To je podjetje, kjer sta na prvem mestu kakovost in skrb za okolje

To je podjetje, kjer sta na prvem mestu kakovost in skrb za okolje (foto: Ljubljanske Mlekarne) Ljubljanske Mlekarne
26. 5. 2021 Promocijsko sporočilo

Jogurti, sveže mleko in sladka smetana Mu in jogurti Ego Ljubljanskih mlekarn so odslej na voljo v embalaži Tetra Pak® z enostavnim načinom odpiranja z enim zasukom pokrovčka. To so obenem tudi edini slovenski jogurti v Tetra Pak embalaži, ki je pretežno narejena iz obnovljivih virov.

Za menjavo so v Ljubljanskih mlekarnah na podlagi investicije v vrednosti 3 milijonov evrov zagnali nov, sodoben polnilni stroj. Pri največjem slovenskem proizvajalcu mleka je posluh za okolje vtkan že v DNK podjetja.

Pri ravnanju z odpadki je ključnega pomena spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in njihove učinkovite rabe, torej da že v izhodišču ustvarimo manj stvari, ki bi lahko končale med odpadki. Tako so v Ljubljanskih mlekarnah še zlasti skrbni pri ohranjanju naravnega okolja v povezavi  z njihovimi produkti. V preteklih letih so že prenehali uporabljati plastiko za enkratno uporabo za različna senzorična ocenjevanja izdelkov v podjetju pa tudi pri promocijah in degustacijah v trgovinah.

Odgovorno upravljanje okolja za visok standard kakovosti

»Shema EMAS, v katero so vključene Ljubljanske mlekarne, je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Ta nas zavezuje k nenehnemu spremljanju točno določenih kazalnikov: energijske učinkovitosti, učinkovitosti materialov, vode, odpadkov … Vsako leto poteka presoja zunanjega, neodvisnega certifikacijskega organa, ki to preverja. Pa ne le zelo tehničnih stvari – tudi na primer komuniciranje. Kako, na kakšen način obveščamo svoje zaposlene, jih izobražujemo, ozaveščamo in podobno. Enako za zunanje javnosti. Tako na primer vodimo dnevnik pritožb: vsaka pripomba sosedov, če bi prišlo do hrupa ali kake druge emisije, je zabeležena, obravnavana, sprejet je akcijski načrt. Kot zanimivost: v letu 2020 nismo prejeli niti ene pripombe sostanovalcev, na kar smo ponosni,« je pojasnila Simona Papler, vodja ekologije v Ljubljanskih mlekarnah, kjer uvajanje novih tehnologij načrtujejo tako, da zmanjšujemo emisije in nadzorujejo porabo naravnih virov.

Komunikacijska akcija »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«

V številnih podjetjih nastane največ odpadne kartonske embalaže. Pri proizvodnji mlečnih izdelkov v Ljubljanskih mlekarnah tako letno zabeležijo približno 150 ton odpadkov – različnih koščkov, obreznin – vse to iz kartonske embalaže. Odpadno embalažo ločeno zberejo, stisnejo, nato pa jo prevzame družba za ravnanje z odpadki in odpelje v papirnico. Tam s posebnim postopkom odpadno embalažo razslojijo in iz nje naredijo nove izdelke, in sicer papirnate brisačke, robčke, prtičke … Dober zgled pri odgovornem ravnanju z odpadno embalažo so torej vsekakor podjetja, ki s svojim odnosom do okolja pomembno vplivajo na kakovost življenja.

Ljubljanske Mlekarne

V letu 2019 so v Ljubljanskih mlekarnah ustvarili dejansko zanko: to pomeni, da od papirnice, ki iz njihovega odpadka izdeluje brisačke in toaletni papir, odkupujejo higienski material, ki ga potrebujejo. Snovna zanka za embalažo Tetra Pak se začne v proizvodnji trajnih izdelkov, kjer embalažo iz koluta preoblikujejo v obliko, kot jo poznajo kupci, in napolnijo z mlekom ali jogurtom. Ostanke embalaže, ki nastanejo pri tem procesu, nato odložijo na sodoben ekološki otok, od koder potujejo do preše, kjer jih pripravijo za prevzem pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

»Brisačke, v katere si briše roke naših 600 zaposlenih, so narejene iz embalaže Alpskega mleka ali jogurta Mu. K takemu snovnemu krogu lahko prispeva vsakdo doma, ko kupi jogurt Mu ali Ego, in prazno embalažo pravilno odloži. Zato ekologi tako radi poudarjamo, da vsak korak šteje,« je prepričana Paplerjeva.

Ljubljanske mlekarne skupaj s partnerji Tetra Pak, Ekologi brez meja in Slovensko potapljaško zvezo spodbujajo potrošnike, da se priključijo pozivu »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«. Sodelujoči se namreč strinjajo, da lahko prav vsak od nas po svojih močeh prispeva k čistejšemu okolju. Komunikacijska akcija je ozaveščevalne narave in je ena od družbeno odgovornih aktivnosti Ljubljanskih mlekarn pod sloganom S posluhom za jutri. Več o tem preberite TU.