Tai chi chuan – modrost in veščina v enem

26. 8. 2011

V trenutku ko nas očara, je lahko tai chi chuan univerzalno zdravilo: za boljše dosežke v športu,  za krepitev zdravja, v obrambi pred stresom ali osamljenostjo. Ni naključno spoznanje športnih strokovnjakov, da so kitajski in japonski športniki svoje uspehe v športu dosegali z izkoriščanjem znanja iz borilnih veščin.

Sklepati moramo kompromise s časom, v katerem živimo, in hkrati s tradicijo, ki je ne smemo spreminjati. Tai chi chuan je del kitajske kulture, ki se vse bolj širi tudi k nam. Spada tako med borilne kot zdravilne veščine.

Izkorišča notranji dar vsakega posameznika in pozitivno učinkuje na našo notranjost in zunanjost. Z vadbo si okrepimo zdravje. Primeren je za moške in ženske v vseh starostnih obdobjih. Za začetek ni nikoli prepozno. Najbolje je, da vodenje vadbe vsaj v začetku zaupamo kompetentnemu učitelju. Za uspeh smo odgovorni sami. Pomembna je redna vadba.

Tai chi chuan radi poimenujemo kar »meditacija v gibanju«. Z vadbo si izoblikujemo popolnejšo predstavo o sebi in o gibanju. Bolje zaznavamo okolico in se je naučimo ne le gledati, temveč tudi videti.

1
Tai chi chuan je starodavna kitajska borilna veščina, ki je vse bolj razširjena, in to ne samo na Kitajskem, kjer ima več milijonov privržencev, temveč tudi na Zahodu. Vse večje zanimanje za to veščino vlada tudi pri nas. Ker jo lahko izvajamo kot meditativno gimnastiko za zdravje telesa in duha ali kot zelo učinkovito borilno veščino primerno za samoobrambo, je odličen odgovor na potrebe sodobnega človeka.

2
Tai chi chuan je del velike družine tradicionalnih kitajskih borilnih veščin. Zanje je značilno, da jih je mogoče obvladati le z dolgotrajno vadbo, ki temelji na zavzetosti, predanosti in spretnosti. V nasprotju s pri nas bolj poznanimi »zunanjimi« veščinami (judo, karate, tekvando), ki temeljijo na uporabi telesnih sposobnosti izvajalca, je tai chi chuan »notranja« veščina, ki bolj kot zunanje sposobnosti izkorišča notranji dar posameznika, kot sta notranja in umska energija.

3
Nobenega smisla nima, da bi danes poskušali posnemati življenje bojevnikov, ki so živeli veliko pred našim časom. Namesto da si zastavimo vprašanje, kako postati mojster borilnih veščin, je veliko pametneje vprašati se, kako se izmojstriti s pomočjo borilnih veščin. Nam pripada današnji čas in zagotovo je nekje skrit razlog, zakaj je temu tako. Naša naloga je torej v tem, da ugotovimo in izkoristimo tisto, kar nam borilne veščine ponujajo danes. Sklepati moramo kompromise s časom, v katerem živimo, in hkrati s tradicijo, ki je ne smemo spreminjati.

4
Tai chi chuan ima svoje korenine v zgodovini in filozofiji kitajskega ljudstva, zato je njegovo izvajanje najboljši način za spoznavanje prave duše Kitajske. Ima dolgo zgodovino, iz katere lahko izpostavimo tesno povezanost s filozofijo, posebej s teorijo jina in janga (Yin in Yang) ter taoizma. V skladu s to teorijo imajo taoisti vsa nasprotja (moški-ženska, dan-noč, veliko-majhno, dolgo-kratko ...) za dopolnilna in se med seboj ne izključujejo. Kot jin in jang so nerazdružljiva in nemogoče je, da bi eno izmed njih dokončno prevladalo nad drugo.

Taoisti uče, da mora človek živeti naravno in spontano ter ne sme delovati na silo ali kakorkoli neskladno z naravnimi zakoni. Delovati mora kot mornar, ki se ne bojuje proti vetru, temveč veter izrablja za plovbo. Taoisti so skozi stoletja izdelali več različnih metod za očiščevanje duha in telesa, tai chi chuan pa je ena izmed njih.

