Tabletka ali travica?

27. 4. 2006

Raziskovalci z gore Sinai trdijo, da je s kitajskimi domačimi ze­lišči mogoče enako učinkovito in z manj neželenimi učinki zdraviti astmo kot s steroidi.

Vsak dan so štiri tedne zapored raziskovalci 91 astmatikov zdravili ali s ste­roidi ali z mešanico treh doma­čih kitajskih zelišč. Po končani terapiji so bolnikom izmerili pljučno funkcijo. Obe skupini prostovoljcev sta navajali prib­ližno enako izboljšanje simptomov bolezni. Razlika je bila v tem, da so se ljudje, ki so pre­jemali prednizon, v času zdrav­ljenja zredili za najmanj tri kilo­grame. Očitno je uporaba do-mačih kitajskih zelišč v zmanj­ševanju vnetja enako učinkovita kot steroidi. V uporabljeni zmesi je bilo 20 gramov zeli ling zhi, devet gramov ku shen in tri gra­mi gan cao. Vse naštete travce je menda možno najti v trgovinah z zelo zdravo prehrano.

Lea Jevšek