Okužba s HIV v Sloveniji - kakšno je stanje?

Okužba s HIV v Sloveniji - kakšno je stanje? (foto: Shutterstock) Shutterstock
18. 1. 2017 Vir: liza.aktivni.si

V obdobju zadnjih desetih let (2006–2015) in do 22. novembra 2016 je za aidsom zbolelo 122 oseb in umrlo 26 oseb z diagnozo aidsa. Relativno nizka umrljivost zaradi aidsa in relativno nizka obolevnost za aidsom odražata dobro dostopnost do zelo kakovostnega zdravljenja okužbe s HIV, vključno z najnovejšimi protiretrovirusnimi zdravili.

V Sloveniji okužbo s HIV dobro obvladujemo. Po kriterijih razširjenosti epidemije okužbe s HIV, ki jih določata UNAIDS in Svetovna zdravstvena organizacija, se Slovenija uvršča v kategorijo držav z nizko stopnjo epidemije, kjer se okužba s HIV še ni pomembno razširila v nobeni podskupini prebivalstva.

Kljub naraščanju števila okužb s HIV v Sloveniji ocenjujemo, da je pri nas še vedno s HIV okužena manj kot ena oseba na 1.000 prebivalcev, kar je relativno malo v primerjavi z večino držav Evropske unije.

Narašča tudi delež oseb, ki živijo s HIV, saj je okužba z njim v razvitem svetu postala kronično stanje, pod pogojem, da je ustrezno zdravljena. Osebe s HIV, ki se zdravijo, lahko danes pričakujejo skoraj enako dolgo življenje kot zdrave osebe.

Aktivnosti v okviru izvajanja strategije za obdobje od leta 2010 do 2015 so bile intenzivno usmerjene v promocijo bolj odgovornega spolnega vedenja  in pogostejšega testiranja oseb z višjo možnostjo izpostavljenosti okužbi s HIV. Vse omenjeno se je leta 2016 odrazilo tudi v uspešnejšem odkrivanju okuženih in najnižjem deležu poznih diagnoz (37 odstotkov) v zadnjih desetih letih. Ti rezultati pomenijo pomemben korak naprej, saj zgodnje odkrivanje in zdravljenje prispevata tudi k preprečevanju širjenja okužbe s HIV

Predlog strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2017 do 2025 upošteva spremembe in novosti na področju preventive, testiranja in zdravljenja, ki so se zgodile v zadnjih letih.

Dve najpomembnejši usmeritvi sta sistematično izobraževanje mladih o spolnem in reproduktivnem zdravju in preprečevanje okužbe HIV pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Ker sta pravočasno odkrivanje in zdravljenje spolno prenesenih okužb pomembni za preprečevanje okužbe s HIV, strategija naslavlja tematiko spolnosti širše, tudi z vidika preprečevanja in prepoznavanja spolno prenesenih okužb. Predvideva pripravo in uveljavitev nacionalnih smernic za testiranje na okužbo s HIV in strokovnih smernic za zdravstveno oskrbo oseb s spolno prenesenimi okužbami, kar bo pripomoglo k enotnejšemu pristopu pri testiranju in k normalizaciji testiranja.

Predlog predvideva tudi zagotovitev ustrezne dostopnosti do ambulant za zdravljenje spolno prenosljivih okužb.

Med pomembnejšimi cilji so tudi preprečevanje stigmatizacije in diskriminacije v povezavi z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV.

S sistematičnimi ukrepi na vseh omenjenih področjih si želijo na Ministrstvu za zdravje zmanjšati stigmo testiranja in oseb, ki živijo s HIV, okrepiti psihosocialno podporo zanje, omogočiti uspešnejše odkrivanje in zdravljenje ter s tem tudi zmanjšati prenos okužbe.

Želijo si, da bi jim s skupnimi močmi uspelo doseči, da bo Slovenija do leta 2025 država z zelo malo novih okužb s HIV, ki bodo zgodaj odkrite in uspešno zdravljene, ter da osebe s HIV ne bodo stigmatizirane in diskriminirane.

Nova Strategija je nastala na podlagi posvetovanj s Komisijo za AIDS in številnimi drugimi strokovnjaki. Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev do 20. januarja vabimo zainteresirano javnost, da odda svoje predloge.

Preberite še: S spletnimi aplikacijami do hitrega seksa ... in spolno prenosljivih bolezni