Kako spoštovane so pacientove pravice?

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je nedavno srečala z zastopniki pacientovih pravic. Posebej je poudarila nevzdržne razmere v nekaterih delih Slovenije, kjer primanjkuje družinskih zdravnikov, pediatrov, ginekologov in drugih specialistov.

Kako spoštovane so pacientove pravice? - Foto: Shutterstock, Goran Antley

V nadaljevanju si poglejmo nekaj najbolj perečih tem.

 • Neurejeni prevozi pacientov
  Ti večkrat dolgo čakajo na prevoze, zlasti pri prevoznikih koncesionarjih.
 • Drugo mnenje
  Večkrat drugo mnenje pripravi zdravnik ali konzilij istega izvajalca zdravstvenih storitev, kar pri pacientih vzbuja pomisleke o nepristranskosti.
 • Število postelj
  V Sloveniji nimamo dovolj postelj v negovalnih bolnišnicah za bolnike, ki potrebujejo podaljšanje zdravljenja.
 • Bolnišnične okužbe
  Neurejena so vprašanja odprave vse pogostejših bolnišničnih okužb. Neurejeno je tudi vprašanje izvajanja in plačevanja zdravstvenih pregledov za ugotavljanje prisotnosti okužbe pred vrnitvijo v domove.
 • Zdravstveno varstvo Romov
  V nekaterih okoljih se srečujejo z vprašanji zdravstvenega varstva Romov. Živijo v slabih življenjskih razmerah, ki so krive za številne zdravstvene težave. Romi pričakujejo hipno zdravstveno obravnavo, največkrat na urgentnih oddelkih bolnišnic. Če niso zadovoljni, so včasih tudi nasilni do zdravstvenega osebja.
 • Zdravila
  Večkrat se zgodi, da predpisana zdravila končajo v rokah prekupčevalcev, kar je nesprejemljivo.
 • Čakalne dobe
  Ena največjih težav zdravstvenega varstva so predolge čakalne dobe in predolgi čakalni seznami. Ti se ponekod še vedno oblikujejo povsem netransparentno. Izvajalci so sicer dobili v letu 2017 dodatna finančna sredstva za njihovo skrajševanje, vendar so nekateri v letošnjem letu ostali brez teh dodatnih sredstev in tako brez plačila nekaterih storitev.
 • Odhodi zdravnikov
  Vse večji pa je problem odhoda nekaterih zdravnikov, specialistov iz posamičnih bolni­šnic ali krajev. Pacienti ostajajo brez dostopa do nujno potrebnih zdravstvenih storitev.
 • Krčenje programov
  Ni dovolj srčnih kirurgov in nevrokirurgov. Naotroški kirurgiji UKC Ljubljana so ostali tako rekoč brez vrhunskih specialistov. Nevrokirurgi v Mariboru bi lahko opravili več operacij, vendar ni dovolj spremljajočega zdravstvenega osebja, ni dovolj postelj, dodatnih storitev pa ZZZS ne plača. Programi so se skrčili kar za tretjino.
 • Inšpekcijski nadzor
  Zastopniki so pozvali zdravstvene inšpektorje k učinkovitejšemu inšpekcijskemu nadzoru nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov. Večina zdravstvenih izvajalcev posveča vso potrebno skrb obravnavi kršitev pacientovih pravic. Nekateri pa s postopki zavlačujejo in neustrezno komunicirajo s pritožniki. Žal pa še vedno niso dovolj dobro urejeni pritožbeni postopki, zlasti na področju zobozdravstva.
 • Sodelovanje
  Zastopniki so izrazili zadovoljstvo z ravnijo sodelovanja s Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki deluje pri Ministrstvu za zdravje RS.
 • Vključenost v pripravo zakonov
  Zastopniki niso zadovoljni s svojo vključenostjo v postopke priprave zakonodaje in podzakonskih aktov. Večkrat je povabilo k sodelovanju obetajoče, vendar delovne skupine kaj kmalu prenehajo z delom.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza