Skupaj za oceane: Rio Mare in WWF združila moči za zaščito naših oceanov

4. 6. 2019 Promocijsko sporočilo

Bolton Food, podjetje, ki ima v lasti blagovno znamko Rio Mare, je s ponosom predstavil svoje mednarodno partnerstvo z World Wildlife Fund – WWF, katerega cilj je povečati trajnostno pridobivanje in sledljivost rib.

S štiriletnim partnerstvom, sklenjenim decembra 2016, se je Bolton Food zavezal, da bo do leta 2024 dosegel 100 % pridobivanje rib iz trajnostnih virov – iz ribolovnih območij, ki imajo certifikat organizacije MSC (Marine Stewardship Council) oziroma iz verodostojnih in zanesljivih projektov za izboljšanje ribištva (FIP – Fishery Improvement Projects). Od leta 2018 Bolton Food tako že 50 % tune pridobiva iz ribolovnih območij s certifikatom MSC ali zanesljivih projektov za izboljšanje ribištva FIP. Podobno zavezo si je podjetje zastavilo tudi za ostale ribje vrste, ki jih trži. Standard MSC trenutno predstavlja najboljši standard za zagotavljanje trajnostnega ribolova in temelji na treh ključnih načelih:

  • V oceanu ohraniti zadostno količino rib za zagotovitev razmnoževanja.
  • Kar se da zmanjšati vpliv na biotsko raznovrstnost.
  • Odgovorno in zakonito upravljati z ribištvom.

Da predstavi svojo zavezo, je Rio Mare na Ljubljanskem gradu organiziral okroglo mizo, na kateri
so priznani strokovnjaki razpravljali o problemih, ki ogrožajo naše oceane: Danijel Kanski, vodja morskega programa pri WWF Adria, Luciano Pirovano, direktor za trajnostni razvoj pri Bolton Food, Timotej Turk Dermastia, mladi raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo, doc. dr. Jerneja Penca, znanstvena sodelavka na Evro-sredozemski univerzi, in Nika Veger, blogerka. Med zanimivo razpravo, ki jo je vodila znana televizijska voditeljica Mojca Mavec, so govorci spregovorili o pomenu ohranjanja oceanov iz znanstvenih in gospodarskih vidikov, o človekovem vplivu na biotsko raznovrstnost in kako jo lahko zašcitimo ter o odlocitvah potrošnikov, ki vodijo v trajnosten življenjski slog.

Luciano Pirovano, direktor za trajnostni razvoj pri Bolton Food, je pojasnil partnerstvo med Rio
Mare in WWF: »Kot vodilno italijansko in evropsko podjetje na podrocju konzervirane tunine se v
Rio Mare zavedamo vpliva naše dejavnosti in si zato prizadevamo za izgradnjo trajnostnega
poslovnega modela, ki bo podpiral varovanje morskega ekosistema in biotske raznovrstnosti. Dve leti po podpisu partnerstva smo ponosni, da lahko že 50 % tune pridobivamo iz ribolovnih obmocij s certifikatom MSC ali iz zanesljivih projektov za izboljšanje ribištva FIP. To sodelovanje bo omogocilo blagovni znamki Rio Mare izvedbo nacrta za trajnostni ribolov, pri cemer bo WWF, vodilna svetovna organizacija na podrocju varovanja narave, prispevala tehnicne nasvete in podporo. Naj še poudarim, da smo prva generacija, ki se zaveda problema in zadnja, ki lahko nekaj stori.«

Jerneja Penca, znanstvena sodelavka na Evro-sredozemski univerzi, je pozdravila zavezanost
podjetja k izboljšanju ribištva – sektorju, ki potrebuje boljše upravljanje. Poudarila je potrebo po
tem, da so trajnostno pridobljeni vsi morski sadeži, ne le dolocen delež, ki jih predstavljajo izdelki odgovornejših podjetij: »Žal na svetovni ravni še vedno obstajajo številni izzivi na poti k trajnosti v ribištvu in ribogojstvu, medtem se pritiski na oceane z narašcajocim številom prebivalstva še povecujejo.« Pohvalila je, da obljuba povecuje preglednost in sledljivost ribiških produktov, ki
sicer v vecini prihajajo iz izrazito nepreglednih trgov. Vendar je v tem kontekstu še toliko bolj
pomembno, da potrošniku predstavimo popolno sliko: »Ponudba trajnostno pridobljene tune ne sme spodkopavati dejstva, da obstajajo ekološke omejitve za to, koliko tunine lahko vsi pojemo.«

Timotej Turk Dermastia, Nacionalni inštitut za biologijo, dodaja: »Ribištvo je izjemno pomemben sektor proizvodnje zdrave hrane, še posebej v ranljivih in revnejših skupnostih širom sveta, ki pa je zaradi nereguliranega plenjenja in okoljskih sprememb že leta v stagnaciji oziroma v razvitem svetu celo v zatonu. Prehod k trajnostnemu gospodarjenju z morjem in njegovimi viri je tako kljucen pri zagotavljanju obstojnosti in številcnosti ribjih staležev, vkljucno z ekosistemi, v katerih bivajo. Manko proizvodnje iz naslova ribištva že vec desetletji zapolnjuje akvakultura, ki pa ponekod celo poglablja probleme divjih populacij, z vnosom bolezni in parazitov ter lovljenjem mladic za namene debeljenja, kot je to v primeru tunine. Trajnostno ribištvo prihodnosti bo moralo upoštevati tako varstvo populacij pred prelovom kot šcitenje drstišc ter kljucnih ekosistemov z vzpostavljanjem zavarovanih obmocij brez lova, do pravilnega oznacevanja ribjih proizvodov, izogibanja prilova in zašcito lokalnega prebivalstva pred izropanimi lovišci in dragimi ribjimi proizvodi, kot je to primer v mnogih državah Afrike in Južne Amerike.«

Predanost podjetja Bolton Food okolju je pridobila dodaten veter v jadra z zavezo, da bo
okrepilo nacela o clovekovih pravicah vzdolž celotne dobavne verige, in s projektom
ohranjanja otoka Tetepare. Otok Tetepare, eden izmed 900 otokov Solomonskega arhipelaga, je divji in neokrnjen raj, ki se nahaja znotraj Koralnega trikotnika, enega najpomembnejših podrocij za ribolov tune. S podporo Rio Mare in WWF je otok Tetepare postal del okoljevarstvenega projekta, katerega cilj je ustanovitev zašcitenega morskega obmocja, ki bo zagotovil zašcito tamkajšnje biotske raznovrstnosti zdaj in v prihodnosti.

Danijel Kanski, vodja morskega programa pri WWF Adria, je pozdravil projekt ohranjanja otoka
Tetepare in poudaril pomen trajnostnega ribolova: »Ce bomo v prihodnje želeli jesti ribe, moramo na tem podrocju nekaj ukreniti; in to danes. Prihodnost oceanov je v naših rokah, pri cemer nismo odvisni zgolj od trenutnih politik, pac pa tudi od vedenja potrošnikov in korporacij, ki delujejo na trgu.« Ob tem je pozdravil iniciativo družbe Bolton Food k popolni usmeritvi v trajnostni ribolov: »Skupaj smo osredotoceni k trajnostnemu nacinu pridobivanja rib in gre za izjemen primer, da lahko delamo in da moramo delati za dobro oceanov. WWF je ponosen na sodelovanje s podjetjem Bolton Food, ker premikamo kljucnega industrijskega igralca proti trajnosti, ki bo zagotovila prihodnost ribiške industrije in hkrati prihodnost ljudi, ki so odvisni od ribolova. Hkrati pa si želimo, da bi ta korporacija postala zgled drugim podjetjem, ki delujejo na tem podrocju.«

Potrošnik mora biti ozavešcen, so veckrat poudarili na okrogli mizi. In prav Nika Veger je znana
po življenjskem slogu in potrošniških odlocitvah, ki stremijo k trajnosti. Na okrogli mizi je
izpostavila, kako pomembno je, da podjetja spodbujajo pozitivne spremembe na trgu in
ozavešcajo potrošnike: »Je trajnostno modno? Je. Mnoge to moti, ker besedo trajnostno nekatere znamke izkorišcajo za promocijo in pozornost kupcev. A vseeno mislim, da z njo, tudi ce je ta hip v modi, ni nic narobe. To nas spodbuja, da vec razmišljamo o trajnostnem življenjskem slogu, da naredimo prve korake v to smer in da jih naredimo lažje.« Nika poskuša vsak dan živeti bolj trajnostno in ob tem pravi: »To v prvi vrsti pomeni, da poskušam zmanjšati svoje želje po potrošništvu, posledicno manj potrebujem in kupujem. Vec skušam ponovno uporabiti, popraviti, predelati in na splošno živeti bolj skromno. Ce je mogoce, izbiram trajnostne izdelke, narejene z mislijo na tiste, ki so jih izdelali, in s spoštovanjem do narave. Še raje se odlocim za ekološke izdelke, najraje narejene v Sloveniji. Take ponudbe je vse vec. Vse vec pa je tudi izdelkov, ki me želijo zavesti in z velikimi napisi prepricati, da so bolj ‘zeleni’, kot so v resnici.« Da bi se izognila slabim praksam je Nika uvedla nekaj vsakodnevnih praks: »Podobno kot pri dieti sem se na zacetku mojega novega, bolj trajnostnega vsakdana, izogibala hipnim željam ter impulzivnim nakupom in si raje pripravila nakupovalni nacrt pri zaupanja vrednih znamkah, ki so se v preteklosti izkazale za trajnostne in spoštljive do ljudi in narave. Podobno kot pri dietah sem ugotovila, da morajo moje nove navade, ce želim dolgorocne rezultate, postati trajne. Ob tem se vsak dan spopadam s slabo vestjo, da ne naredim dovolj, da moram korakati še hitreje, narediti še vec. Z majhnimi otroki, s službo in polnim vsakdanom se mi to vcasih zdi nemogoce, a vseeno ne obupam. Spremembe, kot jo je uvedel Rio Mare, so le potrditev, da potrošniki s kupovanjem trajnostnih rešitev sooblikujemo boljši svet.«

Rio Mare bo sodeloval z WWF z namenom izvajanja rešitev, ki želijo sektor ribištva usmeriti k bolj trajnostni proizvodnji in virom ulova. Partnerstvo bo pomagalo predvsem pri povecanju kolicine rib, pridobljenih iz trajnostnih virov, podpiralo bo ustrezno upravljana ribolovna obmocja ter spodbujalo transparentnost vzdolž celotne dobavne verige. Prav tako bo sodelovanje dvignilo raven zavedanja potrošnikov glede pomena trajnostnega ribolova.

Vsaka odlocitev lahko pripomore k spremembi, oglejte si navdihujoco risanko, ki je nastala ob tej priložnosti: Rio Mare | Deklica in Ocean

Pridružite se Rio Mare in WWF ter spoznajte zavezanost do trajnostnega ribolova na
www.riomare.si.