5
Gibi v tai chi chuanu se (največkrat) izvajajo počasi, sproščeno in tekoče. Pri opazovanju izvajalcev tai chi chuana marsikoga očara počasno, skoraj hipnotično gibanje. Gibalne vaje, ki samo spominjajo na ples oziroma balet, v resnici pa to niso, so sestavljene iz naravnih uravnoteženih gibov. Gibi so naravni, če so pri tem vsi sklepi na telesu sproščeni, če ne zadržujemo sape in če za gibanje ne potrebujemo dodatne moči. S takim gibanjem ne samo izgrajujemo mišice in topimo odvečno maščobo, povečujemo učinkovitost srca in pljuč ter nižamo količino sladkorja v krvi, temveč tudi dosegamo zavedanje sedanjosti. Znano je, da se um na vadbo odziva podobno kot mišice. Z vadbo se krepi in ohrani jasnost.

6
Vadbo tai chi chuan lahko začnemo izvajati v katerem koli trenutku, ne da bi za to potrebovali kakršnokoli posebne pogoje ali predznanje. Za začetek ne potrebujemo niti posebne opreme niti znanja kitajščine. Prav tako ni treba posegati v svoj življenjski slog. Potrebujemo le voljo, nekaj vztrajnosti in čas. Z voljo poženemo notranjo energijo in z notranjo energijo poženemo telo.

Pravijo, da se je tai chi chuana enostavno naučiti, težavno pa je odpraviti napake. Izpeljava figur zahteva nekaj natančnosti. Predvsem pa mora biti učenje zabavno. Mogoče se boste vprašali: Kako hitro lahko dojamete in sprejmete novo veščino? Odvisno je od posameznika. Svojemu napredku ne smete postavljati nikakršnih omejitev in časovnih rokov, le vadbo je treba opravljati karseda dobro in veselje vas bo s svojo modrostjo vodilo v pravi smeri. Znanje veščine se ves čas sešteva. Trening tai chi chuana vam v nobenem trenutku ne sme postati breme. A ne pozabite, da je čas, ki mu ga namenjate, vložek v vaše zdravje.

7
Če je le mogoče, vodenje vadbe zaupajte učitelju. Tako  je bilo tudi v preteklosti. Ne nazadnje je imel tudi tisti, ki mu pripisujejo stvarstvo tai chi chuana, svoje (svojevrstne) učitelje. To je bil neki taoistični menih, ki je, tako pravi legenda, zasnoval (spregledal) tai chi chuan na podlagi opazovanja boja med žerjavom in kačo. Vadba tai chi chuana se je širila iz roda v rod na dva povsem različna načina. Prvi način vadbe je imel bojno učinkovitost za glavni cilj in  je bil skrbno skrit pred očmi javnosti. Vadili so ga v ozkih, največkrat družinskih krogih.  Drugi način vadbe je bil manj zahteven. Usmerjen je bil predvsem v  izkoriščanje zdravilne moči vadbe in je potekal največkrat kar po parkih v velikih skupinah. Skupno obema načinoma pa je bilo – tako je še danes – prenašanje znanja z učitelja na učenca. Učitelj je tisti, ki ima svoje učence in svojega učitelja. Spleten je v verigo, ki je čvrsta le toliko, kolikor je čvrst njen najšibkejši člen. Kot del celote prevzema odgovornost za svoje učence.

Učitelj naj bi znal usmerjati učenca, mu priskočiti na pomoč, ko jo ta potrebuje. Vloga učitelja se lahko primerja s kompasom, ki ves čas kaže v pravo smer. Vsemu naštetemu navkljub pa ostaja glavni delež odgovornosti za učenje na strani učenca. Sam zase je zadolžen za širjenje in poglabljanje svojega znanja. Veliko mora brati in vaditi  pri več učiteljih, kajti ni človeka ali sistema, ki bi zajemal vse. Učitelj je učencu zgolj odskočna deska na poti razvoja.

