Kako prebolimo izgubo nam dragih

1. 11. 2012

Boleča tema, ki je velikokrat še vedno tabuirana. Kaj se zgodi ob izgubi bližnjega in stresu, ki ob tem nastane in kako preboleti?

Izguba nam drage osebe povzroči izjemno bolečino. Na Holmesovi lestvici stresnih dogodkov (Holmes s sodelavci, 1967) je smrt zakonca na prvem mestu. Žalost in bolečino ob smrti zakonca lahko enačimo z izgubo brata, sestre, babice, dedka, prijatelja in drugih nam dragih ljudi, ki smo jim zaupali in jih imeli radi ter so v našem življenju igrali pomembno vlogo.

Žalovanje ob izgubi delimo na več faz

Te faze pa si skoraj vedno sledijo v naslednjem vrstnem redu:

Šok

Kmalu po šoku ob smrti se pojavi zanikanje, da je nam draga oseba umrla in je ne bo več. Zanikanje je lahko popolno ali delno.

Jeza, občutki krivde, bes

Teh čustev na začetku procesa ne moremo učinkovito nadzorovati, saj smo besni nase (na primer ker pokojnemu nismo povedali, da ga imamo radi) ali pa na pokojnega, ker nas je zapustil. Občutek krivde je zelo težko čustvo, ki nas spremlja dolgo časa, vendar sčasoma izgubi svojo moč.

Faza zavlačevanja

Ta faza se ne pojavi vedno, predvsem pa, kadar je pokojni že dalj časa umiral in je še vedno nekako ostajalo upanje, da bo ozdravel.

Faza depresije

V tej fazi gre predvsem za sprejemanje bolečine, da je nam ljubljena oseba dejansko umrla. Obup in apatičnost nadvladata jezo, ki je bila v ospredju v prvih fazah žalovanja, pojavita se brezciljnost in izguba volje do življenja.

To je zelo trdovratna faza, zato moramo žalujoči osebi stati ob strani in jo spodbujati, da se sčasoma začne zavedati življenja okoli sebe. Ta faza naj bi v povprečju trajala najdlje dve leti.

Faza sprijaznjenja

Posameznik sprejme realnost in se sprijazni z izgubo. Opazimo lepo stran življenja in se počasi začenjamo veseliti stikov z ljudmi. S tem se proces žalovanja nekako zaključi. Posameznik se sčasoma usmeri v različne aktivnosti, ki ga odvračajo od nenehnega obujanja spominov na preminulega.

Pomembno se je zavedati, skozi katere faze bo posameznik prehajal, ker se bo tako lažje pripravil na vsa občutenja. Vse faze izzivajo v nas bolečino in žalost, vseeno pa nam je lahko v tolažbo, da se vsako žalovanje prej ali slej tudi zaključi. Ko celoten proces žalovanja izzveni, smo opremljeni z novo izkušnjo in močjo.

Številne od nas smrt nauči, da znamo bolje ceniti vse, kar imamo, da se veselimo drobnih trenutkov z ljudmi, ki nas osrečujejo, da se zavedamo minljivosti in da uživamo vsak dan posebej.

Postanimo optimistični in veseli, saj je življenje neprecenljivo in čudovito!

Melita Kuhar Pucko, strokovnjakinja za partnerske odnose in vzgojo otrok v reviji Lisa