Kaj lahko naredimo na področju preprečevanja ter zmanjševanja drog?

November je mesec preventive na področju drog. Droge so na žalost del našega življenja, večina pa predstavlja nevarnost za naše zdravje in življenje na sploh. Ravno zato je zelo pomembno, da se zavedamo problema in skrbimo predvsem za preventivo pred drogami.

Kaj lahko naredimo na področju preprečevanja ter zmanjševanja drog? - Foto: Profimedia

To v praksi pomeni, da uporabljamo številne metode, s katerimi poskušamo v največji možni meri doseči, da nekomu preprečimo uporabo drog.

Še posebej šibka točka so naši otroci, ki so v pogosto prepuščeni sami sebi, saj medtem ko njihovi starši ali skrbniki delajo, sami ostajajo doma ali na ulicah, kjer je veliko možnosti, da na različne načine pridejo v stik z različnimi drogami.

V nadaljevanju si bomo zato pogledali, kdo in na kakšen način lahko poskrbi, da se bodo naši otroci in tudi druge osebe znale izogniti drogi.

Kaj je preventiva?

Na začetku pa je potrebno najprej pojasniti pojem preventiva. Pod tem pojmom razumemo vsakršno aktivnost, ki ima namen preprečevanja ali zmanjševanja uporabe drog in tudi njenih negativnih posledic, in sicer v splošni populaciji ali pri posameznih skupinah prebivalstva.

Pod pojem preventiva se uvrščajo tudi aktivnosti, ki imajo namen preprečevanja ali prestavljanja prve uporabe drog, spodbujanje uporabe, zmanjševanje pogostosti in obsega uporabe, preprečevanje prehoda na tvegano ali škodljivo uporabo in preprečevanje ali zmanjševanje negativnih posledic uporabe.

Pri preventivi oziroma pri preprečevanju drog imajo največjo vlogo šola, skupnost ter družina.

Največja preventiva je varno okolje

Raziskave so pokazale, da je neuporaba drog mogoča predvsem tam, kjer ima oseba ljubeče, spodbudno in varno okolje. To je lahko povezano z domom, šolo ali delovnim mestom. Ljubeče, spodbudno in varno okolje pa mora potekati od rojstva naprej.

Zelo pomembno je tudi to, da se ljudi navaja na zdrav življenjski slog, tudi že od zelo zgodnjih let. Pri tem je potrebno, da ljudje vemo, da je življenje sestavljeno iz dela, prostega časa in zabave. Pod zdrav življenjski slog se šteje tudi možnost samopotrditve, zdrava prehrana in gibanje, spanje in povsem zdrava spolnost.

Čustvene in socialne veščine igrajo pomembno vlogo

Veliko vlogo pri preventivi igrajo še čustvene in socialne veščine. Pod to kategorijo sodijo sporazumevanje, reševanje problemov, izražanje čustev, obvladovanje stresa in postavljanje meja.

Pri preventivi oziroma preprečevanju so ključnega pomena tudi pravice in odgovornosti ljudi. Pri tem mislimo na jasna pravila glede (ne) uporabe drog, okolje brez drog, omejena ponudba drog, zakonodaja, viri informacij in pomoči.

Zelo veliko vlogo pri preprečevanju zlorabe drog imajo tudi zdravniki družinske medicine. Njihova naloga je predvsem spodbujati krepitve varovalnih dejavnikov pri posamezniku in populaciji, informiranje pacientov in splošne javnosti ter povezovanje z drugimi sektorji ter vključevanje v skupne programe in aktivnosti.

Kaj lahko naredimo mi?

V mesecu novembru lahko tudi mi lahko naredimo kaj, da bi preprečili zlorabo droge.  Že povsem sami lahko pripomoremo k temu tako, da opazujemo, vprašamo, poslušamo, izrazimo skrb, izrazimo razumevanje in odločnost, testiramo in napotimo na dodatne preglede.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza