Aljoša Krošlin Grlj: Zakaj je podjetju THE ICON – clothes design & production z razvojem inovativne korporativne kolekcije uspel prodor na zahtevni nemški trg?

5. 10. 2018 Promocijsko sporočilo

Aljoša Krošlin Grlj je s svojo ekipo v zadnjih 5. letih iz garažnega podjetja uspel razviti zelo uspešno srednje veliko slovensko podjetje THE ICON – clothes design & production, ki vsako leto od nastanka do danes beleži 40% rast poslovanja. Prodor na zahtevni nemški trg pa je podjetju uspel ravno zaradi velike složnosti in profesionalnosti v njihovi ekipi.

Kje vidite svojo glavno prednost, da ste v tako kratkem obdobju uspeli razviti zelo uspešno podjetje?

»Glavna prednost našega podjetja pred konkurenco je zagotovo izvrstna ekipa vrhunskih strokovnjakov z različnih področij in dejstvo, da nam je uspel prodor na zahtevni zahodni trg. Največ oblačil, pod katera je podpisano podjetje THE ICON – clothes design & production, najdete prav na najzahtevnejšem nemškem trgu, kot tudi že na drugih kontinentih, izpostavil pa bi tudi Kanado,« nam navdušeno pove Aljoša Krošlin Grlj.

Katere so glavne vrednote vašega podjetja?

Aljoša Krošlin Grlj na to vprašanje z velikim ponosom odgovarja: »Glavne prednosti našega podjetja so:

 • glavna vrednota našega podjetja je CELOSTNA STORITEV, kar pomeni, da gre delovni proces skozi več faz, ki si v večini primerov sledijo v naslednjem vrstnem redu:
 1. raziskava trga – v tem koraku zelo podrobno raziščemo celotni svetovni trg, da lahko stranki kar najbolje svetujemo, kakšen je pravilen pristop k razvoju njihove nove kolekcije;
 2.  na podlagi raziskave trga sledi izdelava idejne oblikovne zasnove kolekcije;
 3.  nato je na vrsti razvoj vzorčne kolekcije;
 4.  po potrditvi vzorčne kolekcije je na vrsti razvoj tkanine za izdelavo oblačil;
 5.  v naslednjem koraku sledi izdelava krojev – krojenje;
 6.  sledi znamčenje – branding (prilagoditev kolekcije blagovni znamki podjetja);
 7.  za tem sledi šivanje;
 8.  ne nazadnje še logistika – poskrbimo za distribucijo po celem svetu (za enega od naročnikov že pošiljamo izdelke iz naše proizvodnje v več kot 10 držav).

Naša ekipa poskrbi za nadzor in izvedbo vseh faz in tako praktično omogoči naročniku, da se ne ukvarja z nepotrebnimi zapleti, ki lahko nastanejo v fazi produkcije.«

Aljoša Krošlin Grlj nam v nadaljevanju predstavi še druge vrednote njihovega podjetja, ki so ravno tako ključnega pomena, da je sploh mogoče govoriti o celostni storitvi:

 •  »INOVATIVNI pristop h kolekcijam, saj vse kolekcije razvijamo s 3D računalniškimi programi;
 •  smo SPECIALIST za razvoj korporativnih in športnih kolekcij, pri čemer je naša ključna prednost, da obvladujemo celosten proces, vse od oblikovanja prek razvoja do končne produkcije in distribucije;
 •  pri vsaki kreaciji smo zmeraj PREDANI DOŽIVETJU, kar pomeni, da se ne posvečamo zgolj izdelku, ampak celostno pogledamo na podobo (image) podjetja, za katerega razvijamo kolekcijo;
 •  delujemo MEDNARODNO, kar ne pomeni, da gre zgolj prodaja zunaj meja Slovenije, ampak da tudi celoten proces poteka v več državah in da imamo v našem podjetju tudi mednarodno zasedbo strokovnjakov z različnih področij;
 •  pri vsaki stranki imamo OSEBNI PRISTOP – pri nas ima stranka ime;
 •  AVTENTIČNOST – za vsako novo kolekcijo imamo povsem originalen oz. poseben pristop, kar pomeni, da za vsakega naročnika najprej razvijemo tkanino in šele nato oblačila;
 •  FLEKSIBILNOST – vsaki stranki se povsem prilagodimo in fleksibilno sodelujemo z njo skozi cel proces, od začetne ideje do končnega izdelka;
 •  ZANESLJIVOST – dogovorjeno naredimo točno tako, kot je bilo dogovorjeno, in do dogovorjenega roka;
 •  stranki se takoj na začetku določi VODJA KLJUČNIH KUPCEV, ki s pomočjo IZKUŠENIH OBLIKOVALCEV vodi naročnika skozi vse faze produkcije.«


Kje se vidite po 5. letih, odkar ste na trgu?

