5 tipov zlorabe, ki se dogajajo tudi v partnerskih odnosih

5 tipov zlorabe, ki se dogajajo tudi v partnerskih odnosih (foto: Profimedia) Profimedia
9. 11. 2019

Preberite, katerih pet tipov spolne zlorabe je najpogostejših – tudi v partnerskih odnosih - in kakšne so posledice.

Žrtev je po seksu pod prisilo izpostavljena veliki travmi in tudi destruktivnemu ali samodestruktivnemu vedenju in stigmi. Pogosto ima sledeče težave:

  • Samoobtoževanje
  • Sramovanje
  • Zanikanje
  • Racionaliziranje dogodka
  • Izogibanje bližnjim, da se ne bi bilo treba soočiti izpostavljenosti in odzivom
Med spolne zlorabe še zdaleč ne štejemo zgolj posilstva; obstajajo mnoge 'bolj prefinjene' oblike nezaželenega seksa, ki je lahko aktiven ali pasiven in tudi takšne, kjer je spolni odnos orodje za manipulacijo in doseganje določenih osebnih ciljev.

V ameriški raziskavi, ki so jo opravljali v živo in na spletu, je kar 276 udeležencev poročalo o seksu, ki se ni zgodil na podlagi obojestranske privolitve. Med udeleženci je bilo 55 odstotkov žensk, 4 odstotki neopredeljenih, ostali pa so bili moškega spola. Starost udeležencev je bila med 18 in 66 let, povprečje nekaj nad 30. letom. Polovica je bila študentov. Vsi, ki so izkusili spolni odnos, si ga vsaj do neke mere niso želeli oziroma jih partner ni spolno privlačil, ne glede na to ali so v odnos privolili ali ne.  

Tipi prisilnega seksa

Raziskovalci so na podlagi izjav udeležencev ugotovili, da obstaja pet situacij, ki veljajo za spolne odnose, do katerih pride brez vzajemne privolitve.

1. Posilstvo neznanca

Čeprav se žrtev upira in jasno pove ali pokaže, da si seksa ne želi, pride do spolnega odnosa, pri čemer je velikokrat uporabljena sila. Sem prištevamo tudi seks, ki se sprva začne z obojestransko privolitvijo, ko pa oseba reče stop, pa drugi še kar nadaljuje. Posiljevalec žrtvi lahko grozi, naj utihne oziroma naj uboga, se postavi v določen položaj, itd.

Takšna oblika spolne zlorabe na žrtvi pusti največji občutek sramu in travmo, ki se odraža v slabi samopodobi in negativnem mišljenju. Veliko žrtev začne za to, kar se jim je zgodilo, kriviti družbo in se zapirati vase.

2. Seks pod prisilo, ne da bi se žrtev aktivno branila

Seks, pri katerem se en od udeležencev ne more ubraniti oziroma nima te priložnosti. Sem štejemo predvsem posilstva, kjer je prisoten alkohol ali droge ter spolne odnose medtem, ko žrtev spi.

3. Seks pod verbalno ali situacijsko prisilo

Najbolj pogosta oblika zlorabe, sodeč po intervjuvancih te raziskave, saj jo je izkusilo kar 31,8 procentov udeležencev. Sem prištevamo seks, do katerega pride brez prisile, a obenem tudi brez jasne privolitve. Žrtve pogosto poročajo, da so bile posiljene, čeprav so rekle 'ne' ali delovale nezainteresirano za intimnost, a jih je partner pregovoril v spolni odnos oziroma preslišal znake nasprotovanja. Nekateri so celo grozili, da bodo razdrli zvezo, če partnerji ne bodo pristali na seks ali izkazovali agresijo, če je druga oseba seks zavrnila. V primeru zmenkarij so žrtve poročale o izsiljevanju ali manipulaciji, ki jih je prisilila v spolni odnos. Na primer: moški dekle zvabi v svoje stanovanje in ji noče vrniti ključev od avta, dokler ne privoli v seks.

4.  Neprisiljen seks z jasnimi motivi izogibanja

Ljudje privolijo v seks, da bi se izognili drugim nevšečnostim ali nevarnostim. Najpogostejši primer je privolitev v spolni odnos, da bi nekoga zaščitili ali da bi se izognili konfliktu.

5.  Neprisiljen nezaželen seks s pozitivnimi osebnimi motivi

Situacije, v katerih pride do nezaželenega seksa – brez privolitve, a ljudje vseeno 'potrpijo', ker jim je bolj pomemben pozitiven izkupiček celotne situacije. Na primer: privolitev v seks, da bi razveselili partnerja ali mu ugodili, če je imel slab dan, odločitev za odnos, ker se bojimo, da ne bi zapadli v 'sušno dobo', četudi vam trenutno ni do seksa, da bi izboljšali dolgotrajno monotono zvezo, itd)

Posledice nezaželenega seksa

Poglavitna razlika med zgornjimi situacijami je v tem, ali se seks zgodi z uporabo fizične sile ali ne. Če je prisotna sila, se žrtev sooča z veliko večjim strahom in občutkom nemoči, kar pusti dolgoročne posledice. Med posilstvom, kjer so prisotne grožnje o uporabi orožja, se žrtev – poleg tega, da je spolno zlorabljena - upravičeno boji za svoje življenje, kar lahko pusti doživljenjsko travmo.

Ljudje, ki so odločijo za seks, četudi jim ni do tega, a niso pod pritiskom oziroma pod prisilo, lažje prebolijo dogodek oziroma ga racionalizirajo –včasih še preden se dejansko zgodi. Na primer: žena se odloči, da bo ugodila možu, še preden jo začne nagovarjati na seks, saj ve, da se bo na ta način izognila prepiru in slabi energiji v naslednjih dneh. Takšno ravnanje ni zdravo, saj dejstvo, da en od partnerjev ne želi seksa, namiguje na druge vrste težav v odnosu, ki jih je treba reševati z dobro komunikacijo, ne pa v postelji. Seks je v tem primeru samo distrakcija, ne rešitev težave.

Preberite še: Kaj se zgodi z možgani, ko se spopademo s travmo  ali pa 5 poglavitnih razlogov, ki nas zadržijo v nezdravem razmerju 

Vir: Psychology Today

Pripravila: VH