Slovenci in zobje

2. 7. 2011

Obiski zobozdravnika 1-krat, 2-krat in 3- ter večkrat na leto s starostjo pri Slovencih upadajo, medtem ko s starostjo narašča odstotek tistih, ki se za zobozdravnika odločajo izključno ob težavah.

Pri Philipsu Slovenija so v okviru predstavitve sonične zobne ščetke Sonicare v maju izvedli vseslovensko raziskavo, v kateri ugotavljajo zdravje zob in dlesni pri Slovencih. S telefonsko anketo jo je med 17. in 30. majem 2011 izvedla raziskovalna agencija Temidia na vzorcu tisoč Slovencev.

Več kot tretjina izprašancev (31,63 %) enkrat na leto obišče zobozdravnika, medtem ko se kar 28,43 % anketirancev po pomoč k zobozdravniku zateče le ob težavah. Zanimivo je, da se moški za odhod k zobozdravniku odločijo predvsem ob težavah (30,49 %), medtem ko se več kot tretjina žensk za obisk zobozdravnika odloči enkrat na leto. Med tistimi, ki zobozdravnika nikoli ne obiščejo (5,11 %), je več moških, in sicer 7,54 %.

Obiski zobozdravnika 1-krat, 2-krat in 3- ter večkrat na leto s starostjo upadajo, medtem ko s starostjo narašča odstotek tistih, ki se za zobozdravnika odločajo izključno ob težavah. Za zadnjo starostno skupino (stari 70 let in več) je značilno, da kar 21,15 % anketirancev nikoli več ne obišče zobozdravnika, 25 % med njimi je tistih, ki ga obiščejo ob težavah, dvakrat na leto pa ga obišče še vedno kar 23,08 % starostnikov.

Pri mlajši populaciji, stari od 15 do 19 let, se težave z zobmi vsaj enkrat na leto pojavljajo pri kar 39,3 % anketirancev. Najstarejši iz tega trenda izstopajo, saj kar 40,4 % anketirancev nima težav z zobmi oziroma jih ima zelo redko (32,7 %). Večina anketirancev v teh letih ima namreč že snemljive proteze. Tisti z višjo stopnjo izobrazbe so s svojim zdravstvenim stanjem zob zadovoljni (dobro). Obratno sorazmeren pa je delež tistih, ki svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot slabo: 10,8 % pri osnovnošolsko izobraženih in 4,3 % pri višje, visoko in univerzitetno izobraženih.