Najmočnejše blagovne znamke kisov na slovenskem trgu pod okrilje Ete iz Kamnika

5. 4. 2018 Promocijsko sporočilo

V Kamniku so konec marca potekala zaključna dela na montaži linije za proizvodnjo kisov na lokaciji Ete v Kamniku. Linija je preseljena iz proizvodnje podjetja Šampionka, d.o.o., od katere je Eta kupila blagovne znamke kisov Renški hram, Talis in Salatina, ki ustvarijo skupaj s trgovskimi znamkami slaba 2,0 milijona evrov prihodkov od prodaja na leto. Z več kot 60 različnimi izdelki in pakiranji pa zasedajo okoli dve tretjini tržnega deleža v skupini kisov na domačem trgu. Eta iz Kamnika je bila za nakup najboljši ponudnik in je hkrati predstavila tudi načrt upravljanja z blagovnimi znamkami ter ponudila zaposlenim v Šampionki delovna mesta.

“Za nakup blagovnih znamk smo se odločili, ker imajo odlične recepture in so v dobri kondiciji na trgu, hkrati pa se z asortimanom Naturete lepo dopolnjujejo, je odločitev pojasnil lastnik in direktor Ete Kamnik Marko Konič in dodal, da gre za slaba dva milijona evrov dodatnih prihodkov od prodaje kisov pod znamkami in trgovskimi znamkami, na dosedanjih 18,5 milijonov letnega prometa Ete Kamnik.

Na vprašanje, ali bodo zaposlovali Konič odgovarja, da že danes iščejo kadre za delo v proizvodnji, do konca pomladi, ko bo proizvodna dokončno preseljena iz Šampionke v Kamnik pa bodo ponovno ocenili potrebe po novih zaposlitvah.

Kakšna bo strategija upravljanja z blagovnimi znamkami direktorica Ksenija Jankovič Banovšek poudarja: “Vzdrževanje vseh treh znamk najbrž ne bo smiselno, vendar se bomo vseh sprememb in nove arhitekture blagovnih znamk lotili previdno in s spoštovanjem do vsega, kar je bilo vloženo vanje in do zvestobe potrošnikov, ki želijo kupiti ‘svoj kis’ in pred prodajnimi policami nimajo na pretek časa za odločanje.”

Ekipa kamniške Ete se bo v prvi vrsti osredotočila na prenos znanja in bogate tradicije vrhunskih vinskih, jabolčnih, mešanih in alkoholnih kisov. Večino jih že poznajo, saj mnoge od njih uporablja v njihovi proizvodnji, vendar je umetnost kisanja nekaj, kar želijo do podrobnosti osvojiti, da bodo lahko razvijali nove izdelke. Inovativnost Ete Kamnik je od leta 2012 naprej dokazovana z več kot desetimi novimi izdelki vsako leto, in večina jih je prodajno uspešnih, ker sledijo svetovnim trendom v prehranjevanju: od čistih etiket z lokalnimi surovinami, do zahtevnih “jedi na žlico”, ki v domačih kuhinjah vzamejo preveč časa za pripravo. “Možnosti za razvoj imamo izjemne že danes, s pripojitvijo kisov pa se nam odpirajo še dodatne,” je prepričan Marko Konič. Dobro prodajo kisov si Eta obeta tudi v izvozu, saj ima infrastrukturo za izvoz postavljeno na kar 23-ih tujih trgih, kjer je prisotna s svojo blagovno znamka Natureta. V preteklem letu je Eta Kamnik ustvarila dobrih 18,5 mio evrov prihodkov od prodaje, od tega slabih 1,5 na tujih trgih, kar skupno predstavlja 3 % rast prihodkov od prodaja.

Značke: Eta Kamnik kis