Predsednik RS Borut Pahor otvoril nov center za testiranje in razvoj programov @life

Pahor in g. Uplaznik sta s simboličnim prerezom traku uradno otvorila nove prostore RC IKTS Žalec (foto: @life) @life
31. 10. 2013

Spletni portal in mobilna aplikacija @life beležita po prvem letu na tržišču že skoraj 10.000 uporabnikov. Po uspešnem nastopu na trgu so v Razvojnem centru informacijsko – komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec (RC IKTS Žalec), ki je nosilec razvoja rešitve @life, njeno vsebino še nadgradili.

Nova različica tako obravnava vse vidike zdravega življenjskega sloga ter se pri tem opira na 4 strokovna področja:

  • medicino,
  • psihologijo,
  • kineziologijo in
  • nutricistiko.

Uporabniki se lahko s pomočjo @life redno rekreirajo, pripravljajo na maraton, zdravo hujšajo, merijo svoje zdravstveno stanje ali obvladujejo stres.

Kot nadgradnja programa je nastal tudi produkt Korporativni @life, namenjen krepitvi zdravja pri delu.

@life, ki je eno redkih orodij s katerim se lahko celostno spremlja psihofizično stanje posameznika, se zadnjih 6 mesecev že izvaja na skupini zdravnikov na Mayo kliniki v Rochestru v ZDA. Pravkar se podoben projekt pričenja izvajati tudi v Sloveniji.

Zdravniška zbornica Slovenije bo, s ciljem spremljanja zdravja pri delu s pomočjo @life, v prihodnjih mesecih proučevala skupini zdravnikov na UKC Ljubljana in UKC Maribor. Obenem se bo program pričenjal izvajati tudi v trgovinski dejavnosti in med delavci v proizvodnji. Rezultati razvoja in načrti za prihodnost so zahtevali tudi širitev na področju prostorov.

Z rastjo ekipe ustvarjalcev @life in s širitvijo programov v Žalcu nastaja center za strokovno testiranje in izvajanje programov, ki ga je danes slovesno otvoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

»RC IKTS Žalec in program @life sta dokaz, da lahko tudi v manjših krajih v Sloveniji razvijamo projekte, ki so uspešni in izstopajoči tudi v globalnem pogledu. V Žalcu gradimo pomemben in trden center razvoja na področju novih tehnologij in tehnoloških inovacij, in ga širimo tudi s strokovnjaki s področij, ki pomembno spodbujajo zdrav način življenja,« je ob tej priložnosti povedal direktor RC IKTS Žalec Janez Uplaznik.

Novi prostori RC IKTS Žalec

Rešitev @life je produkt razvoja RC IKTS Žalec, ki ga je leta 2010 ustanovilo 11 konzorcijskih partnerjev, z namenom tehnološkega preboja na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

V tem času je RC IKTS Žalec razvil široko mrežo zunanjih strokovnih in znanstvenih sodelavcev, ki prihajajo iz različnih okolij, od podjetniškega do znanstvenega – npr. Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani, Univerze v Gradcu (Avstrija) ter Mayo klinike (ZDA), ter tako pomagajo prenašati znanja iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarsko okolje. Ustanovitev centra je bila delno sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pobudnik ustanovitve RC IKTS Žalec je podjetje Mikropis Holding d.o.o., ki v Žalcu deluje že 27 let in je že od vsega  začetka usmerjeno k razvoju najrazličnejših programskih rešitev. Z ameriškim podjetjem IBM so izvedli tudi prvo skupno instalacijo na samopostrežnih blagajnah na svetu in imajo že blizu 400 instaliranih blagajn v treh državah.

Vizija in načrti za prihodnost so zahtevali tudi prostorsko širitev centra. V novih prostorih bo tako ob sedežu RC IKTS Žalec jedro razvoja in izvedbe @life.

Z novimi prostori so pridobili 2.300 kvadratih metrov sodobnih prostorov, ki so bili grajeni na osnovi naravnih materialov, med samo gradnjo pa tudi znanstveno spremljani, s ciljem dobrega počutja njihovih uporabnikov.

Z razvojem produkta @life so v RC IKTS Žalec zagotovili nova delovna mesta kar 36 visoko usposobljenim in izobraženim posameznikom z različnih področij kot so računalništvo, psihologija, nutricistika, kineziologija, družboslovje itd. Skladno s strateškim načrtom predvidevajo novo zaposlovanje še v prihodnje, kakor tudi prenos znanja na trg preko spinn-off podjetij.

Prenova in nadgradnja rešitve @life

@life predstavlja prvi slovenski program ter enega prvih v svetu, ki celostno obravnava vse vidike zdravega načina življenja in pri tem poglobljeno uporablja znanja 4 osnovnih področij: medicine, psihologije, športa in prehrane.

