Alkohol: Moški pogosteje hospitalizirani kot ženske

Alkohol: Moški pogosteje hospitalizirani kot ženske (foto: shutterstock) shutterstock
14. 5. 2017 Vir: liza.aktivni.si

Nacionalni inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je konec aprila objavil podatke iz leta 2015, da se je v Sloveniji zaradi bolezni in stanj, ki so dokazano posledica škodljive rabe alkohola, v bolnišnici na vsake tri ure zdravila vsaj ena oseba.

Kar pet odstotkov vseh takih hospitalizacij je bilo na račun mladih do 19. leta starosti. Zgoraj navedeno bi lahko v celoti in enostavno preprečili, če ne bi pili alkohola oziroma s pitjem alkohola v mejah relativno manj tveganega pitja in z abstinenco pri otrocih, mladostnikih, nosečnicah in osebah s sindromom odvisnosti od alkohola.

V letu 2015 smo v Sloveniji beležili skupno 3.328 primerov hospitalizacij zaradi vseh alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov, v povprečju se je vsakodnevno zdravilo vsaj 9 oseb zaradi bolezni in stanj, ki so bili stoodstotno pripisljivi alkoholu, ali vsaj ena oseba na vsake 2 uri in pol.

V letu 2015 je bilo v Sloveniji zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov bolnišnično obravnavnih tudi 160 mladostnikov do 19. leta starosti, od tega 85 dečkov in 75 deklic, pri katerih je bilo za preprečitev najhujšega potrebno bolnišnično zdravljenje, kar predstavlja tudi 5 % vseh hospitalizacij zaradi vseh alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov v državi.

Število hospitalizacij je sicer po 30. letu s starostjo naraščalo, najvišje število hospitalizacij je bilo v starostni skupini 50 do 54 let, nato je število hospitalizacij s starostjo upadalo.

Moški precej pogosteje hospitalizirani zaradi alkohola kot ženske

Najpogostejši vzrok za hospitalizacije zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov so bile v 72,2 % (2.402 primerov, od tega 1.824 moških in 578 žensk) duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola, sledile so hospitalizacije zaradi alkoholne bolezni jeter s 23,4 % (778 primerov, od tega 602 moška in 176 žensk), oba najpogostejša vzroka skupaj sta predstavljala 96 % vseh primerov.

V Sloveniji se starostno standardizirana stopnja hospitalizacij zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov in zaradi duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja alkohola po letu 2012 zmanjšujeta, pri moških je v obeh primerih stopnja 3-krat višja kot pri ženskah. Čeprav stopnji hospitalizacij z leti upadata, to še ne pomeni nujno, da je tovrstne problematike dejansko tudi manj.