Evropski projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022« s pomembnimi rezultati za razvoj športa

Usposabljanje strokovnih delavcev za področje rekreacije. (foto: OKS) OKS
26. 10. 2022 Promocijsko sporočilo

Kot je splošno znano, v primerjavi z drugimi razvitimi državami zaostajamo pri vlaganju sredstev v športne dejavnosti ter tudi pri razvitosti športne infrastrukture. Prav zato je toliko bolj pomembno, da smo Slovenci na čim višji ravni, kar zadeva znanje.

"V tujini se nam vedno čudijo, kako je to mogoče, saj nas je le dva milijona. Tudi s finančnimi sredstvi ne moremo tekmovati z najbolj razvitimi narodi niti ne s športno infrastrukturo, ki jo sicer imamo. Premajhni smo, da bi zanemarjali znanje in strokovno delo trenerjev in drugih, ki skrbijo, da imamo vedno znova nove generacije športnic in športnikov, ki so v svetovnem vrhu," je na pomen izobraževanja ter usposabljanja strokovnih delavcev na Zaključni konferenci evropskega projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022« spomnil Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez.

Zdaj, točneje s koncem novembra, se bo evropski projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022« zaključil, in to uspešno. Projekt je pet let povezal partnerje v skupni skrbi za razvoj kadrov v športu. Kar 41 partnerjev se je zavezalo k izvedbi aktivnosti, ki bodo dvignile splošno in strokovno znanje delavcev v športu, kar bo prispevalo k zmanjšanju neskladja med razpoložljivim usposobljenim kadrom in potrebami po njem na trgu dela. Tako je projekt omogočal zaposlenim, ki še niso usposobljeni za delo v športu, imajo pa željo in smisel zanj, da si pridobijo znanje in potrebne kompetence, usposobljenim kadrom pa je omogočal obnovitev, pridobitev in izboljšanje znanja ter kompetence.

Stališče nosilcev programov do projekta je v splošnem pozitiven. Sofinanciranje jim je omogočilo izvedbo deficitarnih programov usposabljanj, zagotovilo jim je dobre pogoje za izvedbo dogodkov ter jim nudilo možnost angažiranja najboljših tujih in domačih strokovnjakov s posameznega področja. Pomembno prednost projekta za udeležence ne vidijo le v tem, da so bili dogodki zanje brezplačni, ampak tudi v tem, da so lahko prejeli strokovno literaturo in pripomočke. Projektna skupina Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ je nosilcem vseskozi nudila strokovno-administrativno pomoč pri izpeljavi dogodkov, obenem je predlagateljem, Nacionalnim panožnim športnim zvezam, ki imajo potrjen tekmovalni sistem, zagotovila podporo pri prenovi programov usposabljanj za svojo športno panogo.

Pomembno vlogo v sklopu projekta je imela Planinska zveza Slovenije, ki je v projektu sodelovala v vlogi konzorcijskega partnerja. Z vidika usposobljenega strokovnega kadra je bil projekt za zvezo zelo uspešen, saj so kljub številnim izzivom v projektnem obdobju (prilagoditev programov usposabljanja po novem zakonu v športu, epidemije koronavirusa itd.) prišli do kvalitetno usposobljenih strokovnih kadrov. 

Sofinanciranje projektnih aktivnosti je več kot 8.500 posameznikom omogočilo, da so se vključili v usposabljanja, dousposabljanja, skladno z Zakonom o športu, ter licenčne seminarje in programe stalnega strokovnega usposabljanja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Rezultati projekta:
OKS

Izkušnja udeležencev usposabljanj je pozitivna. Na vprašanje, kaj je razlog za vključitev v tečaje in seminarje, je velika večina anketiranih – 59 odstotkov – odgovorila, da je šlo za osebno željo. Približno tretjina se jih je vključila zaradi zahtev delovnega mesta, nekaj malega pa zaradi novih zaposlitvenih možnosti. Kot drugo pa so za razlog navedli spremembo zakonodaje. Pri vprašanju o zadovoljstvu z organizacijo in izvedbo dogodkov so anketirani lahko izbrali več odgovorov. Največkrat so izbrali pridobitev novih znanj, kakovostno izvedbo dogodka ter način podajanja informacij predavateljev.

OKS
"Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020."

Projekt je bil v 80 % financiran iz Evropske unije preko Evropskega socialnega sklada, preostalih 20 % pa je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Cilj projekta je bil pridobitev, izboljšanje in poglabljanje kompetenc športnih delavcev zaradi sprememb tehnologije, narave dela ter potreb na trgu dela, še posebej na področjih, ki postajajo pomembna in bodo prispevala k večji konkurenci gospodarstva.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani projekta.