Dan slovenske hrane za boljše zdravje

Človek je živo bitje, ki za svoj obstoj, rast in razvoj potrebuje kakovostno prehrano. Hrana poganja človeško telo, daje mu bistvene snovi za dobro delovanje organov ter za življenje. Zelo pomembno je, kaj vnesemo v naše telo in kakšno hrano si pripravljamo. Če hočemo zdravo in dobro živeti, moramo uživati uravnotežene in zdrave obroke.

Moja diagnoza, 20. 11. 2018
Dan slovenske hrane za boljše zdravje

Kakovostna domača hrana je velik privilegij

Poznavanje izvora hrane, ki jo vsakodnevno zaužijemo in ponudimo svojim najbližjim, bi nam moralo biti osnovno vodilo prehranjevanja. Kdor ima privilegij, da ve, kaj boš zaužil pri mizi, torej ve, od kje izvira hrana, ki si jo je pripravil, lahko s ponosom reče, da za svoje telo in za svoje zdravje dela le najboljše. Kadar kupujemo hrano, bi se morali nujno vprašati, iz kje izvira določen proizvod, kako je bil pridelan in kako je prišel na naš krožnik.

Vsak tretji petek v mesecu novembru

V Sloveniji smo pred šestimi leti začeli obeleževati Dan slovenske prehrane, ki ga praznujemo vsak tretji petek v novembru. Na ta dan se spomnimo, zakaj je pomembno uživati lokalno slovensko prehrano, ki je zagotovo zelo kakovostna in je predvsem izredno zdrava. Namen dneva slovenske hrane je, podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.

Žal se le malo ljudi zaveda, da je lokalno pridelana slovenska hrana najboljša. Še vedno je najbolj priljubljena tista hrana, ki je že pripravljena in velikokrat nima slovenskega porekla. Veliko kupcev namreč, zaradi nižje cene, raje poseže po uvoženi, kakor po slovenski hrani.

Z ozaveščanjem začnimo pri najmlajših

Da bi spremenili način razmišljana ljudi, moramo začeti pri najmlajših. Pomembno je, da se vsak otrok in mladostnih zaveda, kaj nam nudi domača, slovenska in kakovostno pridelana hrana in kako »prazna« ter nezdrava je hitra prehrana. Ravno zato v okviru dneva slovenske hrane poteka tudi pomemben in ključen projekt, ki vzpodbuja tradicionalni slovenski zajtrk. V ta projekt so se vključili vsi slovenski vrtci, šole ter tudi nekatere druge institucije. Na ta dan torej otroci in dijaki slovenskih šol jedo tipičen slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz kruha, medu, masla, mleka ter jabolk

Mladim moramo približati idejo o kvalitetni slovenski prehrani ter jim predstaviti prednosti kakovostne prehrane za človeško telo. Le tako jih bomo lahko vzpodbudili k temu, da bodo kupili in jedli domačo prehrano.

Poleg mladih pa se moramo tudi odrasli začeti zavedati, da je lokalno pridelana hrana, ki je zrasla v naši bližini, v trenutnem letnem času, najbolj zdrava, saj ima veliko več vitaminov in hranilnih snovi kot hrana, ki je pripotovala iz oddaljenih krajev. Veliko bolj zdravo je pojesti sveže nabrano zelenjavo ali sadje. Lokalno pridelana hrana ni obdelana in dodatno zaščitena pred gnitjem. Dobro vemo, da je na primer sadje velikokrat obsevano, ker mu to podaljša obstojnost.

Pomen lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane

In prav zaradi velike vrednosti lastnega zdravja moramo ozavestiti pomen lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane. Poleg zdravja in dobrega počutje nam doma pridelana hrana prinaša pozitivne vplive tudi na okolje in gospodarstvo. Tisti, ki posvečajo svoje življenje gojenju hrane ter proizvajanju slovenskih živil, pripomorejo tudi k zmanjšanju toplogrednih plinov. Uvožena hrana namreč pripomore k onesnaževanju okolja, saj jo pripeljejo iz različno oddaljenih držav. S tem ko bomo kupovali doma pridelano slovensko hrano, bomo pripomogli tudi k trajnostni rabi kmetijskih površin, ki jim imamo v Sloveniji zelo veliko. Z nakupom slovenske hrane pripomoremo tudi k ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest, ki jih predvsem na podeželju primanjkuje. Samooskrba s hrano je ključna za našo prihodnost, saj si bomo le s samooskrbo zagotovili visoko prehransko varnost.

Bodimo hvaležni

Hvaležni moramo biti, da imamo v Sloveniji na razpolago zelo raznovrstno hrano, ki je pridelana ter pridobljena pri lokalnih ponudnikih.

Pohvalimo se lahko z:

  • različnimi tipi zelenjave,
  • s kvalitetnim doma vzrejenim mesom,
  • zdravimi morskimi ali rečnimi ribami ter
  • okusnim zrelim sadjem.

S poudarjanjem pomena slovenske prehrane smo na pravi poti. Ta pot pa je še zelo dolga in mi smo šele na začetku. Nekje seveda moramo začeti in ker se po jutru dan pozna, je dobro da začnemo z dobrim slovenskim zajtrkom.

PARTNER PROJEKTA

Moja diagnoza