Psihologija za tekače: Zakaj ravno tek?

11. 6. 2012

Tek naj bo v prvi vrsti sprostitev in način, kako se čim bolj preprosto izogniti stresu, nezdravemu načinu življenja, psihosomatskim obolenjem in drugim tegobam sodobnega načina življenja.

Tek je zagotovo ena od najbolj elementarnih oblik človekove motorične dejavnosti. Je tudi osnovna oblika športa in temeljna oblika atletike. Poznamo različne dolžine teka, od teka na kratke, srednje in dolge proge do vzdržljivostnega teka.

Sam tek je poleg hoje tudi najbližji in najlažje dostopen način gibanja, zato postaja razširjeno v različnih oblikah športnih dejavnostih, od vrhunskega do rekreativnega športa. Vzdržljivostni tek, če ni pretiran, lahko razumemo tudi kot sredstvo za krepitev življenjsko vitalnih funkcij – delovanja srčno-žilnega in dihalnega sistema.

Zavest o koristi teka postaja tudi pri nas vse bolj prisotna in razširjena, saj zdravje postaja čedalje večja vrednota posameznika. Ne nazadnje je od samega zdravja odvisna tudi uspešnost posameznika in njegovo psihično blagostanje.

Kako tek vpliva na zdravje?
  • Tek je učinkovit za boljše psihofizično stanje posameznika,
  • učinkovit je pri nižanju krvnega tlaka, saj pomaga pri ohranjanju elastičnosti sten arterij. Pri teku so pogostejše kontrakcije samih žil (arterij), kar ohranja arterije bolj elastične in posledično se znižuje tudi krvni tlak. Večina aktivnih tekačev ima v povprečju nižji krvni tlak kot pasivni posamezniki.
  • Tek vpliva na povečanje pljučne kapacitete, pljuča krepi in ohranja močna.
  • Učinkovit in želen je tudi za kadilce. S tekom si lahko kadilci, s postopnim tekaškim uvajanjem, povrnejo aktivno pljučno kapaciteto. Tek krepi tudi srčno mišico in je dobra preventiva pri preprečevanju srčne kapi.
  • Raziskovalci in zdravniki ugotavljajo, da redna telesna aktivnost in reden tek vplivata na izboljšano rdečo krvno sliko.
  • S tekom ostaja posameznik v formi, ohranja primerno telesno postavo in težo. Tek, kot kardiovaskularna vaja, omogoča tekaču, da povprečno pokuri 100 kalorij na dober kilometer teka.
  • Veliko aktivnih tekačev poroča tudi o blagodejnem vplivu teka na njihovo mentalno počutje in je dober način za preventivo negativnih učinkov stresa.

Zakaj ravno tek

Zgodovina teka sega daleč nazaj, saj je tek ena od elementarnih oblik človekovega gibanja. Toda šele v zadnjem času postaja vse bolj razširjena množična oblika rekreacije.

Današnji tempo in stil življenja sta popolnoma drugačna od stila življenja naših prednikov. Naše življenje danes je veliko bolj statično, sedeče in udobno, medtem ko so bili naši predniki veliko bolj fizično aktivni, prehodili so velike razdalje, obdelovali polja, lovili plen. Zato se je v sodobnem času razvilo veliko psihofizičnih obolenj ali težav, ki so povezane tudi s pasivnim in rekreacijsko neaktivnim načinom življenja. Zato poskušamo razumeti, kaj so naši predniki delali dobro in kaj bi nam lahko pomagalo pri boljši psihofizični kondiciji.

Tek postaja čedalje bolj priljubljena rekreacija, kar potrjuje tudi dejstvo, da je vsako leto več tekaških preizkušenj tudi pri nas in na njih nastopa vse večje število tekačev.

Po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije je bilo leta

  • 2002 organiziranih 41 rekreativnih tekaških prireditev,
  • leta 2006 že 74 prireditev in
  • leta 2011 kar 101 tekaška prireditev.

Raziskave o športnorekreativnih navadah Slovencev so pokazale, da se s tekom ukvarja vsak deseti Slovenec. Po priljubljenosti med športnrekreativnimi panogami pa Slovenci tek uvrščajo na šesto mesto, za hojo, plavanjem, kolesarjenjem, alpskim smučanjem in planinarjenjem.

Trend večanja rekreativnih športnikov pri nas nakazuje na napredek v športnorekreativni dejavnosti, kar lahko pripišemo vse višji stopnji ozaveščenosti ljudi na področju športa. Dnevna opravila in naloge postajajo stereotipni v življenju posameznika in od njega ne zahtevajo pretiranega telesnega ali intelektualnega napora. Vse to vodi v zmanjševanje gibalnih sposobnosti in nižje oblike motoričnih aktivnosti in posledično zmanjšanje delovanja duševnih funkcij. Ravno zato je tudi pomembna sama tekaška aktivnost, saj z njo krepimo srčno-žilni sistem, dihala in skeletno mišičevje.

Eva Kovač, Sirius AM psihološko svetovanje

Preberite še: Kako se znebiti nefunkcionalnih misli med tekom?