Koliko učencev in dijakov se bo septembra šolalo doma in koliko se jih bo vrnilo v šole? Vse bo znano tik pred začetkom šole, v igri so 4 modeli

Koliko učencev in dijakov se bo septembra šolalo doma in koliko se jih bo vrnilo v šole? Vse bo znano tik pred začetkom šole, v igri so 4 modeli (foto: profimedia) profimedia
13. 8. 2020

Počitnice so še v polnem teku in večina otrok niti ne želi razmišljati o vrnitvi v šolo. A učitelji in starši že s strahom pogledujejo k septembru in se sprašujejo, ali bodo otroci septembra sedli v šolske klopi ali za domače računalnike?

Ali bo pouk v naslednjem študijskem letu potekal na daljavo ali v učilnici, je seveda odvisno od epidemiološke slike. Na ministrstvu imajo pripravljene štiri možne scenarije, čeprav večina učiteljev zahteva, da se pouk vrne v šole tudi za srednješolce, ki so lani šolsko leto končali doma.

Ministrstvo za šolstvo z ministrico Simono Kustec na čelu je pripravilo več možnih scenarijev oziroma modelov za organizacijo in izvajanje pouka. Več pa bo v resnici znano šele po 20. avgustu. Po prvem modelu bi se septembra v učilnice vrnili vsi učenci, po zadnjem pa nihče. Po katerem modelu se bo septembra začel pouk, bo odvisno od epidemiološke slike v drugi polovici avgusta. 

profimedia
4 modeli šolanja


Na ministrstvu so pripravili štiri modele, ki temeljijo na zasnovi slovenskega šolskega sistema, na izkušnjah pri izvajanju pouka v letošnjem letu, na rezultatih raziskave, ki jo je izvedel Zavod Republike Slovenije za šolstvo in kadrovskih ter prostorskih pogojih slovenskih šol.

Modeli so zasnovani tako, da je med njimi možno preklopiti kadarkoli med šolskim letom. Šole morajo zato do prvega septembra pripraviti načrt za izvajanje pouka po vseh štirih modelih. 

profimedia
Model A - brez omejitev

Vse šole pripravijo normalno organizacijo pouka od 1. septembra naprej po modelu A. Ta model ne predvideva nikakršnih omejitev in pouk poteka normalno po vseh šolah v Sloveniji, tako kot pred razglasitvijo epidemije.

Model B - vsi v šoli, a brez “mešanja”


Ta model upošteva določene omejitve, in sicer morajo šole zagotoviti pouk tako, da v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Model torej dovoljuje vse učence v šoli, ampak s strogimi varnostnimi ukrepi. Učenci med odmori ostajajo v učilnicah. Šola določi sistem prihajanja in odhajanja učencev, prav tako protokol razkuževanja in vzdrževanja higiene.

profimedia
Model C


​​​​​​Model C je načrtovan za takrat, ko ne bo možno izvajanje pouka v šoli za vse učence. Po tem modelu šola pripravi pouk tako, da ga del učencev sledi pouku od doma, del pa v šoli. Pouk je možno izvajati le v manjših skupinah, ki se med seboj ne smejo mešati. 

S tem modelom je predvideno izvajanje pouka v šoli za učence od 1. do 3. razreda. Če lahko šola zagotovi ustrezne pogoje, tudi za učence 4. in 5. razreda. Za ostale učence se organizira pouk na daljavo.
Model D


​​​​​​​Zadnji model predvideva izvajanje pouka na daljavo za vse učence. 

 Podmodeli

Predvidenih je še kup podmodelov, ko se kombinirajo modeli za različne skupine. Na primer, da imajo pouk na daljavo le določeni učenci ali pa da se v šolo hodi le na vaje in podobne stvari.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je podprl mnenje večine učiteljev, da je  treba v epidemiološki situaciji, ki bi v naslednjem šolskem letu omogočila odprtost javnega življenja in pouk v osnovnih šolah, nujno poiskati rešitve za izvedbo celotnega pouka v šolah tudi za vse srednješolce. Torej seveda vsi upamo, da se bo uresničil model A in da bodo šli prav vsi otroci in mladostniki šolo.

L.T.D.