Z majhnimi spremembami lahko močno vplivamo na stanje okolja in posledično našega zdravja

Med najbolj znane vplive okolja na zdravje uvrščamo globalno segrevanje, onesnaženost zraka, slabo kakovost vode in nezadostno oskrbo s pitno vodo ter onesnaženost zemlje z odpadki.

Z majhnimi spremembami lahko močno vplivamo na stanje okolja in posledično našega zdravja - Foto: Profimedia

V zadnjih letih se je stanje v okolju bistveno poslabšalo, posledično temu pa so se bistveno poslabšali tudi pogoji za ohranjanje našega zdravja. Čisto premalokrat se zavedamo, da lahko vsak posameznik z majhnimi stvarmi, ki jih počne vsak dan, bistveno pripomore k čistejšemu okolju in na ta način vpliva na svoje zdravje.

Posledice globalnega segrevanja lahko povzročajo kožnega raka

Glavna povzročitelja globalnega segrevanja sta ogljikov dioksid in toplogredni plini, ki jih v ozračje spušča človek. Njegov splošni učinek so podnebne spremembe, ki lahko bistveno vplivajo tudi na zdravje ljudi.

In kako lahko sami ukrepamo? Izogibajmo se vsakodnevni vožnji z avtomobilom, če to ni nujno potrebno. Namesto tega raje izberimo javni prevoz ali drugo bolj ekološko usmerjeno prevozno sredstvo. 

Na učinke globalnega segrevanja pa lahko vplivate tudi z varčevanjem energije, pri čemer vam niti ni potrebno občutno spremeniti vaših navad.

Naj vam vseeno podamo nekaj nasvetov:

  • ugašajmp luči,
  • uporabljamo energijsko varčne aparate,
  • sušimo perila na zraku,
  • izolirajmo svojega doma,
  • izklapljajmo aparate.

Kakovost zraka vpliva na vaša dihala

Velika mesta in gost promet močno vplivata na kakovost zraka, poleg tega pa je takšno okolje problematično tudi z vidika izpostavljenosti prekomernemu hrupu. Le ta je največkrat vzrok za poškodbe sluha, stres, motnje spanja, ali vznemirjenost.

Čeprav je v zadnjih letih opažen bistveni napredek pri reševanju problema onesnaženja zraka, pa je vrednost določenih emisij še vedno previsoka. Problematični so predvsem delci in tako imenovani prizemni ozon, zaradi česar je ogroženo človekovo zdravje. Pri vdihavanju večjih količin prizemnega ozona lahko pride do draženja dihal, ogroženi pa so predvsem tisti ljudje, ki bolehajo za astmo ali bronhitisom.

K zmanjšanju onesnaženosti zraka in preprečevanju zdravstvenih težav povezanih z dihali, lahko sami pripomorete vsakič, ko boste izbrali javni prevoz namesto svojega avtomobila. Krajše razdalje raje prekolesarite in s tem še dodatno pozitivno vplivate na svoje zdravje. Če že morate na pot z avtomobilom, upoštevajte omejitve hitrosti, saj boste privarčevali na bencinu in proizvedli manj izpušnih plinov.

Kakovost pitne vode je zelo pomembna za normalno delovanje človekovega organizma 

Voda ima prav tako neposreden vpliv na naše zdravje. Glede na to, da je v našem telesu kar 70% vode, je za njegovo optimalno delovanje reden vnos kakovostne vode zelo pomembno. Približno 35% vode iz naših pip prihaja iz površinskih voda, pri čemer je zaskrbljujoč podatek, da je od tega 20% onesnaženih. Za onesnaženje je glavni krivec človek z uporabo gnojil in pesticidov.

Dejstvo je, da so številna gospodinjstva velik porabnik vode. Glede na to, da sta pomanjkanje vode in suša vse bolj pogosta pojava, je potrebno resno razmisliti o njeni odgovorni uporabi. Zasledili smo zanimiv podatek, da če bi vsi Evropejci med umivanjem zob zaprli vodo, bi samo v enem letu prihranili toliko vode, da bi z njo napolnili 6000 olimpijskih bazenov. Zato vam svetujemo, da pipe redno zapirate, ko za to ni potrebe.

Pomembno je, da nobenih kemikalij ne zlivate v odtoke, kot tudi ne olja. Vse te snovi je potrebno odnesti med nevarne odpadke v najbližji zbirni center.

Pomislite na velike količine odpadkov, ki onesnažujejo okolje in vodo

Velike količine odpadkov imajo prav tako izjemno negativen vpliv na okolje, saj le-ti sproščajo v ozračje ogljikov dioksid in metan, kemikalije in pesticidi pa pronicajo v zemljo in podtalnico. Vsa ta ravnanja pripomorejo k večji verjetnosti, da bodo škodljive snovi na takšen in drugačen način pristale tudi na naših krožnikih.

Zanimivo je, da en Evropejec povprečno proizvede 1 kg odpadkov na dan. Če se boste držali pravila »Zmanjšati – Ponovno uporabiti – Reciklirati«, boste ogromno storili za čisto okolje in vplivali na lastno zdravje. Dejstvo je, da v lastnem gospodinjstvu lahko ogromno storite z zmanjšanjem količine odpadkov:

  • izogibajte se papirnatim brisačam
  • nakupujte z vrečkami za večkratno uporabo
  • kupujte baterije, ki jih je mogoče napolniti
  • kupujte okolju prijazne izdelke z znanim poreklom.

Z majhnimi koraki lahko naredimo velike spremembe

Z lastnim ravnanjem lahko bistveno vplivamo na pogoje v katerih živimo in na ta način neposredno vplivamo tudi na naše zdravje. Verjetno ste že opazili, da z uničevanjem našega okolja tudi negativno vplivamo na naše zdravje. Z različnimi ukrepi tako lahko vsak posameznik bistveno pripomore en delček v celotnem mozaiku.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza