Ženske smo povprašali, kaj bi spremenile na moških. Njihovi odgovori vas bodo šokirali!

Ženske smo povprašali, kaj bi spremenile na moških. Njihovi odgovori vas bodo šokirali! (foto: Yoko Shimizu) Yoko Shimizu
11. 4. 2019

Prijateljica me je nekoč vprašala, kaj menim, da je ključ do dolgotrajnega in us­pešnega razmerja. Povedal sem ji, da je vsa skrivnost v tem, da najdeš žensko, s katero se boš nadaljnjih 50 let prerekal glede treh ključnih stvari, in se poročiš z njo.

Povsem zadovoljen sem namreč z idejo, da bom preživel preostanek svojega življenja prerekajoč se o treh stal­nih temah: denarju, športu in tem, da sem čustveno povsem nezrel. Na živce bi mi pa šlo, če bi se moja žena nekega lepega dne začela z menoj prerekati o globalnem se­grevanju, notranji opremi ali o tem, zakaj nikoli ne poslušava Ota Pest­nerja. To bi pokvarilo vse.

Prijateljica je zmagoslavno pri­pomnila, da je moja samovšečna, vase zagledana filozofija tipičen primer vsega, kar je narobe z moš­kimi: nismo namreč odprti za konstruktivno kritiko nasprotnega spola.

In tako sem začel razmišljati v duhu kapitalizma:
 • Če bi bili moški blagovna znamka in bi imele žen­ske možnost, da jo oblikujejo po svoje, kako bi se tega lotile?
 • Bi zdajšnji inventar vrgle v smeti in na trgu predstavile nekaj povsem novega?
 • Ali pa bi se poigrale s se­danjim modelom?

Kako bi torej bilo, če bi bilo po žensko?

Da bi dobili od­govore na zgornja vprašanja ...

Smo sestavili fokusno skupino šestih žensk, starih od zgodnjih dvajsetih do srednjih tridesetih, in jih prosili, naj nam zaboga povedo, kaj je narobe z nami.

Rezultati so bili presenetljivi.

Kot klofuta vsem trdno zasidranim stereotipom so naše ženske pri­znale, da so jim moški prav zares všeč in da so nji­ho­vi partnerji, možje, ljubimci preprosto odlični.

"Za seboj imam lepo šte­vilo zmenkov, tako da vem, kaj je dober ulov," nam je povedala pred nedavnim zaročena novi­narka. In ta dobri proizvod je njen zaročenec, uglajen magister ekonomije. "Meni se zdi moška po­pu­lacija na splošno kar v redu," je še dodala.

Še po­sebno šokantno je bilo mnenje, da bi morali moški po mili volji gledati šport na te­leviziji. Hmmm ... Ena od žensk je celo rekla, da bi se ji zdelo sumljivo, če moškega ne bi za­nimal šport.

Članice fokusne skupine so se strinjale tudi glede tega, da videz, čeprav kori­sten na začetku romance, ni ključnega pomena za dolgotrajno razmerje.

"Smisel za humor je daleč pred videzom," je me­ni­la ena od izbrank, ki je poročena že več let. "Če je moški zares smešen, lahko zamižimo na eno oko. Ni veliko vrlin, ki bi prednjačile pred videzom, a hu­mor je brez dvoma ena od njih." Denar je, kot so se strinjale naše izbranke, druga. Pa vendar, denar, brez smisla za humor, utegne biti problem. Zlasti še, če si de­bel, majhen in plešast.

Čeprav smo jih spodbujali, naj bodo kar se da kri­tične do moških, so bile naše izbranke zelo diplomatske.

 • Občutljivi moški niso pre­več cenjeni. Kot je poudarila ena od njih: "Občut­ljiv in skrben se lahko hitro spreobrne v revo."
 • Tipi, ki so si preblizu s svo­jo mamo, so lahko problematični,
 • prav tako kot tipi, ki imajo čud­ne prijatelje,
 • pa tipi brez ambicij in
 • tipi, ki pre­več pozornosti posvečajo svojemu videzu.

No, tudi bahači niso preveč iskani.

Glede žensk, ki želijo moške na vsak način prika­zati kot barabe, pa je ena od poročenih žensk dejala naslednje: "Ženske, ki ne marajo moških, po navadi ne marajo samih sebe."

Zgoraj opisano me je presenetilo, osupnilo in zbe­galo.

Če so bila moja dognanja pravilna, je znana teorija, da se ženske zadovoljijo s part­nerjem, ki se ga bo dalo še nadgraditi, in nato kirurško popravljajo njegovo osebnost – higi­enske navade, vedenje, ko­munikacijske spret­nosti – s precej nerganja, pre­pro­sto zastarela.

Če so moji podatki vsaj malce točni, bi se lahko v tistem trenutku spravil k pisanju nove knjižne uspešnice, ki bi dokazala, da moški dejansko niso z Marsa in ženske dejansko niso z Venere, temveč da oboji sobivajo in cvetijo na enem samem planetu, morda na Uranu.

Druga stran 'zgodbe'

Pa vendar so me še naprej razjedali dvomi. In tako sem kopal naprej. Ker verjamemo v moč znanstvenih metod, smo v ta namen zbra­li odgovore kar 1367 bralk revije Glamour.

