih iger, v katerih družine igrajo skupaj.

Prioriteta so otroci

Program se izvaja tako, da je namenjen vsem osnovnošolskim otrokom v Sloveniji. »Program je napisan tako, da so prioriteta otroci – vlaganje v otroke. Njihov razvoj določa strukturo jutrišnje družbe, zato si želimo, da bi sodelovali še z več šolami, saj le tako lahko pomagamo. Naš velik cilj je učenje prevzemanja odgovornosti, spodbujati razvoj otrok ter pomagati staršem s smernicami, ki jih potrebujejo ... Včasih pa preprosto biti samo tam, z njimi, zanje. Da pa bi odgovorili še na marsikatero težavo, krizo otrok, trenutno zelo intenzivno pripravljamo tudi tabor za otroke v poletnem mesecu, ki bo poseben tudi po tem, da bo trajal 10 dni,« pove Irena Kuntarič Žibert.

Besedilo: Petra Znoj