O pomenu vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo: Projekt »Vključeni v življenje« za enake možnosti in šport za vse

O pomenu vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo: Projekt »Vključeni v življenje« za enake možnosti in šport za vse (foto: Barbara Zajc) Barbara Zajc
9. 3. 2021 Promocijsko sporočilo

Z otvoritvijo dobrodelne prodaje risb otrok zaposlenih v Mercatorju se je pričel projekt ozaveščanja o inkluziji v športu, ki so ga partnerji projekta – Judo zveza Slovenije (JZS), Olimpijski komite Slovenije (OKS) in Mercator – poimenovali »Vključeni v življenje«.

V okviru projekta, ki poteka v letošnjem olimpijskem letu, zbirajo
sredstva za podporo Judo zvezi Slovenije pri izvajanju prilagojenih športnih programov ter ozaveščajo javnost o pomenu vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo in s težavami v duševnem zdravju v šport in družbo. Vse to v duhu grajenja družbe sožitja, medsebojnega sprejemanja in enakih možnosti za vse. Dobrodelno prodajo 791 risb so z lastnim nakupom otvorili predsedniki vseh treh partnerjev, sicer pa je k dobrodelnemu nakupu vabljena širša javnost.

Izbirali so med 791 risbami, ki so jih na temo obdarovanja in povezovanja ustvarili otroci Mercatorjevih zaposlenih. Risbe so tako od danes pa vse do prodaje v spletni galeriji na voljo širši javnosti za dobrodelni nakup po izklicni ceni 10 evrov, veseli pa bodo tudi vsakega višjega prispevka. Zbrana sredstva bodo namenjena Judo zvezi Slovenije in sedmim inkluzivnim judo klubom za podporo pri nakupu opreme, pripomočkov za trening, usposabljanju trenerjev in delovanju inkluzivnih klubov. Družba Mercator bo poleg izkupička iz dobrodelne prodaje otroških risb k donaciji dodala lastni finančni prispevek v višini 7.910 evrov.

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator, je ob otvoritvi dobrodelne spletne galerije izpostavil: »V Mercatorju želimo v okviru naših družbeno odgovornih pobud prispevati k višji kakovosti življenja in razvoju tako v lokalnih okoljih kot na ravni celotne družbe. Z veseljem smo se povezali z JZS in OKS v projektu »Vključeni v življenje«, v okviru katerega bomo prispevali k izvajanju programov juda za vse in opozarjali na pomen inkluzije. Vključevanje v šport ima namreč pomemben vpliv na širše družbeno vključevanje ranljivih skupin, na njihov položaj v družbi in enake možnosti za vse.«

Barbara Zajc
Inkluzija v širšem pomenu zagovarja ohranitev identitete posameznika ob njegovi vključitvi v družbo, hkrati pa načelo inkluzivnosti temelji na tem, da se tudi okolica kaj nauči od manjšin.

Ker so šport na splošno in še posebej borilni športi nosilci filozofije medsebojnega spoštovanja, so zato primerno okolje za razvoj inkluzije. 

»Na Judo zvezi Slovenije smo hvaležni, da sta OKS in Mercator prepoznala pomen inkluzije v športu in da skupaj spodbujamo enakovredno vključevanje posameznikov z različnimi zmožnostmi v šport in družbo. Inkluzija ima v slovenskem judu 27-letno zgodovino, vendar so pred nami še številni izzivi, povezani predvsem s prenizko osveščenostjo o pomenu vključevanja in enakih možnosti za vse, s financiranjem naših programov ter izobraževanjem in usposabljanjem trenerjev v športnih klubih za izvajanje inkluzije," je povedal Darko Mušič, predsednik JZS.

Barbara Zajc
Značke: šport