Tole so vpra­šanja, ki smo jim jih za­stavili na spletni strani:

 1. Kaj bi spremenili na moških?
 2. Dejansko menite, da boste lahko vplivali na te spremembe?
 3. Dejansko menite, da lahko spremenite moške?
Tu pa so se stvari zasukale.

Trideset odstotkov vprašanih je ob prvem vprašanju priznalo, da pri moških pogrešajo sposobnost komunikacije.

Več kot 16 odstotkov jih je kot glavno napako močnej­šega spola izpostavilo odpor do prevzemanja odgo­vornosti.

Na mestu, kjer so lahko same vpisale mo­ške napake, je sledilo precej splošnega – kajenje, popivanje, govorjenje s polnimi usti hrane, nepoštenost, premajhna spolna sla, preživljanje prostega časa pred računalnikom, obsedenost z videoigricami, slabi odnosi s partnerjevo družino in naravnost smešne plesne spo­sobnosti.

Kako naj torej uskladimo ti dve nasprotujoči si vrsti podatkov?

Boste v prihodnosti srečali več pri­jaznih, optimističnih deklet iz naše fokusne skupi­ne ali bo vaše življenje prepleteno z meduzami s spletne strani revije Glamour?

Upam si trditi, da se bo vse dobro izteklo, ne gle­de na to, katero skupino boste srečali.

Pomirjujoče se mi zdi, da jih je le šest odstotkov na vprašanje, kaj bi rade spremenile, izbralo "njegovo obsedenost s športom". To jasno kaže na to, da so današnje žen­ske razumevajoče in realistične. Edini način, da bi jim vzele zanimanje za šport, je, da jim prerežejo vrat.

Še vzpodbudnejša je novica, da le 22 odstotkov žensk dejansko verjame, da lahko sprožijo določene spremembe pri moških, le 16 odstotkov pa jih meni, da obstajajo resnične možnosti, da bi se moški spre­menili.

A nikar ne potegnimo napačnih sklepov iz tegale odkritja!

Naj vam ne služi kot dovoljenje za to, da se boste začeli odkrito spogledovati z ženskami na cesti ali pa popivati s prijatelji sumljivega vi­deza. Prav tako naj vam ne služi kot zelena luč, da boste postali še manj komunikativni, manj džentelmenski ali še bolj zagreti, ko bo na sporedu nogomet.

Karkoli že so vaše pomanjkljivosti - slabe higienske navade, zadah iz ust, čudni plesni gibi, lasje kot sračje gnezdo – ni nujno, da bodo odigrale odločilno vlogo pri nave­zavi stikov z nasprotnim spolom.

 • Ženske, ki so so­de­lo­vale v spletni anketi, vsaj zdi se tako, moške dojemajo kot nekakšne izdelke z na­pako, potrebne popravila, ki ga najverjetneje ne bodo dobili.
 • Ženske iz fokusne skupine pa so bile mnenja, da so moški, navkljub ne­katerim manjšim napakam, kar v redu.

Med ocenjevanjem pa sem razvil še eno teorijo: sumim namreč, da so najstrožje kri­tike moških v internetni raziskavi najbrž po­da­li moški, zamaskirani v ženske. Najbrž tisti, ki ne marajo športa.

Ustvarimo boljšo žensko

Ljubimo te, popolna si, zdaj se pa spremeni (takole)

Več kot 6800 moških smo pov­prašali, kakšne spremembe bi sami predpisali ženskam, da bi jih spre­menili na bolje. Predstav­ljamo vam vaša na­vodila za obliko­vanje novega ženskega modela.

Le 15 odstotkov jih je od­govo­rilo, da ne bi spre­me­nili prav nič. Odgovore preostalih 85 odstotkov z neopra­nimi mož­ga­ni pa si pre­be­rite v nadaljevanju. (Sodelujoči so lah­ko označili več kot en odgovor.)

Spremenili bi njeno ...

 • pomanjkanje spolne sle 41 %
 • nihanje v razpoloženju 34 %
 • nerganje 21 %
 • vztrajanje pri tem, da morate sami uganiti, kaj jo je spravilo v slabo voljo 20 %
 • čustveno manipuliranje 18 %
 • pomanjkanje humorja 13 %
 • potrebo po pogovarjanju o vseh stvareh 13 %
 • nesposobnost opravljanja tradi­cionalnih ženskih nalog (pečenja potice, čiščenja kopalnice, ukvar­janja z otroki) 12 %
 • obsedenost z njenim telesom in njegovimi napakami 8 %
 • zahtevo po poroki in/ali otrocih 7 %
 • njene nadležne prijateljice 11 %
 • drugo 8 %

49 odstotkov moških verjame, da lahko spremenijo partnerko. In ta­kole se za­deve lotevajo:

 • pohvalijo jo, ko naredi kaj dobre­ga 49 %
 • povedo ji, ko naredi kaj zoprnega 11 %
 • končajo zvezo, če ni v dobri telesni formi 4 %
 • nehajo ji izkazovati nežnost 2 %
 • odrečejo ji seks 1 %
 • zaprejo denarno pipico 1 %

E. H.