Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu

Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu (foto: Shutterstock.com) Shutterstock.com
5. 4. 2014

Zdravje zdravnikov je tema, o kateri se premalo govori, posledice, ki jih prinese preobremenitev, pa so lahko usodne tako za zdravnike kot za bolnike.

Zdravniška zbornica Slovenije je v sodelovanju z UKC Ljubljana, UKC Maribor, ZZZS, Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani ter Razvojnim centrom IKTS Žalec pričela z izvajanjem projekta »Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu«.

Gre za znanstveno študijo ugotavljanja preobremenjenosti zdravnikov na delovnem mestu, v katero so vključeni zdravniki družinske medicine in zdravniki anesteziologi v Ljubljani in Mariboru.

Raziskava bo zajela skupino 80 slovenskih zdravnikov, podobna raziskava pa hkrati poteka na kliniki Mayo v ZDA na skupini njihovih anesteziologov.

Prvi podatki o obeh raziskavah bodo predstavljeni v mesecu maju v Ljubljani, ko bodo raziskovalci iz Slovenije in klinike Mayo sodelovali na 2. mednarodnem simpoziju z naslovom »Zdrav življenjski slog – med mitom in resničnostjo«.

Poleg njih bo na simpoziju sodelovala še vrsta mednarodno pomembnih raziskovalcev s področja kineziologije, medicine dela, presnove, psihologije in življenjskega sloga.

Namen projekta

Odgovorni vodja projekta prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., je dejal: »Zdravje zdravnikov je tema, o kateri se je premalo govorilo. Zaradi velikih obremenitev na delovnem mestu, ki so posledica velikih pričakovanj družbe do zdravnikov in zdravnikov do sebe, ter velikih delovnih obremenitev zdravniki pogosto ne posvečajo dovolj časa svojemu zdravju in dobremu počutju. Posledice so lahko usodne tako za zdravnike kot za bolnike. Kažejo se v izgorelosti, razvoju bolezni in odvisnosti, prezgodnji smrtnosti zdravnic družinske medicine ter večji možnosti strokovnih napak, ki lahko ogrozijo varnost bolnikov.«

Namen projekta je opredeliti zdravstvena tveganja in delovne obremenitve (glede na lastnosti posameznika in njegovega delovnega mesta), ki povzročijo negativne učinke za zdravje in kakovost opravljanja dela pri zdravnikih z izrazitim časovnim preseganjem delovnih obremenitev in zaposlitvijo na več delovnih mestih.

Projekt se bo osredotočil na fiziološke, psihološke, kineziološke in delovne parametre, ki jih je mogoče z ustrezno informacijsko-senzorsko podporo spremljati, jih meriti, nanje opozarjati in uporabnika z ustrezno predpisanimi preventivnimi in telesnimi dejavnostmi voditi v aktivno nevtralizacijo tveganj.

»Pri projektu ima pomembno vlogo, predvsem s tehnološkega vidika, tudi Razvojni center IKTS Žalec. Slednji je v sodelovanju s kliniko Mayo, kjer se platforma trenutno tudi testira, izdelal aplikacijo in portal @life, s pomočjo katere je mogoče meriti in spremljati zdravstvena tveganja in delovne obremenitve, ki povzročajo negativne učinke na zdravje in kakovost opravljanja dela na kritičnih delovnih mestih,« dodaja Janez Uplaznik, direktor RC ITKS Žalec.

2. mednarodni simpozij z naslovom »Zdrav življenjski slog – med mitom in resničnostjo« bo potekal 15. in 16. maja 2014 v Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana.