»Imamo populacijo okoli 150 delfinov«

17. 7. 2019 Promocijsko sporočilo

Društvo Morigenos je slovensko društvo za morske sesalce, neodvisna in neprofitna strokovna nevladna organizacija. Skozi znanstveno raziskovanje in izobraževanje se zavzema za varstvo morja in njegovih prebivalcev. Prav delfine v slovenskih vodah preučujejo in spremljajo že od leta 2002. V okviru Coca-Coline akcije #vednopodpiraj dober namen so eden od treh prejemnikov finančne donacije in sredstva bodo namenili prav raziskovanju delfinov v slovenskem morju.

»Na začetku nismo imeli ničesar, komaj en daljnogled, ki sem si ga izposodil od dedka,« opisuje prve začetke mag. Tilen Genov, uni. dipl. biol., danes tudi predsednik društva Morigenos. »Med študijem pa smo z društvom že resno delali, poskušali smo čim več izvedeti o delfinih, povezovali smo se z lokalnimi ribici, z Akvarijem Piran, z Morsko biološko postajo Piran, Pomorsko šolo Piran, s komerkoli, ki nam je na nekakšen način lahko pomagal s tem, da nam je posredoval informacije ali da so nas peljali s sabo v čolnu na morje. Začeli smo brez prostorov, brez plovil, brez opreme, spal sem tudi na kolegovi barki, v hostlu, pri prijateljih. Sčasoma smo nabrali več podatkov in naše delo se je počasi širilo, oblikovalo. Pridobili smo vse več znanja, izkušenj, izobraževal sem se pri tujih projektih na prostovoljni bazi v Grčiji, Egiptu,« pripoveduje Tilen.

Vztrajnost in neustavljivi entuziazem je s časom obrodil sadove in danes skupaj s sodelavci vodijo društvo Morigenos. Prav delfine v slovenskih vodah proučujejo in spremljajo že od leta 2002, raziskovanje pa izvajajo tudi v sosednjih hrvaških in italijanskih vodah. »Vedno poudarjam, da to nikakor ni samo moje delo, ampak je plod skupnega sodelovanja vseh drugih, ki verjamejo v to in so se mi na tej poti pridružili. Sem neke vrste idejni vodja vsega skupaj, nikakor pa ne edini akter. Sčasoma je društvo Morigenos postalo bolj prepoznavno, tudi naše metode so se izboljšale, vse je postalo bolj strokovno, malo po malo smo nabavljali dodatno opremo, fotoaparate, čolne smo si prvih osem let izposojali in dolgo je trajalo, da smo lahko kupili svoje plovilo. Zdaj lahko rečem, da delo opravljamo na zelo visoki ravni, izsledke raziskovanja objavljamo tudi v mednarodnih znanstvenih revijah. Lahko rečem še, da zdaj prispevamo nove podatke, informacije o teh živalih tudi na svetovnem nivoju,« pove Tilen.

Zbiranje znanstvenih podatkov društvu omogoča boljše poznavanje in učinkovitejše varstvo populacije delfinov, ki tu živi, saj danes na območju slovenskega morja poznamo več kot 150 delfinov, od katerih jih okoli 70 videvamo redno. Danes so 'slovenski' delfini eni od najbolje preučenih v celotnem Jadranu. Poleg raziskovalnega dela pa je osrednja dejavnost društva tudi izobraževanje in ozaveščanje javnosti o delfinih v slovenskem morju ter o pomembnosti ohranjanja morskega okolja in njegove biotske raznovrstnosti.

Z učinkovitim varstvom delfinov lahko bolje varujemo celotni morski ekosistem

Delfini so plenilci na vrhu morskega prehranjevalnega spleta, zato imajo v morskem ekosistemu pomembno vlogo. Namen raziskovalnih dejavnosti društva je podati znanstveno osnovo za učinkovito varstvo delfinov in njihovega habitata prek stalnega monitoringa in identifikacije glavnih groženj tem živalim. Z učinkovitim varstvom delfinov lahko bolje varujemo celotni morski ekosistem, od katerega smo odvisni tudi ljudje. Prav tako pomemben namen raziskovalne dejavnosti društva je tudi širjenje znanja o biotski pestrosti naših morij.

V času raziskovalnih aktivnosti društvo spremlja prisotnost delfinov na območju raziskovanja in zbira podatke o njihovih premikih, vedenju, interakcijah z ribištvom ter fotoidentifikaciji. Opazovanja potekajo s plovila ter kopenskih opazovalnih točk, podatke pa društvo zbira tudi z akustičnim monitoringom. Terensko delo izvajajo le v ugodnem vremenu (brez močnega vetra, brez dežja, brez megle). Zbiranje podatkov poteka v slovenskih vodah pa tudi v sosednjih hrvaških in italijanskih vodah. Poleg proučevanja delfinov zbiramo podatke tudi o morskih želvah, glavatih karetah (Caretta caretta).

Delfini v slovenskem morju

Tilen pove, da imamo populacijo okoli 150 delfinov, ki uporabljajo to območje in tu živijo – ne samo v slovenskem morju, ampak v celem tržaškem morju in tudi širše: v zahodnem delu Istre, Tržaškem zalivu, vodah ob italijanski obali Severnega Jadrana, kar pomeni, da se gibljejo na tem območju in stalno uporabljajo slovenske vode. »Nekatere zdaj poznamo že 16 let, saj jih videvamo absolutno vsako leto. Zdaj na podlagi raziskovanj vemo, da naše vode uporabljajo za razmnoževanje, vzgojo mladičev, prehranjevanje, počitek, socializacijo, za vse, kar delfin mora početi v življenju in kar počnejo tudi pri nas.«

Društvo dobilo status v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Ministrstvo za okolje in prostor RS je društvu Morigenos ponovno podelilo status v javnem interesu na področju ohranjanja narave in na novo podelilo status v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Omenjena statusa v javnem interesu društvu omogočata večje udejstvovanje na področju našega delovanja ter potrjujeta, da delovanje organizacije presega interese njenih članov in je splošno koristno. Pridobitev statusa v javnem interesu med drugim omogoča tudi pridobivanje donacij posameznikov, ki naši organizaciji prostovoljno namenijo 0,5 % dohodnine.

O AKCIJI #VEDNOPODPIRAJ DOBER NAMEN

V letu 2019 bodo donirali sredstva izbranim projektom s področij športa, okolja in skupnosti: od decembra 2018 so slovenski potrošniki v okviru Coca-Coline akcije #vednopodpiraj dober namen, ki je namenjena tudi ozaveščanju o nekaterih ključnih družbenih in okoljskih temah, glasovali za projekte, ki si zaslužijo podporo družbe Coca-Cola v Sloveniji. Coca-Cola bo v letu 2019 donirala sredstva tako izbranim projektom s področij športa, okolja in skupnosti: društvu Morigenos za raziskovanje delfinov v slovenskem morju, Zvezi prijateljev mladine Ljubljana – Moste Polje za dijaški sklad projekta Botrstvo in Olimpijskemu komiteju Slovenije oz. Združenju športnih zvez za štipendije mladim športnikom.

 Letošnje poletje lahko prizadevanja društva na področju raziskovanja in varstva delfinov ter morja podprete tudi skozi igro! Društvo Morigenos je ob podpori družbe Coca-Cola v okviru akcije #vednopodpiraj dober namen izdelalo družabno igrico SPOMIN – DELFINI V SLOVENSKEM MORJU, ki jo lahko kupite v trgovinah Tuš, in tako prispevate k varstvu delfinov v slovenskem morju.