Miti in resnice o zdravem življenju

Miti in resnice o zdravem življenju (foto: Shutterstock.com) Shutterstock.com
26. 4. 2014

Zdrav življenjski slog zadnja leta pridobiva znanstveno vrednost in zavedanje posameznikov, preventiva pa igra dolgoročno  pomembno vlogo pri skrbi za zdravje posameznika in se posledično odraža tudi v celotni družbi.

Medicinska stroka po praksah iz tujine prehaja iz svoje klasične vloge zdravitelja v vlogo svetovalca in negovalca, ki posameznike usmerja po poti zdravega življenjskega sloga. Dnevno so namreč izpostavljeni številnim vplivom iz okolja, kot je stres na delovnem mestu, zdravstvenim tegobam, kjer se opaža porast diabetesa, in navsezadnje tudi staranju. Pri vseh treh omenjenih segmentih si lahko pomagamo, jih preprečimo ali omilimo posledice.

S problematiko preventivnega ukrepanja in spodbujanjem zdravega življenjskega sloga se intenzivno ukvarjajo tuji in domači strokovnjaki s številnih področij, ne zgolj medicine. Življenjski način posameznika je kompleksen in ni sestavljen zgolj iz fizičnega zdravja, ogromno vlogo igra tudi psihološko zdravje.

15. in 16. maja bo tem tematikam posvečen mednarodni kongres v Ljubljani, z naslovom Zdrav življenjski slog med mitom in resničnostjo, kamor prihajajo strokovnjaki z različnih znanstvenih ved, ki bodo celostno obravnavali preventivne ukrepe in zdrav življenjski slog.

Na simpoziju bodo med drugim strokovnjaki iz ameriške svetovno znane klinike Mayo predstavili tudi izsledke prve znanstvene študije, ki je nastala v sodelovanju s slovensko organizacijo, o stresu na delovnem mestu med zdravstvenimi delavci v ZDA. Podobna študija se trenutno izvaja tudi med slovenskimi zdravstvenimi delavci na ZZZS in bo trajala dva meseca.

Sklopi predavanj na načrtovanem simpoziju bodo v Domus Medici, v Ljubljani, obsegali pa bodo naslednje tematike:

  • spremljanje parametrov življenjskega sloga,
  • zdravo staranje,
  • krepitev zdravja delavcev v zdravstvu in
  • metabolni sindrom in diabetes ter
  • psihologijo življenjskega sloga.

S pomočjo fizioloških, psiholoških, kinezioloških in presnovnih parametrov bo mogoče začrtati izboljšave življenjskega sloga. V ta namen bo predstavljena rešitev @life, spletna in mobilna aplikacija, ki posamezniku pomaga pri izboljšanju in ohranjanju zdravega počutja.

Dogodek organizira Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) s partnerji in sodelavci Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani (UKC LJ), Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru (UKC MB), Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, RC – IKTS Žalec, EMG, d. d. Žalec in Mikropis Holding, d. o. o.

Dodatne informacije in program so na voljo na www.domusmedica.si ali na mic@zzs-mcs.si.