Bitka med spoloma

28. 9. 2006

Moški so iz trženja, ženske iz stikov z javnostjo.

Nedavno sem se z avtobusom peljal v službo. Ja, to se res ne zgodi pogosto, ampak avtomobil sem moral pu­s­ti­ti pri mehaniku, pa sem si rekel: Zakaj pa ne? Ne vem, ka­ko je z vami, ampak sam sem malce alergičen na ljudi, ki že navsezgodaj govorijo tako glasno, da poleg njih ne sli­šiš niti svojih misli. To še posebno velja na avtobusu in vla­ku, ki sta namenjena branju in raz­mi­š­ljanju, po dol­gi noči strateškega popivanja pa dremanju. To­rej, ravno sem odprl jutranji ča­so­pis, ko sta na avtobus stopili dve mladi, ele­gantno naprav­lje­ni ženski, vsaka s svojo po­slovno torbo. Usedli sta se tik predme. Ena je glasno vprašala: “Ti, kaj pa misliš na­rediti gle­de Jamnika na današnjem sestanku? ” Dru­ga je za hip pomislila, nato pa še glasneje rek­la: “Zmle­­­­­la ga bom v prah! ” No, v resnici je uporabila povsem druge besede, a z istim po­menom.

Takrat sta pritegnili mojo pozornost. Kaj je tako strašnega na resnično sposobnih, samo­za­vestnih ženskah? Gre za to, da se nam moš­kim zdi, da jim ne moremo vrniti enakega udarc­a? Gre za to, da nam je dano, da smo ali preveč vljudni ali pre­več žaljivi? Gre za to, da se boji­mo, da be­rejo naše misli, med­­tem ko se sprašujemo, kakšno je njihovo desno kole­no v trenutku, ko ga sramežljivo prenesejo čez levo? Ali pa gre za to, da so nam vedno bolj podobne v vsa­ko­dne­v­­nem boju za ob­s­tanek?

Odgovor se verjetno skriva v vsem zgoraj na­­­pisanem. Ženske so, v veliki večini primerov, postale prav take kot moški, kar je večinoma dobro. Vendarle pa se od nas razlikujejo v ne­katerih bistvenih stvareh. Najverjetneje je do­b­­ro razumeti, kaj je tisto, kar nas ločuje. Pa po­glejmo nekaj primerov iz poslovnega sveta, se­veda ob stalnem zavedanju, da je vsakršno po­s­ploševanje nagnusno in skrajno žaljivo.

Navsezgodaj

On je svež in hladen, pripravljen na vse že pred zajtrkom, saj so ga tako naučili. V redu, morda deluje malce neotesano. Pa kaj! Saj je njegov šef tudi. Je odločen in nepopustljiv. Zdrav je kot konj. Pozna pravila igre. Ve, kdo je. Njegova pot vodi le še navzgor.

Tudi ona je pripravljena na vse. Le da je mor­­da malce prikupnejša kot on, če to kaj šteje, in po navadi šteje. Obstaja velika verjetnost, da ni odšla iz hiše nepočesana, tako kot on. Njena oblačila so brezhibno zlikana, oprijeta natanko tam, kjer morajo biti, saj ve, da to ni popolnoma nepovezano s tem, na koliko sestankov bo povabljena. Najverjetneje si je pred odhodom od doma privoščila zdrav zajtrk, saj se ženske večinoma ne počutijo najbolje, če jih drugi opa­­zujejo med jedjo, kar ni nujno dobra lastnost.

Prednost: Oba. Eden ali drug. Najverjetneje on, ko gre za operativo. Ali pa morda ona, če je šef nabit s testosteronom.

Na sestanku

On prispe pravočasno, saj ve, kaj dela. Priprav­ljen je, a ne preveč, saj je bil že na precej ses­tan­­­kih, prav takšnih, kot je ta, in ima o njih izde­la­no mnenje. Pripravljen je poslušati, veliko bolj kot govoriti, kaj šele, da bi se odločil imeti pre­zentacijo v Power Pointu. Zna organizirati do­ber sestanek, a ne preveč, saj tistega, ki or­ga­­ni­zira dobre sestanke, sčasoma zasovražijo pov­prečnejši od njega, torej vsi.

