Takšnega vas bo ljubila

27. 11. 2003

Prefinjen stil naj bo vaše skrivno orožje. Če se že ne morete pohvaliti s plemiškim rodom, se lahko našopirite s pravo izbiro pavjega perja. Če se boste držali nasvetov, vam bo jedla z roke.

Poljubite ji roko

Najverjetneje se vam bo zdelo smešno, a žen­ske še vedno pademo na kava­lirje stare šole. Pa veste, kako se žen­ski pra­vilno pol­jubi roko? Pri­mite njeno dlan, kakor da bi se hoteli roko­vati. Dlan nežno obr­nite in pol­ju­bite hrb­tno stran narav­nost na sre­dino. Pazite le, da bodo vaše ustnice suhe in da ne boste pri­se­sani nanjo več kot dve sekundi. Tako. Plen je omam­ljen. Zdaj ji lahko pred­la­gate kar­koli.

Pravi gentelman

Kako pravilno nosimo različne kroje suknjičev?

Dvoredno zapenjanje

Za uradne in elegante priložnosti. Tak suknjič mora biti vedno zapet. Temno modrega lahko nosite k svetlejšim hlačam ali pa morate obleči celotno obleko.

Enoredno zapenjanje

Tradicionalni kroj ima lahko dva ali tri gumbe. Suknjič je lahko odpet ali zapet, primeren pa je za vsako priložnost. Spodnji gumb naj bo vedno odpet.

Enojni razporek na hrbtu

V takšnem suknjiču boste delovali malce leseno in konservativno. Pazite, da ne boste tlačili rok v hlačne žepe, razen če si želite, da bi vsi občudovali vašo napeto zadnjico.

Dvojni razporek na hrbtu

Moder izbor. Obleka s takšnim suknjičem lepo poudari vaše telo in vas celo malce poviša. V njem se boste lahko gibali, zato boste delovali sproščeno.

Suknjič brez razporka

Poudari kroj obleke in ji da moden videz. Suknjič tesno objame telo, zato vam mora biti kot ulit. Med sedenjem je lahko malce neudoben. Priporočamo ga vitkim moškim.

Veseli december

Se tudi vam dogaja, da proti koncu leta hodite le z zabave na zabavo? Oblecite se najbolj formalni priložnosti primerno.

Kaj kdaj

Mokasini.

Rjave ali iz naravnega usnja lahko nosite le k ležernim in športnim oblačilom. Črne pa lahko mirno kombinirate k bolj fini različici ležernega: kaki hlače, srajca brez kravate in športni jopič. K obleki pa nikakor ne sodijo.

Oxford.

Model čev­ljev z luk­nji­cami je po vsej povr­šini izde­lan iz dvoj­nega usnja. Črni sodijo k dnevni poslovni obleki, rjavi k popol­dan­skim šport­nim obla­či­lom. So manj ele­gantni kot popol­noma gladki črni, ven­dar še vedno pre­cej tra­di­ci­o­nalni. Naj­bo­lje se po-dajo k debe­lej­šim mate­ri­a­lom, kot sta tvid ali žamet.

S sponko.

Čevlji s čistokrvnim evropskim izvorom. Navadno imajo gladko konico in pašček, ki poteka čez nart in se zapenja ob strani pod gležnjem. Lepo gredo k poslovnim oblekam temnejših barv. Z malo izvirnosti pri izbiri oblačil jih lahko obujete tudi k bolj ležernim oblačilom.

S kapico.

Doda­ten kos usnja pre­kriva kapico čev­lja, ki je s tem še dodatno oja­čena. Lahko je gladka, per­fo­ri­rana ali pa iz reli­efno dru­gače obde­la­nega usnja. So naj­bolj pri­ljub­ljena vrsta čev­lja v poslov­nem svetu in mirno jih lahko obu­jete k svoji naj­dražji obleki.

Gladki Oxford.

Naj­osnov­nejši čevelj, ki ga lahko obu­jete k vsaki obleki, v skrajni sili tudi k smo­kingu, če nimate laki­ra­nih. Edini vidni šivi so oja­čitve okrog luk­njic za vezalke. Pri­merni so za vse pri­lož­no­sti, pre­težno za obleke iz naj­bolj­ših mate­ri­a­lov.

Kako kupujemo boljša oblačila?

Pomerjajte kot Pepelka

Teža telesa, ki dan za dnem pri­ti­ska na vaša sto­pala, pov­zroča raz­te­za­nje liga­men­tov, zato ne bodite začu­deni, če boste morali pri pet­de­se­tih letih kupo­vati za eno šte­vilko večje čev­lje. Udo­bni čev­lji lahko zmanj­šajo vsa­ko­dnevni stres, zato nove čev­lje vsa­ko­krat pred naku­pom pome­rite in v njih nare­dite korak ali dva po trgo­vini. In vedno jih kupujte popol­dne, ko so sto­pala že rahlo utru­jena in ote­čena. Čevelj naj bo kot ulit.

Dolžina rokavov

Rokavi suk­njiča kla­sične obleke in tudi šport­nega jopiča morajo segati le do zape­stij. Več­ina moških dela napako in nosi suk­njiče s pre­dol­gimi rokavi. Prava dol­žina je cen­ti­me­ter do dva nad man­šet­nimi gumbi srajce.

Koliko vas je v hlačah?

Prava dol­žina hlač je takšna, da se vam izpod njih ne vidijo noga­vice niti takrat, ko ste pre­sta­vili v tretjo pre­stavo hitre hoje. Spre­dnji rob hlač naj počiva na čev­lju tako, da tvori manjšo gubo. In noga­vice naj se barvno vedno uje­majo s hla­čami, ne s čev­lji.

