V Sloveniji kar 25% mladih pri prvem spolnem odnosu ne uporabi nobene zaščite

Mnogo nenačrtovanih nosečnosti je velikokrat posledica pomanjkanja ozaveščenosti in neuporabe ali nepravilne rabe kontracepcije.

Moja diagnoza, 28. 11. 2019
V Sloveniji kar 25% mladih pri prvem spolnem odnosu ne uporabi nobene zaščite - Foto: revija Lisa

V izogib temu je izjemno pomembno, da mlade seznanimo z različnimi metodami kontracepcije, ki so jim na voljo. Z večanjem osveščenosti mladih se bo stopnja neželenih in nenačrtovanih nosečnosti zagotovo zmanjšala, zato je zelo pomembno, da se temu področju nameni posebna pozornost.

Dejstvo je, da je potrebno mlade neprestano opozarjati na pomen varne in odgovorne spolnosti. Osnovni namen takšnega osveščanja je, da se mladi zavedajo, da naj bo potomstvo zaželeno in načrtovano. Zasledili smo podatek, da je v Sloveniji spolno aktivnih 58% najstnikov, kar 25% pa jih pri prvem spolnem odnosu ne uporabi nobene zaščite.

S kontracepcijo preprečujemo tudi spolno prenosljive bolezni

S primerno izbiro kontracepcije pa se preprečijo tudi spolno prenosljive bolezni, ki so v tem obdobju, ko mladi še imajo stalnih partnerjev, prav tako zelo pogoste. Za tovrstno kontracepcijo je najučinkovitejše sredstvo kondom in to je tudi izjemno pomembna informacija, ki jo mladi velikokrat preslišijo ali spregledajo. Kondom je tudi najbolj pomembna metoda kontracepcije za mlade, ki šele začenjajo s spolnim življenjem. Ugotavljamo pa, da je velik problem v njegovem nakupu, saj se mladi temu izognejo tudi zaradi sramu ali neprijetnega občutka.

Za osveščanje o kontracepciji na splet

Eden od razlogov, zakaj se mladi bolj temeljito ne pozanimajo o metodah kontracepcije, je med drugim tudi občutek sramu. Zato se o tej temi izogibajo pogovoru na štiri oči, ali s svojimi starši, učitelji ali zdravstvenimi delavci. Glede na to, da mladi danes veliko časa preživijo na spletu, jih je potrebno seznaniti s koristnimi spletnimi stranmi, kjer lahko poiščejo koristne informacije. Nekatere spletne strani tako omogočajo mladim, da v razgovoru z zdravstvenim strokovnjakom izberejo za njih najbolj primerno kontracepcijo.

Spoznavanje mladih z vsemi možnostmi kontracepcije, ki so jim na voljo, je zelo pomembno

Mladi lahko dobijo vse potrebne informacije o kontracepciji tudi v pisni obliki, saj so jim danes na voljo številni priročniki in vodniki o kontracepciji. V njih so običajno opisane vse metode kontracepcije, njihova zanesljivost, prednosti in slabosti. Slaba stran takšnih priročnikov je, da v njih dobimo osnovne informacije o kontracepciji, vodnik pa nam ne more odgovoriti na določeno specifično vprašanje. Zato se je potrebno za dodaten nasvet obrniti na nekoga z izkušnjami na tem področju.

Vsebine o spolnosti so trenutno zajete tudi v številne učne programe tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah, vendar pa je mnenje zdravstvene stroke, da bi se morale tovrstne vsebine bolj vpeti v posamezne učne predmete. Poskrbeti pa je potrebno predvsem za to, da bodo mladi informacije tudi čim večkrat slišali. Pri tem je izjemno pomembno, da mlade seznanimo, da se izogibajo tveganim spolnim odnosom, da čim manj menjavajo spolne partnerje in, da v primeru spolnega odnosa uporabijo kondom, skupaj z uporabo hormonske kontracepcije v obliki tablet.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza