O motivaciji za rekreacijo

O motivaciji za rekreacijo (foto: Shutterstock.com) Shutterstock.com
2. 6. 2013

Besedo motivacija danes slišimo na vsakem koraku. Govorimo o motivaciji v službi, motivaciji otrok, o motivaciji za študij, motivaciji za hujšanje in ne nazadnje o motivaciji za rekreacijo.

Veliko govora je o tem, da nismo motivirani in pogosto se radi sklicujemo prav na pomanjkanje motivacije za določeno aktivnost. Včasih to našo (ne)motivacijo uporabimo celo za izgovor. A kot ugotavljamo psihologi pri svojem delu, marsikdo ne ve in ne razume, kaj pomeni motivacija.

Naj poenostavim, vsaka motivacija se priče, ko se pojavi določena potreba, motiv, in za zadovoljitev te potrebe/motiva se oblikuje določen cilj.

In kaj od tega je motivacija? Motivacija je ravno energija, gibanje, ki nas vodi in žene k cilju.

Najpogostejše zmote o motivaciji

Poleg nerazumevanja motivacije v splošni javnosti se rado pojavlja tudi napačno pojmovanje, kaj je motivacija. Ena pogostejših zmot je mešanje pojmov motivacija in aktivacija.

Spomnimo se kakšnega ameriškega športnega filma, v katerem trener v zadnjih trenutkih v slačilnici pred tekmo pove svojim športnikom t. i. motivacijski govor. Tako naj bi motiviral športnike za dober nastop/zmago.

Pomembno je vedeti, da čeprav so pogosto te tehnike učinkovite, ne gre za motivacijo, temveč povečevanje aktivacije in pripravljenosti na delovanje. Sicer lahko tak govor na kratek rok deluje motivacijsko, a na dolgi rok take motivacije ne moremo graditi.

Druga pogosta napaka v razumevanju motivacije je prepričanje, da motivacija pomeni pozitivno razmišljanje. Res je, da pozitivno mišljenje prek samozavesti deluje pozitivno na posameznikovo storilnostno vedenje, a če je zgrajeno na nerealnih temeljih, lahko vpliva izrazito demotivacijsko.

Tretja zmota številnih je, da je motivacija trdno zakoreninjena v posamezniku in da je ni mogoče spreminjati. To seveda ne drži, motivacija je dinamičen proces, ki se spreminja in se jo vsekakor da razvijati in spodbujati. Kako, bom govorili v prihodnjih člankih.

Motivacija ne nastane trenutno

Je proces, ki zahteva sistematičnost in določen čas. Če o motivaciji začnemo razmišljati tik pred aktivnostjo ali preizkušnjo, smo že veliko zamudili.

Motivacija je dinamični proces, ki vedenje usmerja k nekim ciljem, povečuje njegovo vztrajnost in intenzivnost ter človeka 'opremlja' z energijo, ki je potrebna za doseganje ciljev. Pod vplivom posledic vedenja se motivacija tudi spreminja. Motivirani smo lahko le takrat, kadar imamo postavljene natančne, konkretne in izzivalne cilje, ki nas privlačijo in usmerjajo napore in vedenje v želeno smer.

Za ustrezno razumevanje posameznikove motivacije za rekreacijo je treba razumeti njegove motive, zakaj se je odločil za določeno rekreacijo.

Najpogosteje motive, zaradi katerih ljudje vztrajajo pri rekreaciji, lahko razdelimo v dva sklopa.

  • Prvi sklop so telesni motivi, kamor uvrščamo posameznikove želje in potrebe po zdravju, ohranjanju ali zmanjševanju telesne teže, kondiciji in vzdrževanju forme.
  • Drugi sklop motivov za rekreacijo pa lahko iščemo v psiholoških motivih, izrazita je ravno želja po tem, da o sebi mislimo dobro in se kot dobre doživljamo.

Redna rekreacija se odraža v atraktivnejšem telesnem videzu, kar vodi v večje zadovoljstvo s seboj in vpliva na pozitivno samopodobo. Občutki kompetentnosti, ki jih ob rekreaciji posameznik doživi, vodijo do pozitivnih občutji uživanja in veselja v rekreaciji.

Zelo pomemben motiv, ki ga ne smemo pozabiti, je tudi zadovoljevanje potrebe po druženju in pripadnosti, če se posameznik odloči za obliko skupinske rekreacije. Skupinska rekreacija, tek, pohodništvo, skupinske vadbe ... združujejo ljudi, ki imajo skupen cilj in namen. Tako se oblikujejo nova poznanstva in krepi se lastna socialna mreža. S sorekreativci si tako lahko delimo prosti čas in doživljamo skupna doživetja.

Skupek naštetih psiholoških, socialnih in telesnih motivov bo prispeval k posameznikovi odločitvi za rekreativno dejavnost, v kateri bo motiviran vztrajati in mu bo v veselje in sprostitev.

V tem članku sem poskušala čim bolje razjasniti, kaj je motivacija, v prihajajočem sklopu člankov pa bova skupaj s prof. Tuškom poskušala bolj nazorno opisati fenomene, ki se vežejo na motivacijo, in vam podati tudi praktične nasvete, kako krepiti in razvijati motivacijo, da boste lažje izvajali različne športne in psihološke programe vadb, ki vam jih sestavi @life in tako krepi vašo odpornost proti stresu.

Eva Kovač, univ. dipl. psih.