Znano je, ali je nesreča v Melaminu vplivala na pitno vodo

Znano je, ali je nesreča v Melaminu vplivala na pitno vodo (foto: Profimedia) Profimedia
16. 6. 2022

Končno so znani rezultati preiskave vzorcev vode, ki so jih po industrijski nesreči vzeli iz vrtin in zajetij na Kočevskem. 

Spomnimo: letos 12. 5. se je v Melaminu zgodila industrijska nesreča, ki bi lahko onesnažila pitno vodo. Prve vzorce so po oceni Agencije RS za okolje odvzeli 24. in 25. ter 30. in 31. maja na 11 virih pitne vode. Analizo je opravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je ugotovil, da na preiskanih vzorcih ni bilo zaznati vpliva nesreč.

Tokratni vzorci pa so bili odvzeti 6. in 7. junija iz 12 zajetij in vrtin. Med drugim so preverjali vsebnost petih spojin, ki bi lahko v vodo prišle zaradi nesreče, med drugim epiklorhidrina, dietilentriamina in formaldehida. Koncentracija vseh treh je bila v vseh vzorih pod mejo zaznavnosti oziroma določljivosti.

"Glede na rezultate meritev ter na prejšnje preiskave v sklopu spremljanja morebitnih vplivov nesreče v Melaminu menimo, da nesreča ni vplivala na kakovost vode v vrtinah in zajetjih", so zapisali v poročilu NIJZ. 

Že 7. junija so sicer preklicali preventivne omejitve uporabe pitne vode na kočevskem. NIJZ v poročilu predlaga, naj se spremljanje stanja kakovosti vode nadaljuje.

Vir: STA