Kontakt

Uredništvo spletne strani Aktivni.si
Bleiweisova ulica 30, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 3000 700, faks: (01) 3000 712
e-pošta: aktivni.si@adriamedia.si

Urednica spletne strani: Veronika Sivka
e-pošta: veronika.sivka@adriamedia.si

Uredništvo:

Ksenija Petrovčič
e-pošta: ksenija.petrovcic@adriamedia.si 

Anja Horjak
e-pošta: anja.horjak@adriamedia.si

Mateja Sekavčnik


Izdaja: 
© Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o.
www.adriamedia.si

Direktor digitalnih medijev: Aleš Cipot
e-pošta: ales.cipot@adriamedia.si

Glavna urednica spletnih izdaj: Ajda Kolar
e-pošta: ajda.kolar@adriamedia.si

Vodja digitalnega trženja: Alenka Vodenik
e-pošta: alenka.vodenik@adriamedia.si

Cenik oglaševanja

Dvakrat na leto (spomladi in jeseni) izide tiskana edicija Aktivni kot priloga revijam Cosmopolitan, Avto magazin in Story.