Stvari, ki jih pri drugih najbolj kritizirate in hvalite, povedo vse to o vas!

27. 8. 2022

Stvari, ki jih pri drugih najbolj kritiziramo in hvalimo, nam ne povedo le nečesa o njih, temveč tudi o nas. Včasih na najbolj presenetljiv način.

Slika 1/6

Način, na katerega presojamo druge, ni zgolj pokazatelj njihovih objektivnih lastnosti. Gre tudi za odsev našega zornega kota, ki ga oblikujejo naše življenjske izkušnje, cilji in vrednote, pa tudi naše skrite želje in strahovi.

V nadaljevanju je predstavljenih 5 PRESENETLJIVIH ODKRITIJ, ki osvetljujejo povezavo med družbeno kritiko in lastno identiteto.

Kliknite NAPREJ in preverite, ali se najdete v opisu ...

Profimedia
Prirejeno po www.psychologytoday.com, avtorica dr. Juliana Breines