Krožno gospodarstvo v vsakdanjem življenju: iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke

Krožno gospodarstvo v vsakdanjem življenju: iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke (foto: Tetra Pak) Tetra Pak
30. 11. 2021 Promocijsko sporočilo

V povprečju kar 75 % embalaže Tetra Pak sestavlja karton, ki je izdelan iz dolgih, močnih papirnatih vlaken, ki jih je mogoče večkrat reciklirati, iz njih pa izdelati nove, uporabne izdelke, kot so higienski papirnati robčki, brisačke, toaletni papir in druge.

Zato Tetra Pak letos ponovno v partnerstvu z Ljubljanskimi mlekarnami, Dano, Valtexom in Lucartom organizira izobraževalni projekt za potrošnike, da to embalažo po uporabi vsakokrat odložijo v rumen zabojnik ali vrečo in tako omogočijo, da kartonski del embalaže zaživi novo življenje v našem vsakdanu.

Če izpraznjeno embalažo Tetra Pak pravilno odložimo v rumene zabojnike ali vreče, jo prepeljejo v predelavo v papirnice. Tam kartonski del embalaže reciklirajo in izdelajo nove, uporabne in kakovostne higienske papirnate izdelke, kot so robčki, brisačke, toaletni papir. Ključni korak v tem krogotoku je, da kupci izdelkov v embalaži Tetra Pak pravilno ravnajo z njo, ko jo izpraznijo. V Sloveniji jo odlagamo med odpadno embalažo, ki jo v gospodinjstvih ali ekoloških otokih najpogosteje zbiramo v rumenih zabojnikih oziroma vrečah.

Za razumevanje krožnosti v petih letih razdelili več kot 30.000 paketov recikliranih robčkov

Družba Tetra Pak je v izobraževalni projekt o pomenu krožnosti oziroma krožnega gospodarstva njihove embalaže med potrošniki ponovno združila Ljubljanske mlekarne in Dano kot proizvajalca izdelkov v embalaži Tetra Pak, Valtex kot distributerja recikliranega higienskega papirja v Sloveniji ter papirnico Lucart, kjer odpadno embalažo Tetra Pak reciklirajo in izdelajo nove, kakovostne izdelke.

S projektom skupaj naslavljajo kupce v hipermarketih Mercator. Ti ob hkratnem nakupu petih izdelkov Ljubljanskih mlekarn ali Dane (mleko, voda, soki, nektarji in pijače) v 0,75-, 1- ali 1,5-litrski embalaži Tetra Pak dobijo darilo: paket recikliranih robčkov Lucart EcoNatural, izdelanih iz kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak. Doslej so v štirih letih bodo kupcem izdelkov Ljubljanskih mlekarn in Dana v embalaži Tetra Pak v hipermarketih Mercator razdelili več kot 22.000 paketov recikliranih robčkov Lucart EcoNatural. Tako kupci razumejo in vidijo, kakšen recikliran izdelek nastane, če pravilno ravnajo s to embalažo, ko jo izpraznijo. Pri tem so pomembni vsi koraki: prazni embalaži odvihajo robove, jo sploščijo, zaprejo s pokrovčkom in odložijo v rumeni zabojnik ali vrečo. S tem prihranijo kar 20 % več prostora v zabojnikih in prispevajo k manjšim izpustom zaradi prevoza.

Komunalni snovni krog – lokalna skupnost zbira odpadno embalažo Tetra Pak kot vir surovin za svoj higienski papir 

V Sloveniji se ponašamo s  pionirsko krožno prakso: v t. i. komunalnem snovnem krogu embalaže Tetra Pak in higienskega papirja ločeno zbrano embalažo Tetra Pak namensko pošljejo v  reciklažo, da iz nje izdelajo higienski papir, ki ga uporabljajo javne ustanove v isti skupnosti, kjer so embalažo zbrali. V lokalni skupnosti torej z namenskim zbiranjem in recikliranjem priskrbijo vir surovin za nove izdelke. Ta praksa deluje že več let v Novem mestu in sosednjih občinah, Ljubljani in Brežicah. S to večletno krožno prakso pomembno prispevajo k ohranjanju dreves oziroma lesa kot primarne surovine ter zmanjšujejo ogljični odtis.

V Ljubljanskih mlekarnah vzpostavili prvi interni snovni krog embalaže Tetra Pak

Ljubljanske mlekarne pa so v okviru tega dolgoročnega partnerskega projekta postale prvo slovensko podjetje, ki je zaprlo interno snovno zanko odpadne embalaže Tetra Pak. V njihovem proizvodnem procesu nastaja ostanek odpadne embalaže, ki ga ločeno zberejo in prav tako posredujejo v namensko recikliranje v papirnico Lucart. Tam iz nje izdelajo reciklirani higienski papir, ki ga Ljubljanske mlekarne naročajo za interno uporabo.

Dragan Rajković, direktor trajnostnega razvoja v družbi Tetra Pak Vzhodna Evropa, poudarja:

»V družbi Tetra Pak smo spodbudili to kampanjo v sodelovanju s partnerji, da bi nagovorili najširši krog potrošnikov in dokazali, da je trajnost del naših rešitev in hkrati del vsakdana. Tetra Pak je osredotočen na nizkoogljične in krožne rešitve, ki upoštevajo podnebni vpliv surovin in proizvodne vrednostne verige. Nove rešitve razvijamo na osnovi surovin iz obnovljivih virov in na rastlinski osnovi. Zanje smo prejeli priznanja, saj je bil Tetra Pak prepoznan med 50 podjetij, ki uvajajo inovativne rešitve za naslavljanje trajnostnih in podnebnih izzivov.«