8
Večina športov je prezahtevnih za šibke in neprimernih za ljudi z »močnejšo« postavo. Hkrati so ti športi nesprejemljivi za bolnike in lahko celo nevarni za starejše. Tai chi chuan je varna vadba, ki je primerna za vsakogar ne glede na starost in spol.  Z vadbo vplivamo na vse dele telesa hkrati. Učinki so opazni tako navznoter kot navzven. Z vadbo si pomagamo tudi pri premagovanju stresov ter pri odpravljanju težav z dihanjem, okrepimo telo in izboljšamo gibljivost. Spodbujamo svojo življenjsko (vitalno) energijo in tako vplivamo na psihofizično zdravje skozi vsa starostna obdobja. Vadba tai chi chuan je lahko nenadomestljiva pri iskanju poti iz osamljenosti oziroma iz pesimizma.

9
Načela tai chi chuana so vse bolj nepogrešljiva tudi pri vrhunskem športu. Veliko je trenutkov v športu, ki jih je mogoče obvladati s temi načeli. Tako na primer tudi pri pasivnem raztezanju (stretching). S sproščenostjo dosežemo, da telesa ne silimo v težko dosegljive drže, temveč mu s tem, ko mu prisluhnemo, omogočimo, da se brez dodatnega napora samo podredi naši težnji. V športni praksi športniki navadno težijo k avtomatizaciji gibov. Izvajanje gibov na refleksnem nivoju je v boju s časom najboljše orožje. Pri tai chi chuanu ni tako. Prav nasprotno, gibe poskušamo izvajati karseda počasi. Ves čas želimo z umom voditi svoje telo prek gibov, ki morajo biti gladki in med seboj tekoče povezani.

Počasnost izvajanja gibov zagotavlja neprekinjen nadzor uma nad gibanjem. To nam omogoča takojšnje odkrivanje napak in iskanje idealne poti gibov. Tudi to nam v športu ni tuje. Gledanje in analiziranje upočasnjenih posnetkov posameznih športnih akcij sta glavna vira informacij za izboljšanje športnih dosežkov. Med izvajanjem se je treba osredotočiti na sedanjost. Ne smemo gledati na to, kaj se je zgodilo prej, ali na to, kaj nam je še preostalo. Vseskozi moramo biti v popolnem ravnotežju. Podobno nas tudi v športu gledanje naprej ali nazaj največkrat vrže iz tira. Napaka pri teniškem udarcu nas lahko predolgo bremeni in pripelje na rob poraza. Tudi smučar, ki se že vidi v cilju, navadno prezgodaj popusti in izpade.

10
Vadba tai chi chuan je učinkovita le tedaj, če zajame celotno bitje, če odpre vse komunikacijske poti. Tako sprosti silovito ustvarjalnost, energijo, ki se nenehno prilagaja. Tai chi chuan postane čarobna akcija, ki zbuja življenje. Doživljanje povečamo tako, da gibe izvajamo počasi. Tai chi chuan radi poimenujemo kar »meditacija v gibanju«. Z vadbo si izoblikujemo popolnejšo predstavo o sebi in gibanju. Bolje zaznavamo svojo okolico in se jo naučimo ne le gledati, temveč tudi videti.

11
Učni program tai chi chuana obsega pripravljalno gimnastiko, dihalne vaje in spoznavanje osnovnih položajev in prvin. Prvine povezujemo v figure in figure v forme, ki se izvajajo proti namišljenim napadalcem prostoročno in/ali z orožjem (palica, ozka sablja, široka sablja ...). Forme torej lahko vadimo tudi takrat, ko ni pri roki nobenega partnerja. Izvajanje form je hkrati najlepši in najgloblji del vadbe, ki prednjači pred dvobojevanjem oziroma prerivanjem (pushing hands), ki je tudi del bogastva tai chi chuana. Sčasoma nam uspe izvajati forme tekoče in živahno, kot teče voda ali kot drsijo oblaki po nebu. Vsebina tai chi chuana v celoti je prav taka, da bi jo najraje obvladali kar vso hkrati. Pa ne velja hiteti.

Dobrodelni učinki se pojavijo že veliko prej, preden veščino v celoti obvladamo. Ko nam enkrat uspe povezati gibanje z dihanjem, ki je z vadbo postalo počasnejše, globlje in bolj tekoče, se izboljša kakovost našega življenja. Zatorej ni odveč poudariti, da sta sproščeno telo in um elementa, ki postavljata tai chi chuan v superiorni sestav psihofizične kulture in v edinstveno obliko borilne veščine.

Tone Ančnik, www.dojo-ancnik.si