Hitro lajšanje bolečin ob urgentni medicinski pomoči je za poškodovanca ključno dolgoročno

Urgentni zdravniki in zdravniki, ki sodelujejo pri reševanju v gorah, imajo pri oskrbi odraslih zavestnih poškodovancev na voljo prvo zdravilo za lajšanje bolečin, s katerim si lahko poškodovani sami nadzirajo in blažijo bolečino.

Če je bolečina huda in trajno prisotna, čim prej obiščite zdravnika. - Foto: Shutterstock.com

Bolečina je redna spremljevalka bolnikov, ki potrebujejo urgentno medicinsko pomoč, po nekaterih ocenah je akutna bolečina prisotna pri več kot polovici teh bolnikov.

Na ravni EU pa v urgencah vsako leto za bolečino trpi okoli 100 milijonov bolnikov. Ti bolniki potrebujejo učinkovito lajšanje bolečine, saj ima nezadostna obravnava bolečine negativen vpliv na izid zdravljenja.

Kaj pomeni bolečina za posameznika, gotovo ni treba posebej pojasnjevati, saj jo je vsak že izkusil in verjetno si je nihče ne želi. Z medicinskega vidika pa je zdravljenje bolečine pri bolnikih pomembno zaradi nevarnosti razvoja kronične bolečine in posttravmatskega stresnega sindroma, odloženega okrevanja in podaljšanja bolnišničnega zdravljenja, zmanjšanja kakovosti življenja posameznika ter večjega tveganja za pojav infekcij.

Bolečina je subjektivna

Ker je doživljanje bolečine zelo individualno, jo je težko opisati. »Bolečina je pogost znak številnih poškodb in bolezni. Dojemanje jakosti bolečine ima močno subjektivno noto, je pa vedno neprijetna za bolnika oziroma poškodovanca,» je pojasnil specialist pulmologije in intenzivne medicine ter predsednik Komisije za medicino pri Gorski reševalni zvezi Slovenije Luka Camlek, dr. med.

Zato je lajšanje bolečine pomemben del oskrbe poškodovancev: »Zdravniki Gorske reševalne zveze Slovenije imamo na voljo številne analgetike, ki jih uporabljamo na različne načine.  Zdravila, ki jih bolnik zaužije v obliki tablete ali kapsule, potrebujejo določen čas, da se  resorbirajo iz prebavnega trakta in začnejo delovati, zato jih v urgentnih stanjih ne uporabljamo.
Zdravila so zato intravenska ali pa gre za intranazalno aplikacijo – s posebnim razpršilnikom v nosno sluznico.«

Hitro olajšanje bolečine

Od letos imajo urgentni zdravniki in zdravniki, ki sodelujejo pri reševanju v gorah, za lajšanje zmerne do hude bolečine pri odraslih zavestnih poškodovancih na voljo novo zdravilo v obliki inhalatorja, ki vsebuje učinkovino metoksifluran. Tako imenovana zelena piščal omogoča lažje in
hitrejše zdravljenje zmerne do hude bolečine pri poškodovancih, saj kot izhaja iz raziskav, omogoča prvo olajšanje bolečine že po treh do petih minutah. Predvsem pa nov način zdravljenja bolečine z zeleno piščaljo poškodovancem omogoča, da bolečino, povezano s poškodbo, nadzirajo sami in si zdravilo pod zdravniškim nadzorom aplicirajo po lastni potrebi.

Zelena piščal

Zdravila se je v Avstraliji prijelo ime zelena piščal, saj je hlapilnik, v katerega zdravnik doda zdravilo, zelene barve in poškodovancu omogoča, da zdravilo vdihava. Ko bolečina popusti, poškodovanec sam neha vdihovati, če se znova pojavi, pa začne zdravilo za lajšanje bolečine spet vdihovati. Tako si lahko poškodovanec v času nujnega medicinskega prevoza bolečino hitro in učinkovito olajša. Ker je prevoz poškodovancev predvsem iz odročnejših predelov lahko dolgotrajen, pomeni zelena piščal zanje veliko olajšanje, hkrati pa je olajšanje tudi za zdravnike, ki imajo pri oskrbi poškodovancev, posebno v gorah, polne roke dela.

Reševanje v gorah

Pred kratkim so uporabo novega zdravila za lajšanje bolečine preizkusili tudi v simulaciji reševanja hudo ponesrečenega planinca v visokogorju. V vaji je sodelovalo več kot 80 gorskih reševalcev, med njimi tudi zdravniki, ki so se izobraževali o novi možnosti zdravljenja bolečine pri poškodovancih. Vzrok reševanja v gorah in težko dostopnih terenih so namreč v večini primerov poškodbe, med katerimi so najbolj pogoste poškodbe udov, zato velika večina poškodovancev potrebuje »le« imobilizacijo poškodovanega uda in lajšanje bolečine.

Prve izkušnje v združeni ekipi Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterske nujne medicinske pomoči so spodbudne: »Po registraciji tega zdravila, ki je na voljo vsem zdravstvenim ustanovam v Sloveniji, smo ga začeli uporabljati. Prve izkušnje v združeni ekipi Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterske nujne medicinske pomoči so izjemo spodbudne, zato bomo zdravilo verjetno večkrat uporabili tudi v času poletnega dežurstva ekipe Gorske reševalne zveze Slovenije. Zaradi tega smo v sklopu rednega izobraževanja reševalcev letalcev skupaj z  zastopnikom organizirali predstavitev zdravila in način njegove uporabe za reševalce letalce Gorske reševalne zveze Slovenije. Zdravilo se bo apliciralo po navodilu zdravnika in njegovim nadzorom, za zdravilo je malo kontraindikacij, ki pa jih je treba poznati, « je sklenil predsednik Komisije za medicino pri Gorski reševalni zvezi Slovenije Luka Camlek, dr. med.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza