Bodite ozaveščeni - prižgite letos svečo manj!

23. 10. 2011

V Sloveniji vsako leto v spomin na naše preminule prižgemo rekordno število sveč in s tem zelo povečamo količino odpadkov. Noben odpadek pa ni dober odpadek. Zato je Ministrstvo za okolje pripravilo ozaveščevalno akcijo 'Bi prižgali letos svečo manj?'

Z akcijo želijo dvigniti ozaveščenost ljudi o pravilnem ravnanju z odpadki in jih hkrati spodbuditi, da letos zmanjšajo število sveč.

Neprijazno do tradicije, pa zato toliko bolj do okolja

Samo v letu 2010 je bilo po podatkih Carinskega urada RS danih na slovenski trg 6.856.464 kg nagrobnih sveč. Verjetno niti ne pomislimo, da s takšno količino sveč povzročimo tudi veliko odpadkov.

Po podatkih Agencije RS za okolje iz prejetih letnih poročil obeh nosilcev skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za leto 2010, je bilo zbranih 2.361.970 kg odpadnih nagrobnih sveč. Recikliranih pa je bilo 823.165 kg odpadnih nagrobnih sveč.

Ministrstvo za okolje in prostor opozarja

Premalo se zavedamo, da odpadki ne nastajajo kar sami od sebe. Zato je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami. Seveda je to dolgotrajen proces spreminjanja naših navad.

Ne le naša, prednostna naloga celotne Evrope v ravnanju z odpadki je preprečevanje njihovega nastajanja. Na drugem mestu je priprava odpadkov za ponovno uporabo, sledi recikliranje ter druga predelava, npr. energetska predelava, in šele na zadnjem mestu je odlaganje.

Z našo tokratno akcijo vas letos spodbujamo k razmisleku, ali bi prižgali svečo manj. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni.

Več na spletni strani www.svecamanj.si.