Srajca, ne šotor

Razen če nimate telesa kot Ken, lju­bi­mec pun­čke Bar­bie, so vam kon­fek­cij­sko izde­lane srajce gotovo pre­ši­roke. Če jih boste pre­pu­stili spre­tnim rokam kro­jača, boste v nekaj dneh videti vit­kejši in postav­nejši, ne da bi vam bilo treba izgu­biti en sam kilo­gram.

Naočnik in očalnik

Na kaj morate biti pozorni pri nakupu novih očal:

Barva

V šarenici očesa se skriva več barv. Poiščite okvir v eni izmed njih in vaše oči bo opazilo več žensk.

Oblika

Če so vaše obrvi lepo zaokrožene, izberite okvirje, katerih linija je v sredini malce dvignjena. Enako velja za ravne obrvi: te zahte-vajo okvirje z ravno zgornjo linijo.

Stil

Naj vas optik posname z digi-talno kamero, nato pa se poglejte na posnetku. Vaš prvi vtis bo enak temu, kar bodo na vas videli drugi.

Zajtrk v postelji

Prijeten romantičen večer se je prelevil v divjo strastno noč, ki je ne boste tako zlahka poza­bili. Ker ne želite, da bi se pre­hi­tro kon­čala, ji postre­zite zaj­tr­k v poste­lji. Da vam bo šlo zgod­nje vsta­ja­nje in tiho­tap­lje­nje iz poste­lje laže od rok, ne pozabite na naslednje:.

1. Najpomembnejše je udo­bje. Pri­ne­site še nekaj dodat­nih bla­zin, da bo vaša prin­ce­ska v poste­lji udo­bno sedela.

2. Zaj­trk ji postre­zite na plad­nju z noži­cami. Če ga še nimate, bo za silo dober tudi nava­den, a do pri­hod­njič si naba­vite pra­vega. Tako ga boste tudi pogo­steje upo­ra­bili. Sicer pa nikoli ne veste: morda vas bo z zaj­tr­kom pri­hod­njič pre­se­ne­tila tudi ona.

3. Čeprav ste to videli v mar­si­ka­te­rem filmu, rož nikar ne dajajte v vazo z vodo, saj obstaja nevar­nost, da jih boste zvr­nili po poste­lji in vse sku­paj polili. Rožo raje pol­ožite na pla­denj in nikar ne pre­ti­ra­vajte s koli­čino: ena vrt­nica je dovolj.

4. Hrano postre­zite v naj­bolj­šem por­ce­lanu in kri­stalu, kar ga imate. Pre­ve­rite, ali je pomi­valni stroj dobro pomil pri­bor, pre­den ostanke vče­rajš­njega kosila na žlici najde ona.

5. Poza­bite na jajca in sla­nino, saj so pre­več obi­čajna, poleg tega se tudi v tre­nutku shla­dijo. Odlo­čite se raje za fran­co­ski rog­lji­ček z mar­me­lado ali na pol­ovico pre­re­zano gre­nivko.

6. Kava ali čaj? Saj veste, kaj ima raje, kajne? Ne? Potem pri­ne­site oboje: česar ne bo izbrala ona, bo ostalo vam. Sko­de­lice pa nikar ne napol­nite do vrha, saj je pot od kuhi­nje do spal­nice pre­dolga, da bi vam uspelo brez poli­va­nja (razen seveda, če niste med štu­di­jem delali kot nata­kar).

Opojni vonj kave

Ste že siti espresso kave, s katero se nali­vate med poslov­nimi sestanki? Na rjavo vodo iz avto­mata v službi pa raje niti ne pomis­lite. Posku­site enkrat za spre­membo kavo, kakršno pijejo na Bliž­njem vzhodu.

Trik 1

Kako zakamuflirati kakšen kilogram preveč?

Izogi­bajte se moč­nim vzor­cem. Raje se odlo­čite za diskretne tek­sture in barve, toplo pri­po­ro­čamo tanke vzdolžne črte. Hlače naj bodo vedno ravne (brez nabor­kov) in nikoli raz­lične barve od suk­njiča ali majice. Name­sto puli­jev in srajc z viso­kimi ovrat­niki izbe­rite raje takšne, ki poka­žejo malce več vratu. In ne poza­bite: vaša lepotna napaka je pas, zato ga ne izpo­stav­ljajte po nepo­treb­nem.

Trik 2

Skrivnosti prepasnice

Ste še vedno v zadregi, kadar morate k smo­kingu obleči tudi svi­leno ali sate­na­sto pre­pas­nico in nikoli ne veste, kako naj bo obr­njena? Pli­si­rane gube morajo biti vedno odprte nav­zgor. V osnovi so bile namreč name­njene lov­lje­nju kruš­nih drob­tin pri ele­gant­nih več­er­jah, upo­rab­ljali pa so jih tudi za zati­ka­nje vstop­nice za opero ali ples. Čeprav pre­pas­nica ni obvezni del smo­kinga, mu bo dodala pri­dih mon­de­no­sti.

Trik 3

Pižama, bokserice ali . . Nič?

Ste v dilemi, kaj obleči, kadar ona pre­spi pri vas? Nikar! Zadeva je popol­noma pre­pro­sta. Če ste ponosni last­nik popol­noma nove kla­sične pižame z gumbi, ki se vam poda kot ulita, oble­cite za pot od kopal­nice do spal­nice le njen spod­nji del. Bok­se­rice obdr­žite takrat, kadar vam vse drugo sleče že ona v dnevni sobi pred tele­vi­zor­jem. V Ada­mo­vem kostimu pa lahko pre­spite pre­osta­nek noči po strast­nem ljub­lje­nju.

Na spletnih straneh Adria Media Ljubljana uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah

zapri