Najboljše vaje za stabilizatorje trupa

3. 1. 2013

Trening stabilizacije trupa je postal skoraj povsod po svetu norma, ki mora biti izpolnjena za optimalen program treninga.

Verjetno ste že slišali, kako pomembna je vloga stabilizatorjev trupa in kako te trenirati. Tudi če niste, morda o tem veste ravno toliko kot tisti, ki so. S tem hočem povedati, da je to področje precej zahtevno in še ne povsem raziskano.

Kljub temu se kar naprej pojavljajo zagovorniki treninga stabilizatorjev trupa. So tudi taki, ki trdijo, da poznajo najboljše vaje za krepitev teh mišic. Katere so najboljše? Preden vam dam pravi odgovor na zastavljeno vprašanje, predlagam, da si preberete nekaj uvodnih besed. Že samo z njimi ste lahko na pol poti do pravega odgovora.

Veliko je bilo že napisanega na področju stabilizacije trupa in najverjetneje še veliko bo, vendar je na športnem področju še vedno čutiti pomanjkanje tovrstne literature oziroma raziskav, ki bi znanstveno dokazovale, kako točno in zakaj uporabiti stabilizacijo trupa. Večina raziskav izhaja iz področja rehabilitacije, ki pa ne morejo in ne smejo biti prenesene na športne aktivnosti.

Stabilizacija trupa in moč trupa sta predmet raziskav že od zgodnjih osemdesetih let 19. stoletja. Raziskave dokazujejo prednosti tovrstne vadbe, kot so pomoč ljudem z bolečinami v hrbtenici in zagotavljanje lažjega opravljanja vsakodnevnih aktivnosti. Kljub velikemu številu raziskav pa se tiste, ki bi vključevale športnike, ne morejo kosati s prej omenjenimi.

Tako tudi ni jasno, kako naj bi bil izveden trening stabilizacije trupa, ki bi zagotavljal optimalne rezultate različnim športnikom. Kljub dejstvu, da to področje še ni raziskano tako, kot bi moralo biti, pa vse več športnikov vključuje trening stabilizacije trupa v svoj program treninga, čeprav je veliko nasprotujočih si ugotovitev o njegovi učinkovitosti. To se dogaja večinoma zato, ker še ni standardiziranih meritev moči stabilizatorjev trupa, najsi bo to pri moči, potrebni za vsakodnevna opravila, ali pri športnih aktivnostih. Še večjo zmedo pa povzročajo različne potrebe vsakodnevnih (nizka obremenitev, počasna gibanja) in športnih aktivnosti (visoka obremenitev, upor, dinamična gibanja) in raziskave, izvedene na področju rehabilitacije, ki ne morejo biti aplicirane v športno okolje ter na oblikovanje vadbenega programa,optimalnega za neki športni nastop.

V literaturi je veliko člankov, ki zagotavljajo učinkovitost vadbe za stabilizacijo trupa brez posebne znanstvene podlage. To velja še posebej za področje športa. V rehabilitaciji je za napredek pri zdravljenju poškodb v ledvenem delu hrbtenice 'kriva' vadba stabilizatorjev trupa. Pri študijah, ki so opazovale napredek pri športnih aktivnostih, ki naj bi nastal zaradi vadbe stabilizatorjev trupa, pa športniki svojega nastopa niso izboljšali. Jasno razumevanje vlog teh specifičnih mišic ter potreb po njihovi uporabi pa bo omogočalo optimalnejše treninge, kar bo verjetno vplivalo tudi na učinkovitejši prenos teh sposobnosti na potrebe športa (Hibbs, Thompson, French, Wrigley in Spears, 2008).

Trening stabilizacije trupa je postal skoraj povsod po svetu norma, ki mora biti izpolnjena za optimalen program treninga. Poznamo veliko različnih športnih rekvizitov, ki so nam v pomoč pri izvajanju takega tipa treninga. Mantra stabilizacije trupa prepričuje športnike, da bo izboljšanje moči stabilizatorjev trupa pripomoglo k izboljšanju njihovega športnega nastopa.

Čeprav različni mediji zagovarjajo izboljšanje športnega nastopa ob predhodnem izboljšanju stabilizacije trupa, pa znanstvena stroka ni enotnega mnenja, ali res obstaja povezava med stabilizacijo trupa in izboljšanjem športnega nastopa. Ugotavljanje povezave predstavlja izziv, saj definiranje funkcionalnosti in specifičnih športnih potreb postavlja vedno znova vprašanja, kot je na primer, kateri element treninga stabilizatorjev trupa je esencialen za športni nastop (Sharrock, Cropper, Mostad, Johnson in Malone, 2011).

To še zdaleč niso vse 'težave', s katerimi se lahko srečamo na področju stabilizacije trupa. Obljubim, da bom v prihodnje izpostavil še nekatere izmed njih. Še vedno verjamete tistim, ki poznajo najboljše vaje? Jaz verjamem tistim, ki uporabijo vaje s točno določenim namenom in se zavedajo njihovih koristi in pomanjkljivosti. Menim, da takšni poznajo tudi tiste, ki so najboljše. Da bi bolje in lažje razumeli, kaj naj bi to pomenilo v praksi, predlagam obisk TELODROMA.

Dalibor Todorović, profesor športne vzgoje

Viri:

Hibbs, A. E., Thompson, K. G., French, D., Wrigley, A. in Spears, I. (2008). Optimizing performance by improving core stability and core strength. Sports medicine, 38 (12), 995-1008.

Sharrock, C., Cropper, J., Mostad, J., Johnson, M. in Malone, T. (2011). A pilot study of core stability and athletic performance: is there a relationship? Sports Physical Therapy Section, 6 (2), 63–74.