Tudi dobra preventiva lahko zmanjšuje hitrost

17. 4. 2019 Promocijsko sporočilo

AVP (Agencija za varnost prometa) je z raziskavo dokazal, da obstajajo načini za zmanjševanje hitrosti na cesti, ki niso povezani le s policijskimi kontrolami in represijo.

Prejšnji teden in teden dni pred tem je v Sloveniji potekal prvi del letošnje akcije Hitrost, v sklopu katere so policisti izvajali poostren nadzor nad prehitrimi vozniki, še posebej tistimi znotraj naselja. V sklopu te akcije je bil med drugim izveden maraton merjenja hitrosti, ki je v Sloveniji potekal na skupno 611 lokacijah, hkrati pa je bil izveden v sodelovanju z združenjem evropskih policij Tispol. Ravno hitrost je namreč še vedno najpogostejši razlog prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Kot enega izmed ukrepov za zmanjševanje hitrosti v naselju se v Sloveniji zadnje čase uporabljajo informativne table 'Vi vozite'. Te so trenutno že razširjene po različnih mestih in občinah po Sloveniji, v nekaterih pa jih je celo več. Ne nazadnje jih vsako leto v začasno uporabo podelita AVP in Zavarovalnica Triglav, njihov namen pa je brez represije prispevati k znižanju hitrosti v naseljih. A kako učinkovite pravzaprav so?

Prikazovalniki učinkujejo

Dosedanji rezultati so pokazali, da te table verjetno pripomorejo h kilometer ali dve nižji hitrosti med vsakdanjo vožnjo, tokrat pa so njihov učinek preverjali med maratonom. Meritve s prikazovalniki so izvajali v treh terminih, 27. marca, 3. aprila (na dan maratona) in 10. aprila, vsakokrat med šesto uro zjutraj in 18. uro popoldan, pri čemer so prikazovalniki hitrost voznikom kazali le v zadnjih dveh terminih, medtem ko so ob prvem terminu izvajali le meritve.

Izkazalo se je dvoje: merilne table so učinkovite in ljudje vozimo bolj previdno, tudi ko nadzor ni tako očiten. V povprečju so bile namreč hitrosti v vseh osmih občinah, če je potekal preizkus hitrosti na dan maratona, najnižje, na dan, ko prikazovalniki niso delovali, pa najvišje. Razlika med obema dnevoma je v povprečju znašala 2,7 kilometra na uro, razlika pa je bila tudi med obema dnevoma v aprilu, ko so prikazovalniki delovali normalno. Razlika v tem času v primerjavi s 27. marcem je bila nekoliko manjša, in sicer 2,1 kilometra na uro, kar dokazuje, da tovrstne table vseeno delujejo.

Zgornji preizkus je hkrati znak za AVP, ki bo tako vse leto izvajal različne tovrstne in podobne akcije ter tako pomagal ozavestiti voznike k upoštevanju hitrostnih in drugih predpisov.