Vodna telovadba

12. 7. 2007

Ta razmeroma mlada zvrst aerobike pri nas ima številne pozitivne učinke, predvsem zaradi posebnih lastnosti vode, ki navidezno odvzame telesu določen odstotek telesne teže glede na potopljeno telo in tako razbremeni gibalni aparat.

Voda vadečim dela določen upor, ki izboljša prekrvavitev telesa, onemogoči balistična gibanja ter predstavlja konstanten upor, ki ga vadeči premagujejo z gibanjem v različne smeri in z različno hitrostjo. Pritisk vode izboljša pretok krvi do srca, zniža srčni utrip v mirovanju, povzroča poglobljeno izdihavanje in s tem krepitev dihalnih mišic. Voda nudi tudirahlo masažo, ki vadečim vzbuja občutek sproščenosti.

Taka vadba je primerna za vse, ne glede na starost, predhodno znanje, izkušnje, treniranost in znanje plavanja, čeprav slednje omogoča dodatne možnosti za vadbo. Več o vodni aerobiki in možnosti ukvarjanja z njo dobite na Plavalni zvezi Slovenije.