S tekom do stanja zanosa

S tekom do stanja zanosa (foto: Shutterstock.com) Shutterstock.com
13. 3. 2013

Ali se vam je kdaj zgodilo, da ste sredi neke dejavnosti začutili, da ste v nekem zelo prijetnem stanju, ko se vse dogaja samo od sebe, vse napore ste opravljali z lahkoto, kot da bi se gledali od zunaj in ob tem neskončno uživali?

Kaj je zanos?

Stanje, ki ga marsikateri posameznik začuti ob športnem udejstvovanju in ga laiki označujejo kot magično stanje, stanje občutkov preplavljanja v psihologiji imenujemo stanje zanosa.

Stanje zanosa ali flow posamezniki opisujejo kot popolno vključenost v aktivnost, fokusiranost samo na izvedbo aktivnosti ali kot idealen nastop, nepremagljivost, lahkotnost izvedbe, popolno zadovoljstvo in drugo ...

Stanje zanosa je mentalno stanje, pri katerem je oseba popolnoma vpletena v to, kar počne, je maksimalno osredotočena na določeno aktivnost in v dejavnosti tudi zelo uspešna. Oseba doživlja navdušenje nad nalogo, v nalogi uživa tako zelo, da se pojavi celo občutek akcije brez napora, spremenjenega doživljanja časa in močnega zoženja koncentracije.

Najpogosteje o občutkih stanja zanosa poročajo športniki, pogosteje celo rekreativni športniki, saj je napetost pri njih dosti nižja kot v vrhunskem športu. V stanje zanosa pogosto 'padejo' rekreativni tekači, ki v teku uživajo.

Stanje zanosa je izkušnja, kjer telo in misli funkcionirajo harmonično in lahkotno, gre predvsem za izjemen občutek zadovoljstva, ekstremnega uživanja v teku. Posameznik lahko v stanju zanosa potisne sebe in svoje sposobnosti prek meja.

Zanos je pomemben za tiste, ki iščejo vrhunsko učinkovitost, prav tako pa izkušnja zanosa posamezniku predstavlja nagrado za njihovo voljo, ne glede na outpute, ki jih povzroči.

Gre za obliko najvišje notranje motivacije, nekateri psihologi ga imenujejo celo optimalno psihično stanje.

Kaj je značilno za občutke zanosa?

Ravnotežje med izzivom in sposobnostmi je prvi pogoj za pojav občutka zanosa. Zanos se pojavi namreč le ob posameznikovih primernih kompetencah pri izvajanju športne dejavnosti. Zelo pomembno je, da so izzivi realni, saj pretežki cilji vodijo do anksioznosti, prelahki izzivi pa do dolgočasja.

V stanju zanosa je posameznik popolnoma zlit s tekom, tako močno, da mu nič drugega v danem trenutku ni pomembno. Tekaču je točno jasno, kaj želi doseči in kako točno bo izpeljal akcijo. V stanju zanosa prihaja do zlitja akcije in zavesti. Posameznik se zaveda akcije, ne zaveda pa se sebe.

Tekači poročajo, da so imeli občutek, kot da so vso akcijo opazovali z neke druge perspektive. Prav tako poročajo o popolni koncentraciji in osredotočenosti zgolj na tek. Občutek kontrole v stanju zanosa je okrnjen, zdi se, kot da posameznik nima oziroma ne občuti kontrole nad dogajanjem oz. kontrole nad aktivnostjo. Vse se dogaja samo od sebe, točno tako, kot se mora.

Za stanje zanosa je značilna tudi izguba občutka za čas. Tekači poročajo, kot da se je vse odvijalo zelo hitro ali obratno, da so se kratke akcije zdele zelo dolge in počasne.

Študije, ki so se ukvarjale z raziskovanjem stanja zanosa med tekači, so pokazale, da so najbolj pomembni faktorji za pojavljanje občutka flowa motivacija za dober nastop, doseganje optimalnega vzburjenja pred nastopom, vzdrževanje primerne pozornosti, optimalna psihična priprava, optimalni okoljski pogoji, zaupanje in mentalna trdnost in dober občutek nad izvedbo nastopa.

Najpomembnejše pri vsem pa je, da športnik v svoji aktivnosti izjemno uživa in je za njo visoko motiviran.

Stanje zanosa ni povezano s posameznikovo dejansko kvaliteto, nivojem tekmovanja ali statusom profesionalnega športnika, o občutkih zanosa poročajo športniki na različnih ravneh tekmovanj. Občutek zanosa pa najhitreje prekineta tekačeva slaba fizična pripravljenost in utrujenost. Stanja zanosa ne čuti vsak posameznik med tekom, je pa tega sposoben.

V stanje zanosa bo tekač zapadel, ko:
  • bo uživanje v aktivnosti visoko,
  • bodo tekačeve sposobnosti teka visoke in
  • ko bo izziv primerno visok.

Posledice stanja zanosa vodijo v večje uživanje aktivnosti, poveča se motivacija za tek in ne nazadnje se skupaj z rekreacijo in uživanjem v njem kaže v višjem subjektivnem zadovoljstvu tekača.

Eva Kovač, univ. dipl. psih., @life tim