Ona je izvrstno pripravljena na vse, saj ver­jame, tako kot mnoge ženske, da so za vsako pi­sarniško omarico skriti trije tipi, ki hočejo prev­zeti njeno delo in jo še naprej klicati lju­bi­ca. Njena predstavitev je popolna. Navzočim pos­treže s podatki, ki so plod večurnega skrb­nega zbi­ra­nja in globokega razmiš­lja­nja. Očara jih s svojim na­činom pripovedovanja in z inte­lektom pa tudi z globino svojega dekolteja in s tem, ko njena lica zardijo, medtem ko strastno pripoveduje o novih poslovnih strategijah. Stvar je tem, da je sestanek pripravila tako do­b­ro, da so, še pre­den ga je konec, vsi navzoči tako očarani, da so po­polnoma izčrpani.

Prednost: On. Kajti edini greh, hujši od tega, da ne delate, je, da delate preveč.

Pri kosilu

Lačen je, zato si privošči obilno kosilo. In to ga dodatno upočasni, prav v točki, ko naj bi se za štiri minute posvetil delu. Stvar je v tem, da večina ljudi sovraži prav tiste štiri minute pri kosilu. Pred nekaj tedni sem si privoščil ču­do­vi­to kosilo s tipom iz drugega podjetja. Ob kon­­cu kosila me je pogledal s kančkom sramu v očeh in rekel: “Veš, moram priznati, da tegale kosila nisem planiral. ” Nenačrtovano ko­silo je najvišja oblika poslovnega druženja. Lju­­di, ki najsvetejši obrok v delovnem dnevu upo­­rabijo za prodajanje, bi morali kaznovati.

Ona nima pojma, o čem govorim. Lačna je kot vsak moški, a se zadovolji s krožnikom ze­lene solate, saj verjame, da mora sovražiti to, kar je, da bi ostala vitka. Delo – tisto pravo de­­­lo, ne to, kar danes učijo v visokih poslovnih šolah – se vrti okoli tega, da se ljudje zaba­vajo, raziskujejo svoje predsodke in služijo denar. In tega ne mo­reš početi tako, da sesaš vlago iz ze­lene solate.

Prednost: On. Še posebno, če gre za popiva­nje. Razen če je ona resnična lepotica, stranka pa ne more odtrgati oči z njenega de­kol­teja. Po­tem je v prednosti ona. Torej, ne orga­ni­ziraj­te takšnih kosil! Uporabite možgane!

Po telefonu

Če smo iskreni, ima on še kar rad telefon, ni pa navdušen nad njim. Rad opravlja, a se po petih ali desetih minutah v njegovi glavi sproži dro­ben zvonček, ki ga pri­pravi do tega, da bi naj­raje odložil slušalko in se sprehodil do najbližjega kavomata.

Ona pa, po drugi strani, igra to igro že od ra­ne mladosti, ko je bila še deklica, ki je v rokah dr­žala svinčnik in v zvezek pisala domačo na­lo­go, medtem, ko je imela med ramenom in uše­som zataknjeno telefonsko slušalko. Njen glas je inštrument kreacije in destrukcije, s ka­terim se ne more kosati noben heteroseksualen moš­ki. Moški ob njenem govorjenju sedijo kot pri­kovani, zibajoč se kot kača pred fakirjem.

Prednost: Ona, še zlasti na začetku, ko tip na drugi strani nima pojma, kakšna je njena zu­na­nja podoba.

V dvoboju v živo

Po žilah mu vre moč desetih milijonov let opičjega testosterona. Če ne bo pazljiv, ne bo videl roba prepada pred seboj, dokler se ne bo zna­šel sto­ječ na tankem ledu. A tega se zaveda. Igra, da bo zmagal. Je odli­čen zma­govalec in obupen poraženec. V bistvu po­­­razi zanj ne ob­stajajo, le trenutki nazadovanja.

Ona je že dolgo od tega spoznala, da bo v boju s pestmi tisti, ki drži druge za ovratnik, živel najdlje. Vešča je tudi v borilnih veščinah, v katerih drobni ljudje vihtijo velikanske mu­tantske želve tako, da pristanejo na oklepu in ne morejo vstati. Medtem ko se fantje preba­da­jo in sekajo, čaka, dokler je še zadnji izmed njih na nogah, nato pa mu zarije­ prsta v oči. In delo je opravljeno. Glejte in se učite.

Prednost: Tole pa je izenačenje. Bodite pre­vidni in je ne podcenjujte.