Deluje po načelih virtualnega trenerja ter s strokovnimi nasveti, praktičnimi napotki, analizo in programi ponuja uporabnikom napotke za zdrav način življenja.

Produkt se vseskozi dopolnjuje, nadgrajuje in razvija, zato je vanj vključenih oz. je z njim kompatibilnih tudi vedno več obstoječih merilcev oz. naprav na trgu, kot so HRV (Polar), merilec pritiska, pedometer, bodymedia merilec ter drugi.

Registracija, ki je za osnovni paket aplikacije @life povsem brezplačna, omogoča še dostop do multimedijske baze športnih vaj in psihoterapevtskih tehnik sproščanja.

Nadgradnja produkta pa skupaj z njegovim tehnološkim razvojem po novem zajema tudi prenovljeno podobo, poenostavljeno uporabnost in razširjeno vsebino.

Če je bila prvotna različica @life v prvi vrsti namenjena predvsem prepoznavanju in odpravljanju stresa, odslej je posebej dostopna na www.antistres.si, bo razširjena verzija na www.a-life.eu.com vključevala štiri povsem nova področja oz. cilje, in sicer

1. Sproščeni in samozavestni;

2. Prehrana in navade;

3. Fit in aktiven;

4. Osredotočen in učinkovit.

Spremembe so plod razvoja in vizije za prihodnost, ki so nastale v sodelovanju strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Ključna nadgradnja poleg prilagoditve ciljev potrebam uporabnikov, je tudi dodano veliko poglavje s področja prehrane, ki ga razvijajo na osnovi prehranske piramide Mayo klinike.

Sodelovanje z Mayo kliniko

Ker je @life eno redkih orodij, s katerim se sploh lahko spremlja ter posredno pozitivno vpliva tako na stres kot druga psiho-fizična stanja, je aplikacija vzbudila zanimanje tudi na ameriški najbolj znani kliniki – Mayo Clinic, ki so postali pomemben partner na projektu.

V okviru sodelovanja pri razvoju @life so se na Mayo kliniki odločili za raziskovanje in testiranje aplikacije na svojih zaposlenih.

V okviru prvega testiranja je 50 vključenih prostovoljcev dva meseca preizkušalo rešitev Korporativni @life za promocijo zdravja pri delu. Drugo testiranje je bilo raziskovalne narave, vanj je bilo vključenih 18 mladih anesteziologov. Njihova odpornost na stres so spremljali ob prvem nastopu službe s konvencionalnimi diagnostičnimi metodami, v primerjavi z uporabniku dostopnejšo @life rešitvijo. Rezultati študije bodo objavljeni predvidoma do konca leta.

Korporativni @life za krepitev zdravja pri delu

Kot nadgradnjo obstoječega @life je RC IKTS Žalec s partnerji razvil tudi Korporativni @life (Corporate @life), namenjen organizacijam, ki želijo odgovorno nastopati pri zagotavljanju dobrega zdravstvenega stanja svojih zaposlenih.

V sodelovanju z UKC Ljubljana, Inštitutom za medicino dela in njenim Centrom za promocijo zdravja, dopolnjujejo delo na Korporativnem @life. Dr. Metoda Dodič Fikfak z omenjenega inštituta, skupaj s sodelavci, v sklopu projekta »Čili za delo« spodbuja usmeritev, da v organizacijah pričnejo z aktivnostmi za boljše zdravje zaposlenih, k čemur so zavezani tudi v sklopu zakonsko predpisane promocije zdravja pri delu.

Trendi in strokovne smernice kažejo, da je za organizacije najbolj smotrno, da se zavežejo k skrbi za zdravje in varnost zaposlenih. Pri tem je njihov namen, da vzpostavijo strategije in zaveze za vzpostavitev in ohranjanje zdravih ter varnih delovnih mest, z vidika preprečevanja poškodb, obvladovanja stresa, zdrave prehrane, gibanja na delovnem mestu in drugih področij, ki vplivajo na zdravje posameznika. Pri tem je lahko metodologija, ki jo ponuja @life pomoč pri ohranjanju zdravja posameznega delavca.

Zdravniška zbornica Slovenije bo s pomočjo @life v prihodnjih mesecih izvajala projekt Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu , kjer bo proučevala skupini zdravnikov na UKC Ljubljana in UKC Maribor, s ciljem spremljanja zdravja pri delu. Projekt bo potekal po vzoru projekta na Mayo kliniki.

Rezultati obeh projektov bodo predstavljeni 19. in 20. maja v Ljubljani, na 2. Mednarodnem simpoziju o obvladovanju stresa na delovnem mestu. Korporativni @life se bo v prihodnjih mesecih izvajal tudi med trgovci in v proizvodni industriji.