Večina ljudi v Sloveniji za rakom zboli zaradi slabega življenjskega sloga

Ob letošnjem Svetovnem dnevu boja proti raku želijo na NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) poudariti pomen sodelovanja v presejalnih programih Dora, Zora in Programu Svit, s katerimi lahko preprečimo nastanek bolezni ali jo odkrijemo dovolj zgodaj.

Večina ljudi v Sloveniji za rakom zboli zaradi slabega življenjskega sloga - Foto: unsplash

Po podatkih Onkološkega inštituta večina prebivalcev Slovenije zboli in umre za rakom, ki so predvsem posledica slabega življenjskega sloga, recimo, premalo gibanja, kajenja, prekomernega uživanja  alkohola, prekomernega hranjenja in debelosti.

Zaradi svojega načina življenja za rakom najpogosteje zbolevajo in umirajo moški, saj v večji meri uživajo alkohol kot ženske, med njimi je več debelih in prekomerno hranjenih, prav tako je med njimi še vedno več kadilcev, poleg tega pa se manj udeležujejo različnih preventivnih pregledov, tudi v Program Svit - presejalnega programa za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesju, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Spodbudno je, da se glede na podatke Registra raka število novih rakov na debelem črevesu in danki od leta 2011 zmanjšuje.

Nekaj osnovnih dejstev o raku

Rak ali s tujko malignom ali maligni tumor je bolezen, ki nastane zaradi nepopravljive spremembe v celičnem jedru, mutacije genov, bodisi v spolnih ali v telesnih celicah. Spremenjene gene (mutacijo) lahko podedujemo ali pa nastanejo tekom življenja. Če se mutacija prenese z dedovanjem in potomec zboli, govorimo o dednem raku.

Dednega raka, genetsko pogojenega, je v celotnem številu raka v prebivalstvu malo, ocenjuje se ga samo na 5 odstotkov od vseh vrst raka. Pomembnejše so razlike v presnovi celic, ki jih človek tudi podeduje in pomagajo pri okvarah genov, ki jih v celicah ves čas povzročajo škodljivi dejavniki iz okolice. Ti škodljivi dejavniki, so fizikalni (npr. sevanje UV), kemični (npr. iz tobačnega dima ali hrane) in biološki (npr. virus HPV) ter lahko povzročajo mutacije neposredno ali pa poškodujejo procese, ki v celicah popravljajo napake, ki nastajajo v genih.

Rak se lahko pojavi v vsakem organu. Za razvrščanje rakavih bolezni po mestu, kjer so nastale, je pri nas in po svetu uveljavljena Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, ki jo pripravljajo v Svetovni zdravstveni organizaciji.

Mnoge nove rezultate vsakih 10 let povzamejo v novi izdaji te klasifikacije. Bolezen je ob diagnozi lahko majhna, komaj opazna sprememba ali pa se rak že vrašča v sosednja tkiva, se širi v bezgavke ali pa v oddaljene organe. Glede na razširjenost strokovnjaki razvrščajo rakave bolezni v več stadijih po različnih sistemih, največkrat po klasifikaciji TNM (T za tumor, N za nodus, kar pomeni bezgavka, M za metastaza, kar pomeni zasevek). V registrih za opredelitev stadija bolezni  uporabljamo enostavno razvrščanje v eno od treh skupin: omejena bolezen, regionalno razširjena bolezen in oddaljeno razširjena bolezen.

Organizacije za boj proj proti raku (vladne in nevladne organizacije)

 • Europa Donna
  Europa Donna je slovensko združenje za boj proti raku dojk, je samostojna, neodvisna, neprofitna organizacija civilne družbe. Povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk in rakom rodil, fizične osebe, strokovnjake in strokovne institucije v Sloveniji, ki delujejo na področju raka dojk in rakov rodil. Ministrstvo za zdravje jim je izdalo odločbo in jih vpisalo v razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za zdravje in jim podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

 • OnkoMan
  Slovensko onkološko društvo OnkoMan se posveča moškim, ki so zboleli za rakom. Dejstvo je, da moški bolj zbolevajo za rakom kot zenske, glavni razlog bolezni je nezdrav način življenja.

 • Program Svit
  Vizija Programa Svit je pravočasno odkriti in odstraniti predrakave celice in raka na debelem črevesu in danki pri čim večjem deležu prebivalstva po 50 letu in s tem preprečiti nastanek bolezni.
 • Onkološki inštitut Ljubljana
  Onkološki inštitut Ljubljana je vladna organizacija. Organizacija sledi zahtevam statuta onkološkega inštituta, ki v okviru zdravstvenih dejavnosti imenuje sedem strokovnih področij. Ta področja so: diagnostična dejavnost, sektor operativnih strok, sektor internistične onkologije, sektor radioterapije, lekarna, dejavnost medicinske rehabilitacije in dejavnost zdravstvene oskrbe in nege.
  Izvajanje zdravstvene dejavnosti je namenjeno bolnišnični in ambulantni oskrbi bolnikov na onkološkem inštitutu. Sodobna obravnava bolnikov zahteva ambulantno izvedbo diagnoze, v terapiji pa prehod z večdnevnih na enodnevne hospitalizacije in ambulantno zdravljenje. Disciplinirana obravnava bo privedla do združevanja bolnišničnih oddelkov po diagnozi in ne več samo po načinu trenutnega zdravljenja.

Koristni nasveti za boj proti raku

Številnim boleznim, tudi raku, se lahko izognemo že z zdravim življenjskim slogom. V prvi vrsti je pomembno, da prenehate kaditi oziroma, da ne pričnete s to nevarno razvado oziroma, da ne kadite v navzočnosti drugih, ker ogrožate ne samo svoje zdravje, temveč tudi zdravje ljudi v okolici.

Poskusite vzdrževati čim bolj zdravo ter normalno telesno težo. Vsak dan bodite telesno dejavni; že kratek sprehod v naravi vam bo izjemno koristil. Predvsem je bistveno tudi to, da poskrbite za zdravo in uravnoteženo prehrano.

Čim bolj omejite uživanje vseh vrst alkoholnih pijač. Če radi čez dan kljub temu kaj popijete, popijte največ eno enoto alkoholne pijače. Previdno se sončite ter poskrbite, da se boste na delovnem mestu izognili oziroma zaščitili pred nevarnimi snovmi, ki povzročajo raka.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza