Ekipa strokovnjakov je v Sloveniji prvič opravila dvojno presaditev – ledvic in jeter

Ekipa strokovnjakov je v Sloveniji prvič opravila dvojno presaditev – ledvic in jeter (foto: Goran Antley) Goran Antley
3. 6. 2014 Vir: liza.aktivni.si

Po prvi dvojni presaditvi v Sloveniji, ki je bila uspešno izvedena, sta na listi še dva bolnika, ki čakata na dvojno presaditev organov. Računajo pa, da bi letno na začetku bili vsaj štirje bolniki, ki bi jim opravili dvojno presaditev.

Doc. dr. Miha Arnold, dr. med.

Interna klinika KO za nefrologijo, Center za transplantacijo ledvic o protokolu presaditve in kako so potekale priprave na poseg

"Dejstvo je, da je sočasna presaditev jeter in ledvice nov korak, sicer v uspešni zgodbi slovenske transplantacijske medicine. Seveda temelji na danes več kot štirideset­letnih izkušnjah, vsaj kar se tiče presajanja ledvic. Za nami je že več kot tisoč opravljenih posegov, recimo presaditev ledvic. Tako smo si nabrali dovolj izkušenj, da sledimo novim korakom in trendom pri transplantacijski medicini. Zato smo si v preteklem letu zadali, da pripravimo nov protokol za sočasno presaditev jeter in ledvic.

Dejstvo je, da imajo nekateri bolniki, ki že imajo nepopravljivo jetrno okvaro in potrebujejo nov organ, lahko sočasno tudi napredovalno ledvično okvaro. In seveda, če ta napreduje, lahko bolnik potrebuje nadomestno dializno zdravljenje. Takšno zdravljenje pa močno poslabša diagnozo, kar se tiče dolgoročnega preživetja takega bolnika, in mislim, da kronična dializa pomeni precej zmanjšano kakovost življenja takšnega bolnika.

Dejstvo je, da se je prva sočasna presaditev, kombinirana, opravila pred tremi desetletji, treba pa je poudariti, da so šele z razvojem modernih imunosupresivnih protokolov, sodobnih kirurških tehnik, omogočili, da ima takšna sočasna presaditev tudi nekakšen srednji ali dolgoročni uspeh in dejansko izboljša tudi kakovost življenja naših bolnikov. Ker je sočasna presaditev jeter in ledvice organizacijsko precej zahteven proces, tudi strokovno verjetno ena od najbolj zahtevnih v sodobni medicini, ne le v transplantacijski medicini, temveč nasploh, zahteva tesno sodelovanje številnih visoko usposobljenih strokovnjakov zdravstvene dejavnosti, posameznikov, ki morajo biti dostopni 24 ur dnevno, in to vse dni v letu.

Da smo lahko izvedli takšen korak, smo morali izdelati protokol, ki bo omogočal varno presaditev in sam operacijski poseg ter seveda zagotovil kar se da varno transplantacijo. Priprava tega protokola je bila plod večmesečnega usklajevanja številnih strokovnjakov, kot so internisti, nefrologi, abdominalni kirurgi, urologi, gastrointerlogi, anesteziologi s centra za intenzivno terapijo, infektologi in seveda tudi medicinske sestre, tako internističnih kot kirurških strok. Šele po večmesečnem usklajevanju in številnih sestankih smo izdelali protokol po meri bolnika, ki vključuje najbolj moderna imunosupresijska zdravila, ki omogočajo preživetje takih organov in dobro kakovost življenja tudi po presaditvi.

Tik pred izvedbo samega posega, ko dobimo ponudbo takšnih organov od Eurotransplanta, je treba zagnati precej velik organizacijski aparat na UKC Ljubljana, od prostorskih kapacitet in seveda visoko usposobljenega medicinskega kadra, ki omogoča varno oskrbo bolnika med in pred operacijo ter po sami operaciji. Zato smo morali izdelati poseben algoritem ukrepov, ki vključuje oceno obeh organov.

Se pravi, ko dobimo ponudbo z Eurotransplanta, ocenimo, ali sta organa sploh primerna za bolnika. Če sta primerna, o tem obvestimo bolnika, ki mora biti v tem času v dovolj dobri psihični in fizični kondiciji, da je lahko sposoben takšno operacijo prestati, potem bolniku izdelamo sodoben imunosupresijski protokol in ga pripravimo za sam poseg. Seveda pa ta algoritem vključuje vse ukrepe, ki so potrebni za varno spremljanje bolnika tudi po operaciji, in nadaljnje hospitalno zdravljenje.

Lahko rečem, da smo ponosni, da smo lahko izpeljali uspešno prvo sočasno presaditev ledvice in jeter. Pri tem uspehu so pomembni prispevki vrhunsko usposobljenih zdravstvenih delavcev, brez katerih tako kompleksne organizacije, logistike, ki je potrebna za takšno sočasno presaditev, ni mogoče izvesti. Tudi sam se zahvaljujem vsej ekipi."

Doc. dr. Blaž Trotovšek

Specialist splošne in ambulantne kirurgije, Kirurška klinika/KO za abdominalno kirurgijo, Klinični center vodja endoskopske dejavnosti o pripravi na poseg, ekipi in pomenu presaditve za bolnika

"V letu 2012 je bilo v celotnem območju Eurotransplanta opravljenih 5.000 presaditev ledvic, 1.550 presaditev jeter in le 35 hkratnih presaditev, kar je majhen odstotek in dokaj redek poseg. Delamo ga, ker z njim izboljšamo preživetje bolnikov. Dokazano je, da je kombinirana presaditev jeter in ledvice bolnikom pripomogla k izboljšanju petletnega preživetja te skupine bolnikov glede na bolnike, katerim bi presadili le jetra, kar pomeni, da s tem dosežemo pomemben napredek v klinični praksi.

Tehnično je to eden od najbolj zahtevnih kombiniranih posegov, predvsem zaradi tega, ker je treba napraviti izredno veliko povezav med žilami in potem še povezati žolčevod z žolčevodom dajalca ali s črevesom in potem še sečevod z mehurjem. Vsaka od teh povezav je problem sam zase, ki lahko vodi v poznejše številne zaplete. Pri posegu seveda sodelujeta, kot je običajno tudi v svetu, transplantacijski kirurg in urolog.

Že priprava na poseg, ki se začne približno 12 ur pred samim začetkom operativnega posega, zahteva stalno prisotnost transplantacijskega kirurga na telefonu in usklajevanje vseh dogajanj s preostalo ekipo. V ekipi je tudi veliko drugih, nevidnih sodelavcev, predvsem moramo omeniti pooperacijske medicinske sestre, anestezijske medicinske sestre in tudi sestre na oddelku, ki potem za tega bolnika skrbijo.

Operacijski poseg je potekal na naslednji način: najprej je sledila priprava obeh organov, potem odstranitev jeter prejemnika in potem zamenjava, se pravi vstavitev na isto mesto, všijemo vse povezave in potem sledi še presaditev ledvice, ki pa se presadi na netipično mesto. Če vse poteka dobro, operacija poteka 10 do 12 ur, lahko pa tudi dlje. Naša operacija je potekala brez večjih zapletov.

Moramo reči, da smo ponosni, da smo bili uspešni, predvsem zaradi bolnika, ponosni pa smo predvsem na to, da to ni muha enodnevnica. Na listo že uvrščajo nove bolnike, ki bodo potrebovali tovrstne posege, in upamo, da jim bomo tudi s pomočjo donatorskega programa to tudi čim prej omogočili."

Branko Teran, pacient, pri katerem je bila izvedena sočasna presaditev ledvic in jeter

"Na pregledu so mi povedali, da je vse v redu, počutim se dobro. Čisto odlično. Na poseg sem bil povsem pripravljen in ni bilo nobenega problema. Ni me bilo nič strah, ker sem vedel, da me le še ta operacija lahko reši. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri mojem zdravljenju. Bili so zelo prijazni."

Besedilo: Suzana Golubov