Kam danes z otroki ali na rekreacijo? Ljubljansko barje – krajinski park

Kam danes z otroki ali na rekreacijo?  Ljubljansko barje – krajinski park (foto: DDD) DDD
6. 11. 2020

Na pragu glavnega mesta Slovenije, le nekaj korakov od zadnjih mestnih ulic, se razprostira Ljubljansko barje. Močvirne ravnice zaznamuje neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic.

Barje leži na skrajnem južnem delu Ljubljanske kotline. To je 20 km dolgo in približno 10 km široko mokrišče.

DDD

Čeprav je pokrajina  večinoma osušena in obdelana, so še vedno njena značilnost redne spomladanske in jesenske poplave.

DDD

Gozd porašča samo 1/10 površine Barja. Ostalo površino pokrivajo poleg obdelanih njiv še močvirja in travišča, kjer uspevajo značilne travniške rastlinske vrste, kot so močvirske logarice, močvirski tulipan, kalužnice, travniške orhideje.

DDD

Barje je zelo pomembno gnezdišče ptic, saj jih tukaj gnezdi okrog 100 različnih vrst; od tega tudi nekatere ogrožene vrste, kot sta na primer veliki škurh in kosec.

DDD

Tu lahko človek med sprehodom ali kolesarjenjem odmisli mestni vrvež, sreča naravo ter se v miru posveti sebi in svojim mislim.