V neformalnem medosebnem odnosu

Ta je srce vseh poslov. Gre za ljudi, ki govorijo z ljudmi. In on blesti. Lahko govori o marsičem; lahko razpravlja o vremenu in o kakovosti po­strežbe na letalih; lahko se poglo­bi v obrestne mere in delniške sklade. Lah­ko govori o služ­bah, poslovnih priložnos­tih in pripoveduje odlične zgodbe o predsedni­ku uprave. Njegovo življenje temelji na pogovorih o poslih.

Tudi ona lahko govori o vsem, o čemer raz­pravlja kolega, pa še o vrsti zadev, o kate­rih moš­ki nimajo pojma, kot so recimo umet­nost, literatura, ki nima povezave z voj­no, zgodovino ali vohunjenjem, filmi, v ka­terih ni hitrih avto­mobilov in vrhunskih eks­plozij, čustva. Čust­va? No, ona se lahko o njih pogo­varja. Kaj pa vi?

Prednost: On, seveda. Kdo, za vraga, pa se ho­če pogovarjati o čustvih?

Med popivanjem

To je šport, v katerem on blesti vse od časov, ko je še kot mulc prenehal trenirati košarko, saj si je trajno poškodoval koleno. Lahko pije počasi. Lahko pije hitro. Lahko spije malo. Lah­ko spije veliko. Škoda besed. To mu gre pač resnično od rok . . mislim, po grlu . .

Tudi ona ni od muh. Dobro ve, da pri svojih 55 kilogramih in 170 centimetrih lahko spije na­­tanko tri kozarce penečega ali dva martinija, preden se ji začne zatikati jezik in postane ne­ve­rjetno romantična. Zato ima zadeve raje pod nadzorom, saj se takrat, ko jih ni imela, ni kon­­čalo najbolje.

Prednost: On. Razen če ste že pobruhali svo­­je čevlje. Uživajte!

V jezi

Seveda, tudi tu moški blestimo. Ko ste jezni, in to ste večino časa, postanete tihi in nevarni. Svojih občutij ne delite z nikomer. Na pogled ste pov­sem hladni, znotraj pa vse vre. Moški, ki svojo jezo kažejo navzven, so predsedniki up­rav, in vi to še niste. Sprejmite svojo jezo in us­pelo vam bo.

Ona teže nadzoruje svoja čustva. Zgodi se, da laja na neprave ljudi ali pa, še huje, zajoka. Res je, prijatelji, obširne raziskave te teme so po­ka­za­le, da ženske na delovnem mestu še vedno ne morejo zadržati solz, ko so jezne ali stisnjene ob zid. Moških, ki bi se zjokali v služ­bi, še ni­sem videl. Žensk pa že kar nekaj.

Prednost: On. A ne zlorabite je. Nihče ne mara tipa, ki spravlja druge v jok, razen če je to tisti tip, ki vam ob koncu meseca zviša plačo.

Ko ste pozno na poti in nimate več kam drugam kot v ločeni hotelski sobi

On je živčen. Nerodno mu je. Všeč mu je njen vonj. Gre za mešanico arašidov in trdega dela. Morda so njeni lasje malce skuštrani. Pogovor je vedno bolj oseben.

Njo je strah. Učili so jo, da se ne sme igrati tam, kjer obeduje. Nobenega namena nima, da bi se odzvala čudnim vibracijam, ki potujejo sem in tja čez leseno mizo v zanikrnem penzi­onu . . pa vendar. Življenje je to, kar se zgodi medtem, ko načrtujete druge stvari, a ne?

Prednost: Nobeden. Vso srečo obema.

No, o tem sem razmišljal, medtem pa sta žen­-s­ki v avtobusu razpredali vedno glasneje. Kon­čno sta izstopili na isti postaji kot jaz.

Hodili smo skoraj skupaj. Vstopili smo v is­to stavbo. Čudno, prej ju ni­sem še nikoli opa­zil. Dvigalo je bilo nabito polno. V njem je bilo pro­stora le še za enega, največ dve vitki mla­denki. “Naju spustite? Zamujava na sestanek, ” me je ogovorila ena od njiju. Opazil sem, da je zelo seksi. “Seveda, ” sem rekel, “ni problema. ”

Prednost: No, kaj mislite, moški?

Edo Hafner