Kdaj je otrok dovolj zrel za mobilni telefon?

Kdaj je otrok dovolj zrel za mobilni telefon? (foto: profimedia) profimedia
29. 9. 2015 Vir: liza.aktivni.si

Našim najmlajšim sta bila digitalna tehnologija in s tem tudi mobilni svet tako rekoč položena v zibelko. Staršem in strokovnjakom se poraja pomembno vprašanje – pri kateri starosti lahko otroku že zaupamo lastni mobilni telefon in verjamemo, da ga bo tudi odgovorno uporabljal?

Izsledki raziskave o uporabi mobilne telefonije med otroki in mladostniki je pokazala, da ima v Sloveniji mobilni telefon že 64 % otrok, starih od 6 do 12 let, 46 % pa jih že uporablja pametni telefon.

Večina slovenskih staršev kot najprimernejšo starost ocenjuje 10 let. Tako je odgovorilo 34 % staršev mlajših otrok, starih od 6 do 12 let, in 42 % staršev mladostnikov, starih od 13 do 18 let. 64 % mlajših otrok že ima lastni mobilni telefon, pri mladostnikih pa je ta že stalnica, saj ga uporablja kar 99 % vseh. Pametni mobilni telefon ima slaba polovica (46 %) mlajših otrok, pri mladostnikih pa delež zraste na 92 %.

Kaj otroci počnejo na svojih mobilnih telefonih?

Raziskava je razkrila, da največ mlajših otrok telefone uporablja za klicanje (90 %) in pošiljanje SMS-sporočil (68 %), MMS-e pa jih pošilja manj, le 12 %.

Skoraj polovica (49 %) jih že uporablja brezžični Wi-Fi internet, medtem ko jih internet s plačljivimi mobilnimi podatki uporablja samo 9 %. Čas na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, od nekajkrat na teden do nekajkrat na dan preživlja 16 % mlajših otrok. Mladostniki svoj način uporabe v veliki meri prilagodijo pametnemu mobilnemu telefonu.

79 % mladostnikov ga uporablja za klice in SMS-sporočila, kar 82 % jih na svojem mobilnem telefonu uporablja Wi-Fi, 62 % pa preko njega dostopa do družbenih omrežij. Kar 91 % mladih uporabnikov družbenih omrežij slednje uporablja večkrat dnevno. Večji delež mladostnikov (37 %) kakor mlajših otrok mobilnik uporablja tudi za pošiljanje MMS-sporočil. S starostjo se poveča uporaba plačljivega prenosa mobilnih podatkov, ki ga uporablja 38 % 13- do 18-letnikov.

Starši mlajših otrok se najpogosteje odločijo za predplačniški paket

Ko pride čas za prvi mobilni telefon, se starši soočajo z vprašanjem pametnega vključevanja otrok v tehnologijo, s katerim se bodo ti naučili varne uporabe, navsezadnje pa tudi odgovornega ravnanja z denarjem.

Po mnenju staršev so za mlajše otroke najprimernejši predplačniški paketi – tako meni kar 77 % vprašanih, medtem ko je mnenje za starejše otroke precej razdeljeno, vendar še vedno nekoliko bolj v prid predplačniških paketov (58 %). Največ staršev mlajših otrok (60 %) ocenjuje znesek, ki ga namenijo za mobilno telefonijo svojih najmlajših, na do 5 evrov mesečno, medtem ko 31 % staršev nameni od 6 do 10 evrov.

Pri mladostnikih se poraba poveča, največ – tretjina vseh – pa jih mesečno porabi 10 do 15 evrov.

Ko pride do dejanske izbire paketa, se 68 % staršev mlajših otrok odloči za predplačniškega, pri tem pa največje prednosti vidijo v omejevanju porabe in zavarovanju pred prekoračitvijo stroškov. 29 % mlajših otrok ima naročniški paket sklenjen preko enega od staršev. Kot pomembna dejavnika ocenjujejo tudi boljši pregled nad porabo storitev in plačevanje zgolj dejanske porabe.

Predplačniške pakete uporablja petina vseh mladostnikov (20 %), katerih starši razpoznavajo enake prednosti, več (57 %) se jih že odloči za naročniško razmerje, ki je sklenjeno prek enega od staršev, naročniški mobilni paket na lastno ime pa ima 22 % mladostnikov.

Raziskava med slovenskimi starši razkriva (v številkah):
 • 34 % staršev mlajših otrok, starih od 6 do 12 let, in 42 % staršev mladostnikov, starih od 13 do 18 let, ocenjuje, da je najprimernejša starost za prvi lastni mobilni telefon 10 let.
 • 64 % mlajših otrok in 99 % mladostnikov že ima lastni mobilni telefon.
 • 46 % mlajših otrok in 92 % mladostnikov ima pametni mobilni telefon.
 • 90 % mlajših otrok mobilne telefone uporablja za klicanje, 68 % za pošiljanje SMS-sporočil, 12 % pa za pošiljanje MMS-ov.
 • 49 % mlajših otrok že uporablja brezžični Wi-Fi internet, 9 % pa internet s plačljivimi mobilnimi podatki.
 • 16 % mlajših otrok preko mobilnega telefona dostopa do družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter. 56 % teh večkrat na dan, 44 % pa nekajkrat na teden.
 • 79 % mladostnikov mobilni telefon uporablja za klice in SMS-sporočila, 37 % pa za pošiljanje MMS-ov.
 • 82 % mladostnikov na svojem mobilnem telefonu uporablja Wi-Fi internet, 38 % pa internet s plačljivimi mobilnimi podatki.
 • 62 % mladostnikov preko mobilnega telefona dostopa do družbenih omrežij, kot sta Facebook in Twitter. 91 % teh večkrat na dan.
 • 77 % staršev mlajših otrok in 58 % staršev mladostnikov meni, da je za njihove otroke najprimernejši predplačniški paket.
 • 68 % mlajših otrok in 20 % mladostnikov uporablja predplačniški paket.
 • 29 % mlajših otrok in 57 % mladostnikov ima naročniško razmerje sklenjeno preko enega od staršev.
 • 60 % staršev mlajših otrok ocenjuje mesečni strošek na do 5 evrov mesečno, 31 % pa na od 6 do 10 evrov. 33 % staršev mladostnikov ocenjuje mesečni strošek na od 10 do 15 evrov, manj 39 %, več pa 28 %.
 • 15 % staršev mlajših otrok in 30 % staršev mladostnikov ocenjuje dostop do interneta prek mobilnega telefona kot pomemben.

Raziskavo o uporabi mobilne telefonije je v juliju 2015 izvedel Spar Slovenija, d. o. o., v sodelovanju z agencijo Ipsos raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja, d. o. o. Vanjo je bilo vključenih 100 staršev z otroki, starimi med 6 in 12 let, in 107 otrok ali staršev z otroki, starimi med 13 in 18 let.