»V 5. letih našega delovanja smo dosegli to, da nas naši poslovni partnerji vidijo kot najzanesljivejšega partnerja za oblikovanje, razvoj in prodajo inovativnih korporativnih in športnih kolekcij, ki so prepoznavne in puščajo sled,« z veseljem pove Aljoša Krošlin Grlj.

Kaj je pravzaprav poslanstvo vašega podjetja?

»Glavno poslanstvo podjetja THE ICON – clothes design & production je, da razvijamo inovativne korporativne kolekcije, ki so obraz blagovne znamke naročnika in ponos zaposlenih v naročnikovem podjetju, naročnikovih partnerjev in kupcev,« odgovori Aljoša Krošlin Grlj.

Kaj je vaša obljuba naročniku?

Aljoša Krošlin Grlj s svojimi sodelavci v podjetju THE ICON – clothes design & production vsakemu naročniku obljubi: »Vsaka korporativna kolekcija lahko postane ‚lifestyle‘ obleka z vrednostjo, prepoznano tako s strani zaposlenih kot kupcev naročnikovih izdelkov in/ali storitev širom po svetu.«

Katere vaše dosedanje dosežke bi izpostavili in kakšni so vaši načrti za prihodnost?

»Na dosedanje dosežke podjetja THE ICON – clothes design & production smo izredno ponosni,« nam pove Aljoša Krošlin Grlj in nadaljuje: »Ti pa so:

 •  v manj kot 5. letih smo se iz garažnega podjetja razvili v srednje veliko slovensko podjetje;
 •  v letu 2018 bomo ¼ prihodkov ustvarili na tujih trgih, od tega je največji posamični trg Nemčija;
 •  v letu 2019 načrtujemo že ⅓ prihodkov ustvariti na tujih trgih, leta 2020 pa že kar ½.«

Želite katere izmed vaših naročnikov še posebej izpostaviti?

»Zelo lepo in hitro rast podjetja THE ICON – clothes design & production nam je omogočilo predvsem sodelovanje s podjetji Akrapovič, Elan, Dewesoft in nemškim športnim gigantom Alpino Sports GmbH ter še nekaterimi drugimi,« nam razloži Aljoša Krošlin Grlj.

»Tudi v letu 2018 smo v sodelovanju z Elanovim oddelkom za produktno vodenje in dizajn razvili novo kolekcijo oblačil in dodatkov. Zasnova kolekcije temelji na Elanovi izčiščeni estetiki in premišljeni uporabi visokotehnoloških materialov, ki smo jih razvijali posebej za Elan več kot pol leta, s čimer smo želeli tudi z oblačili slediti osnovnemu poslanstvu blagovne znamke, ki temelji na sloganu ‚Always good times‘,« poudari Aljoša Krošlin Grlj.

Kakšna pa je vizija vašega podjetja za srednjeročno prihodnost?

Aljoša Krošlin Grlj o viziji podjetja THE ICON – clothes design & produciton: »V letu 2020 želimo postati VODILNI SPECIALIST v razvoju korporativnih kolekcij za srednje velike blagovne znamke iz športne in visokotehnološke industrije, in sicer na osnovi inovativnih in kreativnih rešitev – Stay true to the core of The Icon – clothes design & production.«

Z velikim ponosom in entuziazmom Aljoša Krošlin Grlj nadaljuje: »Do leta 2025 želimo navdušiti in postati partner za razvoj in prodajo kolekcij srednje velikih blagovnih znamk širom po svetu, predvsem pa na zahodnih trgih Evrope.«


Ob zaključku pogovora nam Aljoša Krošlin Grlj pove še: »Ves čas iščemo nove delovne okrepitve, še posebno specializirane kadre, ki jih je v Sloveniji izredno težko dobiti. V letu 2018 smo zaposlili že 4 nove ljudi, do konca leta 2018 pa načrtujemo, da bomo zaposlili še vsaj 1 do 2 osebi.«

Povsem na koncu pa Aljoša Krošlin Grlj še enkrat izpostavi, zakaj izbrati podjetje THE ICON – clothes design & production za razvoj korporativne kolekcije, ki bo obraz vaše blagovne znamke: »Naša ključna konkurenčna prednost je prav celostni pristop, visokotehnološka storitev ter dejstvo, da nismo zgolj ‚oblikovalci‘, ampak da smo predvsem ‚razvijalci‘, prav razvoj pa nam omogoča dodano vrednost naših izdelkov in zadovoljstvo naših naročnikov.«